vở bài tập toán lớp 5 bài 161

Câu 1, 2, 3 trang 106 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 106 bài bác 161 Vở bài bác tập dượt (VBT) Toán 5 tập dượt 2. 1. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 4,5m và độ cao 3,8m.

1. Một căn chống hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 4,5m và độ cao 3,8m. Người tao quét tước vôi xà nhà và tứ bức tường chắn phía vô chống. lõi rằng diện tích S những cửa ngõ vì chưng 8,6m2, hãy tính diện tích S cần thiết quét tước vôi.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 161

2. Một loại vỏ hộp hình lập phương (không với lắp) cạnh 15cm.

a. Tính thể tích loại vỏ hộp tê liệt.

b. Nếu tô toàn bộ những ở mặt ngoài của vỏ hộp tê liệt thì diện tích S cần thiết tô vì chưng từng nào xăng-ti-mét vuông ?

3. Một bể nước hình trạng vỏ hộp chữ nhật với độ cao thấp ở trong thâm tâm bể là : chiều nhiều năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,8m và độ cao 1m. Khi bể không tồn tại nước, người tao gánh nước sụp vô bể, từng gánh được 30l nước. Hỏi cần sụp vô từng nào gánh nước bể mới nhất giàn giụa ?

1.

Tóm tắt

Diện tích xung xung quanh căn chống là :

(6 + 4,5) ⨯ 2 ⨯ 3,8 = 79,8 (m2)

Diện tích xà nhà là :

6 ⨯ 4,5 = 27 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước vôi là :

79,8 + 27 – 8,6 = 98,2 (m2)

Đáp số : 98,2m2

2.

Tóm tắt

Xem thêm: tỉnh trọng điểm nghề cá ở bắc trung bộ là

a. Thể tích loại vỏ hộp hình lập phương là :

15 ⨯ 15 ⨯ 15 = 3375 (cm3)

b. Diện tích cần thiết tô là :

15 ⨯ 15 ⨯ 5 = 1125 (cm2)

Đáp số : a. V = 3375cm3

b. 1125cm2

3.

Tóm tắt

 

Thể tích chứa chấp nước là :

1,5 ⨯ 1 ⨯ 0,8 = 1,2 (m3)

1,2m3 = 1200dm3

1200dm3 = 1200l

Số gánh nước cần thiết sụp giàn giụa bể là :

1200 : 30 = 40 (gánh).

Đáp số : 40 gánh nước.

Xem thêm: mg là kim loại hay phi kim