viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 7 sở hữu đáp án

Bài tập luyện ghi chép lại câu Tiếng Anh là dạng bài bác khá thịnh hành trong những bài bác đánh giá giờ Anh lớp 7. Nhằm hỗ trợ cho những em tư liệu nhằm ôn luyện dạng bài bác này, Tip.edu.vn trình làng Sở thuế tập luyện Bài tập luyện ghi chép lại câu Tiếng Anh lớp 7 lịch trình mới mẻ sở hữu đáp án. BST bao gồm những tư liệu hoặc, quality sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện lại cấu hình và cơ hội ghi chép lại những loại câu đang được học tập. Mời quý thầy gia sư và những em học viên tìm hiểu thêm nhằm mục tiêu nâng lên quality dạy dỗ và học tập môn Tiếng Anh vô lịch trình.

Bạn đang xem: viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

I. Rewrite the following sentences, using capital words

1. I find collecting glass bottles interesting. HOBBY

______________________________________________________________________.

2. Mr. Binh started recycling rubbish two years ago.

Mr. Binh has____________________________________________________________.

3. David failed the exam because of his laziness.

Because David __________________________________________________________.

4. They haven’t cleaned up the street for five months.

It’s____________________________________________________________________.

5. We have donated books and clothes for ten years.

We began ______________________________________________________________.

Xem đáp án

1. I have never painted a mural over graffiti before.

2. Mr.Binh has recycled/ has been recycling rubbish for two years.

3. Because David was lazy, he failed the exam.

4. It’s been five months since they last cleaned up the street.

5. We began donating/ lớn donate books and clothes ten years ago.

3. Rewrite the following sentences in such a way that they mean the same as the original sentences. (1 pt)

Xem thêm: Kho sỉ giày sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

1. It’s a good idea lớn eat a lot of fruit and vegetables every day.

We should _____________________________________________________________.

2. We couldn’t keep on cleaning the streets because of the heavy rain.

Because it _____________________________________________________________.

3. The garden tiệc ngọt won’t take place if the weather doesn’t improve.

Unless ________________________________________________________________.

4. Both students and teachers can borrow books from the library.

The library lend _________________________________________________________.

5. Nobody plays this piece of music as beautifully as he does.

He plays this ____________________________________________________________.

Xem đáp án

1. We should eat a lot of fruit and vegetables every day.

2. Because it rained heavily, we couldn’t keep on cleaning the streets.

3. Unless the weather improves, the garden tiệc ngọt won’t take place.

4. The library lend books lớn both students and teachers.

5. He plays this piece of music more beautifully kêu ca anybody else.

Mời chúng ta vận chuyển hoàn hảo cỗ đề và đáp án tại: Bài tập luyện ghi chép lại câu Tiếng Anh lớp 7 lịch trình mới mẻ sở hữu đáp án. Mời độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt nhiều tư liệu Ôn tập luyện Tiếng Anh 7 cả năm không giống như: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 7, Đề ganh đua học tập kì 1 lớp 7, Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 7, Bài tập luyện Tiếng Anh lớp 7 theo dõi từng Unit trực tuyến,… được update liên tiếp bên trên Tip.edu.vn.

Ngoài rời khỏi, Tip.edu.vn đã xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành Tiếng Anh lớp 7. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm hoàn toàn có thể cảm nhận được những tư liệu tiên tiến nhất. 

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội

Rate this post