vở bài tập toán lớp 4 bài 128

Bài luyện Phép phân chia phân số lớp 4

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 128

Hướng dẫn giải bài bác luyện 1, 2, 3, 4 trang 49 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 4 luyện 2

Câu 1. Viết thành quả vô dù trống:

Phân số loại nhất

3/7

3/5

8/15

1/8

1/5

Phân số loại hai

6/7

9/10

4/5

1/6

1/10

Thương

Rút gọn

Câu 2. Tính (theo mẫu)

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 3. Một hình chữ nhật sở hữu diện tích S 2 mét vuông, chiều rộng lớn một nửa m. Tính chiều nhiều năm của hình bại liệt.

Câu 4.

Cho những phân số Giải vở bài bác luyện Toán 4. Hỏi từng phân số bại liệt vội vàng bao nhiêu lượt 1/18?

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Đáp án và chỉ dẫn giải

Câu 1.

Phân số loại nhất

3/7

3/5

8/15

1/8

1/5

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá

Phân số loại hai

6/7

9/10

4/5

1/6

1/10

Thương

21/42

30/45

40/60

6/8

10/5

Rút gọn

1/2

2/3

2/3

3/4

2

Câu 2

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Câu 3.

S = 2 m2

Chiều rộng: một nửa m

Chiều dài: ….m?

Bài giải

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là:

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Đáp số: 4m

Câu 4.

Giải vở bài bác luyện Toán 4

Xem thêm: trường đại học công nghệ thông tin

5/5 - (20 bình chọn)