vở bài tập toán lớp 4 bài 27

Câu 1, 2, 3 trang 31 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán 4 tập luyện 1. 2. Biểu loại sau đây nói tới số học viên nhập cuộc tập luyện tập bơi của khối lớp Bốn ở ngôi trường tè học:

1. Hãy khoanh tròn trặn vô chữ số đặ trước câu vấn đáp đúng:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 27

a) Số bao gồm nhị mươi triệu, nhị mươi ngàn và nhị mươi ghi chép là:

A. 202 020

B. 2 202 020

C. 2 002 020

D. đôi mươi 020 020

b) Giá trị của chữ số 3 vô số 653 297 là:

A. 30 000

B. 3 000

C. 300

D. 3

c) Số lớn số 1 trong những số 725 369, 725 693, 725 936, 725 396 là:

A. 725 369

B. 725 693

C. 725 936

D. 725 396

d) Số tương thích điền vào  vị trí chấm của 2 tấn 75 kilogam = ……kg là:

A. 275

B. 2750

C. 2057

D. 2075

e) Số tương thích điền vô vị trí chấm cả hai phút 30 giây = … giây là:

A. 32

B. 230

C. 150

D. 90

2. Biểu loại sau đây nói tới số học viên nhập cuộc tập luyện tập bơi của khối lớp Bốn ở ngôi trường tè học:

SỐ HỌC SINH TẬP BƠI CỦA KHỐI LỚP 4

Dựa vô biểu loại bên dưới hãy ghi chép tiếp vô vị trí chấm:

Xem thêm: trường cao đẳng y tế tiền giang

a) Lớp 4A đem ……… học viên tập luyện tập bơi.

b) Lớp 4B đem ……… học viên tập luyện tập bơi.

c) Lớp ……… có tương đối nhiều học viên tập luyện tập bơi nhất.

d) Số học viên tập luyện tập bơi của lớp 4B thấp hơn Lớp 4A là… học tập sinh

e) Trung bình từng lớp đem ………… học viên tập luyện tập bơi.

3. Một xe hơi giờ loại nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn thế giờ loại nhất 20km, quãng lối xe hơi chạy được vô giờ loại tía vì chưng khoảng với mọi quãng lối xe hơi chạy được vô nhị giờ đầu. Hỏi giờ loại tía xe hơi tê liệt chạy được từng nào ki lô mét?

1. 

Câu a) Chọn D. 20 020 020

Câu b) Chọn B. 3 000

Câu c) Chọn C. 725 936

Câu d) Chọn D. 2075

Câu e) Chọn B. 150

2. 

a) Lớp 4A đem 16 học viên tập luyện tập bơi.

b) Lớp 4B đem 10 học viên tập luyện tập bơi.

c) Lớp 4C có tương đối nhiều học viên tập luyện tập bơi nhất.

d) Số học viên tập luyện tập bơi của lớp 4B thấp hơn Lớp 4A là 6 học tập sinh

e) Trung bình từng lớp đem 15 học viên tập luyện tập bơi.

3. 

Tóm tắt:

Số ki – lô – mét xe hơi chạy vô giờ loại nhị là:

40 + đôi mươi = 60 (km)

Số ki – lô – mét xe hơi chạy vô giờ loại nhị là:

(60 + 40) :2 = 50 (km)

Đáp số : 50km

Xem thêm: bài văn tả con vật lớp 4