trường đại học văn hóa hà nội

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập văn hóa truyền thống Hà Nội
 • Tên giờ đồng hồ Anh: Hanoi University of Culture (HUC)
 • Mã trường: VHH
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ móc tạo: Đại học tập - Sau đại học
 • Địa chỉ: Số 418, lối La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Quận Đống Đa, Hà Nội
 • SĐT: : 0243.8511.971
 • Email: [email protected]
 • Website: http://www.huc.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/HUC1959/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)

I. tin tức chung

1. Thời gian dối xét tuyển

 • Thời gian dối nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn thẳng: Theo lịch tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT.
 • Thời gian dối nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn học tập bạ (dự kiến): Từ 15/05/2023 cho tới 16/06/2023.
 • Thời gian dối nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn phối hợp ganh đua năng khiếu sở trường (dự kiến): 03/7 - 07/7/2023.
 • Thời gian dối nhận làm hồ sơ xét tuyển chọn vì chưng điểm ganh đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Theo lịch tuyển chọn sinh của Sở GD&ĐT.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

Bạn đang xem: trường đại học văn hóa hà nội

 • Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo đuổi quy định.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh vô toàn nước.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

 • Xét tuyển chọn phụ thuộc vào thành phẩm ganh đua trung học phổ thông năm 2023 (mã 100).
 • Xét tuyển chọn phụ thuộc vào thành phẩm học tập bạ trung học phổ thông phối hợp ganh đua năng khiếu sở trường (mã 406).
 • Xét tuyển chọn phụ thuộc vào học tập bạ trung học phổ thông phối hợp quy ấn định của ngôi trường (mã 500).

4.2. Ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào, ĐK nhận ĐKXT

 • Nhà ngôi trường tiếp tục thông tin ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào sau khoản thời gian sở hữu thành phẩm ganh đua.

5. Học phí

 • Trường Đại học tập Văn hóa Hà Thành vận dụng khoản học phí theo đuổi Nghị ấn định số 86/2015/NĐ-CP quy ấn định về hình thức thu, vận hành khoản học phí so với hạ tầng dạy dỗ nằm trong khối hệ thống dạy dỗ quốc dân, từ thời điểm năm học tập 2015-2016 cho tới năm học tập 2020-2021, khoản học phí so với SV ĐH chủ yếu quy là 206.000đ/01 tín chỉ.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

Ngành học Mã ngành Mã cách thức xét tuyển

Chỉ xài dự kiến

Ngôn ngữ Anh

7220201 100, 500 80

Quản trị cty phượt và lữ hành

7810103 100, 500 180

Luật

7380101 100, 500 65

Báo chí

7320101 100, 500 80

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

7320402 100, 500 70

Thông tin cẩn -Thư viện

7320201 100, 500 45

Quản lý thông tin

7320205 100, 500 55

Bảo tàng học

7320305 100, 500 40

Văn hóa học

7229040 

   

Nghiên cứu vớt văn hóa

7229040A 100, 500 40

Văn hóa truyền thông

7229040B 100, 500 70

Văn hóa đối ngoại

7229040C 100, 500 40

Văn hóa những dân tộc bản địa thiểu số Việt Nam

7220112 

 

Tổ chức và vận hành văn hóa truyền thống vùng DTTS

7220112A 100, 500 30

Tổ chức và vận hành phượt vùng DTTS

7220112B 100, 500 35

Quản lý văn hóa

7229042 

 

Chính sách văn hóa truyền thống và vận hành nghệ thuật

7229042A 100, 500 170

Quản lý di tích văn hóa

7229042C 100, 500 50

Biểu biểu diễn nghệ thuật

7229042D 406 35

Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

7229042E 100, 500, 406 60

Du lịch

7810101     

Văn hóa du lịch

7810101A 100, 500 170

Lữ hành, chỉ dẫn du lịch

7810101B 100, 500 110

Hướng dẫn phượt Quốc tế

7810101C 100, 500 110

Sáng tác văn học

7220110 406 15

Mã cách thức tuyển chọn sinh và tổng hợp xét tuyển

Mã cách thức xét tuyển

Tên phương thức Tổ phù hợp xét tuyển
100

Phương thức xét điểm ganh đua THPT

C00, D01, D78, D96, A00, A16
406

Phương thức xét học tập bạ trung học phổ thông phối hợp ganh đua năng khiếu

N00, N05
500

Phương thức xét học tập bạ trung học phổ thông phối hợp quy ấn định của trường

C00, D01, A00

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Văn hóa Hà Thành như sau:

Ngành đào tạo

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Xét theo đuổi học tập bạ

Xét theo đuổi điểm ganh đua trung học phổ thông QG

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Xét theo đuổi học bạ THPT

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Xét theo đuổi học bạ THPT

Xét theo đuổi KQ ganh đua THPT

Ngôn ngữ Anh

29,25 (D01)

29,25 (D78)

29,25 (D96)

D01, D78, D96: 31,75

D01: 34

 D01, D78, D96, A16, A00: 35,10

D01, A00: 34,75

D01, D78, D96, A16, A00: 33,18

Quản trị cty phượt và lữ hành

26 (C00)

23 (D01)

23 (D78)

C00: 27,50

D01, D78, D96: 26,50

C00: 27

D01: 26

C00: 27,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 28,75

D01, A00: 27,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Luật

23,50 (C00)

22,50 (D01)

22,50 (D96)

C00: 26,25

D01, D78, D96: 25,25

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Báo chí

22,25 (C00)

21,25 (D01)

21,25 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 25,50

D01: 24,50

C00: 26,60

D01, D78, D96, A16, A00: 25,60

C00: 26,75

D01, A00: 25,75

C00: 27,50

D01, D78, D96, A16, A00: 26,50

Gia đình học

25,50 (C00)

21,30 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

Kinh doanh xuất phiên bản phẩm

22,90 (C00)

23,85 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15(D96)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: trăng tròn,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00: 21,00

D01, A00: trăng tròn,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

Thông tin cẩn - Thư viện

25,50 (C00)

23 (D01)

17 (C00)

16 (D01)

16 (D96)

C00: 18

D01, D78, D96: 17

C00: 18

D01: 18

C00: trăng tròn,00

D01, D78, D96, A16, A00: 19,00

C00:21,00

D01, A00: trăng tròn,00

C00: 24,00

D01, D78, D96, A16, A00: 23,00

Quản lý thông tin

21 (C00)

20 (D01)

20 (D96)

C00: 24,50

D01, D78, D96: 23,50

C00: 23

D01: 22

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 24,75

D01, A00: 23,75

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Bảo tàng học

25,50 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: trăng tròn,00

C00: 22,75

D01, D78, D96, A16, A00: 21,75

Văn chất hóa học - Nghiên cứu vớt văn hóa

19,75 (C00)

Xem thêm: Giày Converse - Vô cùng phong cách và dễ kết hợp trang phục

18,75 (D01)

18,75 (D78)

C00: 23

D01, D78, D96: 22

C00: 25,50

D01: 21,50

C00: 25,10

D01, D78, D96, A16, A00: 24,10

C00: 23,00

D01, A00: 22,00

C00: 25,20

D01, D78, D96, A16, A00: 24,20

Văn chất hóa học - Văn hóa truyền thông

22 (C00)

21 (D01)

21 (D78)

C00: 25,25

D01, D78, D96: 24,25

C00: 26

D01: 25

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

C00: 27,00

D01, A00: 26,00

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Văn chất hóa học - Văn hóa đối ngoại

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 24

D01, D78, D96: 23

C00: 24

D01: 23

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

C00: 26,00

D01, A00: 25,00

C00: 26,50

D01, D78, D96, A16, A00: 25,50

Văn hóa những DTTSVN - Tổ chức và QLVH vùng DTTS (7220112A)

24,35 (C00)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 

C00: 21,00

D01, A00: trăng tròn,00

C00: 23,45

D01, D78, D96, A16, A00: 22,45

Văn hóa những DTTSVN - Tổ chức và quốc lộ Du lịch vùng DTTS (7220112B)

24,45 (C00)

22 (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: trăng tròn,25

D01, D78, D96: 19,25

C00: 18

D01: 18

C00: 17,00

D01, D78, D96, A16, A00: 16,00

C00: 21,00

D01, A00: trăng tròn,00

C00: 23,50

D01, D78, D96, A16, A00: 22,50

QLVH - Chính sách văn hóa truyền thống và vận hành nghệ thuật

18,50 (C00)

17,50 (D01)

17,50 (D78)

C00: trăng tròn,75

D01, D78, D96: 19,75

C00: 22,50

D01: 21,50

C00: 24,10

D01, D78, D96, A16, A00: 23,10

C00: trăng tròn,00

D01, A00: 19,00

C00: 24,25

D01, D78, D96, A16, A00: 23,25

QLVH - Quản lý tổ quốc về gia đình

22,80 (C00)

21.trăng tròn (D01)

16 (C00)

15 (D01)

15 (D78)

C00: 16

D01, D78, D96: 15

C00: 18

D01: 18

C00: 16,00

D01, D78, D96, A16, A00: 15,00

C00: trăng tròn,00

D01, A00: 19,00

QLVH - Quản lý di tích văn hóa

22,90 (C00)

22,80 (D01)

23,95 (D78)

19,25 (C00)

18,25 (D01)

18,25 (D78)

C00: 21

D01, D78, D96: 20

C00: 21,50

D01: trăng tròn,50

C00: 23,00

D01, D78, D96, A16, A00: 22,00

C00: 21,00

D01, A00: trăng tròn,00

C00: 24,50

D01, D78, D96, A16, A00: 23,50

QLVH - Biểu biểu diễn nghệ thuật

27,75

QLVH - Tổ chức sự khiếu nại văn hóa

19.75 (N00)

19,75 (C00)

19,75 (D01)

C00: 24,75

D01, D78, D96: 24,75

C00: 25,25

D01: 25,25

C00: 26,30

D01, D78, D96, A16, A00: 26,30

C00: 26,00

D01, A00: 26,00

C00: 26,75

D01, D78, D96, A16, A00: 25,75

Du lịch - Văn hóa du lịch

24,30 (C00)

21,30 (D01)

21,30 (D78)

C00: 25,50

D01, D78, D96: 24,50

C00: 26

D01: 25

C00: 26,20

D01, D78, D96, A16, A00: 25,20

C00: 22,75

D01, A00: 21,75

C00: 26,00

D01, D78, D96, A16, A00: 25,00

Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn DL

24,85 (C00)

21,85 (D01)

21,85 (D78)

C00: 26,50

D01, D78, D96: 25,50

C00: 26,75

D01: 25,75

C00: 26,70

D01, D78, D96, A16, A00: 25,70

C00: 25,50

D01, A00: 24,50

C00: 27,00

D01, D78, D96, A16, A00: 26,00

Du lịch - Hướng dẫn DL Quốc tế

21,25 (D01)

21,25 (D78)

21,25 (D96)

D01, D78, D96: 30,25

D01: 33

D01, D78, D96, A16, A00: 32,40

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại đơn

D01, A00: 29,00

D01, D78, D96, A16, A00: 31,85

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập văn hóa truyền thống hà nội
Thư viện trường Đại học tập văn hóa truyền thống hà nội
Cổng trường Đại học tập văn hóa truyền thống hà nội

Khi sở hữu đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường phấn khởi lòng gửi mail tới: [email protected]