xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

Câu hỏi:

23/03/2022 5,360

Bạn đang xem: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

A. phong kiến

B. tư phiên bản công ty nghĩa

C. phong con kiến nửa nằm trong địa

D. nằm trong địa nửa phong kiến

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

 Xã hội VN bên dưới tác dụng của cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất mang ý nghĩa hóa học xã hội nằm trong địa nửa phong con kiến.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp đang được tác dụng cho tới nền kinh tế tài chính việt nam như vậy nào?

Câu 2:

Trong cuộc khai quật đợt loại nhất, thực dân Pháp chú ý thi công khối hệ thống giao thông vận tải nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

Câu 3:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất (1897 - 1914), tư phiên bản Pháp ở VN triệu tập nhập nghành nào?

Câu 4:

Những lực lượng xã hội mới nhất này xuất hiện tại ở VN vì thế tác dụng kể từ cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp (1897 – 1914)?

Xem thêm: bài văn tả con vật lớp 4

Câu 5:

Dưới tác dụng kể từ lịch trình khai quật đợt loại nhất của thực dân Pháp, xã hội VN tạo hình những lực lượng mới nhất nào?

Câu 6:

Cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất của thực dân Pháp ở VN (1897 - 1914) dẫn tới việc thành lập của giai cấp

Câu 7:

Ý này tại đây ko phản ánh đích thị mục tiêu của Pháp Lúc tổ chức lịch trình khai quật nằm trong địa đợt loại nhất ở Việt Nam?

Câu 8:

Chính sách khai quật nằm trong địa đợt loại nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã trải gia tăng xích míc nhập xã hội VN, tuy nhiên xích míc số 1 vẫn chính là kiểu mẫu thuẫn giữa

Câu 9:

Thực dân Pháp chính thức tổ chức khai quật nằm trong địa kể từ thời khắc nào?

Câu 10:

Một thành phần nhỏ của giai cung cấp địa công ty phong con kiến ở VN đang được phân hóa theo phía như vậy nào?

Câu 11:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất, người công nhân VN đấu tranh giành vì thế tiềm năng gì

Câu 12:

Lực lượng phần đông nhất nhập trào lưu kháng Pháp ở xã hội VN thời điểm đầu thế kỷ XX là

Câu 13:

Trong cuộc khai quật nằm trong địa đợt loại nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp giới hạn sự cải cách và phát triển công nghiệp nặng trĩu ở VN hầu hết là do

Câu 14:

Giai cung cấp này nhập xã hội VN cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX được nói đến trong khúc trích sau: “Họ bị tước đoạt đoạt ruộng khu đất, cần gánh Chịu thật nhiều loại thuế và vô số những khoản thu thêm của những chức dịch nhập làng”?

Câu 15:

Thực dân Pháp đang được tiến hành thủ đoạn gì nhằm sở hữu độc quyền thị ngôi trường Việt Nam?

Xem thêm: công thức chu vi hình tam giác