trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường Hà Nội
 • Tên giờ Anh: Hanoi University of Natural Resources and Environment (HUNRE)
 • Mã trường: DMT
 • Loại trường: Công lập
 • Hệ khơi tạo: Đại học tập - Cao đẳng - Sau ĐH - Văn vị 2 - Liên thông - Liên kết quốc tế
 • Địa chỉ: 41A đàng Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • SĐT: 024.38370598 - 0902.130.130
 • Email: [email protected] - [email protected] 
 • Website: https://hunre.edu.vn/ 
 • Facebook: www.facebook.com/FanpageHunre/

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

I. tin tức chung

1. Thời gian lận xét tuyển

Bạn đang xem: trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

a) Phương thức 1: Xét tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn bám theo Quy chế tuyển chọn sinh của Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo ra.

 • Hồ sơ ĐKXT, thời gian lận, kiểu dáng ĐK, xác nhận nhập học: Thí sinh sẵn sàng làm hồ sơ và triển khai theo phía dẫn của Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo ra và ngôi trường trung học phổ thông đang được bám theo học tập.

b) Phương thức 2: Xét tuyển chọn đặc cơ hội bám theo quy tấp tểnh của Trường.

 • Tiếp nhận làm hồ sơ ĐKXT: Dự con kiến từ thời điểm ngày 20/6/2022.

c) Phương thức 3: Xét tuyển chọn bám theo thành phẩm đua Đánh giá chỉ năng lượng của Đại học tập Quốc gia thủ đô năm 2022

 • Thời gian lận tiêu thụ làm hồ sơ ĐKXT mùa 1: Dự con kiến từ thời điểm ngày 20/6/2022.

d) Phương thức 4: Xét tuyển chọn bám theo thành phẩm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022

 • Hồ sơ ĐKXT, thời hạn ĐK, kiểu dáng đăng ký: Thí sinh triển khai theo phía dẫn của Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo ra và ngôi trường trung học phổ thông đang được bám theo học tập.

e) Phương thức 5: Xét tuyển chọn bám theo thành phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông (Học bạ) (theo thành phẩm tiếp thu kiến thức lớp 12 THPT)

 • Thời gian lận tiêu thụ làm hồ sơ ĐKXT mùa 1: Dự con kiến từ thời điểm ngày 20/6/2022.

2. Đối tượng tuyển chọn sinh

 • Thí sinh đang được đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của nước ta (theo kiểu dáng dạy dỗ chủ yếu quy hoặc dạy dỗ thông thường xuyên) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp cho (trong ê, người đảm bảo chất lượng nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp cho chưa tồn tại vị đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nên học tập và đua đạt đòi hỏi đầy đủ lượng kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống trung học phổ thông bám theo quy tấp tểnh của Luật giáo dục và đào tạo và những văn bạn dạng phía dẫn) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của quốc tế (đã được nước thường trực được cho phép triển khai, đạt trình độ chuyên môn tương tự trình độ chuyên môn trung học phổ thông Việt Nam) ở
  nước ngoài hoặc nước ta.

3. Phạm vi tuyển chọn sinh

 • Tuyển sinh vô toàn quốc.

4. Phương thức tuyển chọn sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

- Phương thức 1 (Dự con kiến 3% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn trực tiếp, ưu tiên xét tuyển chọn bám theo Quy chế tuyển chọn sinh của Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo ra.

- Phương thức 2 (Dự con kiến 3% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn đặc cơ hội bám theo quy tấp tểnh của Trường Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường thủ đô.

 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp bên trên những Trường chuyên nghiệp trung học phổ thông.
 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và với chứng từ Tiếng Anh TOEFL IBT 64/120 điểm hoặc IELTS 5.0 trở lên trên hoặc tương tự tự phòng ban quốc tế với thẩm quyền cấp cho còn thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành dùng tính cho tới thời gian nộp làm hồ sơ ĐKXT.
 • Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông và đạt học tập lực xuất sắc tía năm: Lớp 10, lớp 11, lớp 12.

- Phương thức 3 (Dự con kiến 43% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn bám theo thành phẩm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

- Phương thức 4 (Dự con kiến 43% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn bám theo thành phẩm tiếp thu kiến thức bậc trung học phổ thông (Học bạ THPT).

- Phương thức 5 (Dự con kiến 8% tổng chỉ tiêu): Xét tuyển chọn bám theo thành phẩm đua Đánh giá chỉ năng lượng của Đại học tập Quốc gia thủ đô năm 2022.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

- Điều khiếu nại ĐK xét tuyển:

+ Thí sinh đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của nước ta (theo kiểu dáng dạy dỗ chủ yếu quy hoặc dạy dỗ thông thường xuyên) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp cho (trong ê, người đảm bảo chất lượng nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp cho tuy nhiên chưa tồn tại vị đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông nên học tập và đua đạt đòi hỏi đầy đủ lượng kỹ năng và kiến thức văn hóa truyền thống trung học phổ thông bám theo quy tấp tểnh của Luật giáo dục và đào tạo và những văn bạn dạng chỉ dẫn đua hành) hoặc đang được đảm bảo chất lượng nghiệp lịch trình trung học phổ thông của quốc tế (đã được nước thường trực được cho phép triển khai, đạt trình độ chuyên môn tương tự trình độ chuyên môn trung học phổ thông ở Việt Nam) ở quốc tế hoặc ở nước ta (sau trên đây gọi là đảm bảo chất lượng nghiệp THPT).

+ Có vừa đủ sức khoẻ nhằm tiếp thu kiến thức bám theo quy tấp tểnh hiện tại hành. Đối với những người tàn tật được cấp cho với thẩm quyền thừa nhận bị kì quái, biến dạng, suy rời kĩ năng tự động lực vô sinh hoạt và tiếp thu kiến thức thì Hiệu trưởng kiểm tra, ra quyết định mang đến dự tuyển chọn vô những ngành học tập phù hợp
với biểu hiện mức độ khoẻ.

- Ngưỡng đáp ứng quality đầu vào:

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn bám theo thành phẩm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2022: Nhà ngôi trường công phụ vương điểm ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào sau khoản thời gian Sở GD&ĐT công phụ vương thành phẩm điểm kỳ đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ngưỡng ĐBCL nguồn vào bám theo tổng hợp, so với sỹ tử ĐKXT vô ngành Ngôn ngữ Anh nên đạt ĐK điểm giờ Anh vô tổng hợp môn xét tuyển chọn rất to lớn rộng lớn 5.0/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 5.0/10).

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn bám theo thành phẩm đua ĐGNL của Đại học tập Quốc gia thủ đô năm 2022: Ngưỡng ĐBCL nguồn vào nên đạt ĐK tổng điểm bài xích đua nhận xét năng lượng rất to lớn rộng lớn 70/ thang điểm 150 (tối thiểu ≥ 70/150).

+ Đối với sỹ tử xét tuyển chọn bám theo thành phẩm tiếp thu kiến thức trung học phổ thông (Học bạ) dự con kiến như sau:

 • Ngành ngôn từ Anh: Dự con kiến ngưỡng đáp ứng quality đầu là tổng điểm tầm nằm trong của những đầu điểm xét tuyển chọn bám theo tổng hợp môn ĐKXT được sản xuất tròn xoe cho tới nhị chữ số thập phân rất to lớn rộng lớn 18.00 điểm. Trong số đó ĐK nên điểm xét tuyển chọn môn giờ Anh (Môn chính) là vấn đề tầm nằm trong của những đầu điểm môn Tiếng Anh rất to lớn rộng lớn 7.00/ thang điểm 10 (tối thiểu ≥ 7.00/10).

Ví dụ: Năm 2022 xét tuyển chọn bám theo thành phẩm tiếp thu kiến thức lớp 12. Thí sinh với điểm tổng kết tầm môn giờ Anh cả năm lớp 12 là 7.35  đạt ĐK ĐKXT vô ngành Ngôn ngữ Anh.

 • Các ngành huấn luyện và giảng dạy khác: Dự con kiến điểm ngưỡng đáp ứng quality nguồn vào là tổng điểm tầm môn thành phẩm tiếp thu kiến thức lớp 12 bám theo tổng hợp môn ĐKXT được sản xuất tròn xoe cho tới nhị chữ số thập phân rất to lớn rộng lớn 18.00 điểm.

Ví dụ: Thí sinh với điểm tổng kết tầm môn Toán, Ngữ văn, giờ Anh cả năm lớp 12 là 7.0; 7.8 ; 8.6  tổng điểm tầm môn bám theo tổng hợp D01 là 23.4  đạt ĐK ĐKXT vô Trường.

5. Học phí

 • Học phí dự kiến: 297.000 đ/ Tín chỉ so với group ngành tài chính.
 • Học phí dự kiến: 354.500 đ/ Tín chỉ so với group ngành không giống.

II. Các ngành tuyển chọn sinh

1. Đào tạo ra bên trên trụ sở chính

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Kế toán

7340301 A00, A01, A07, D01  

Quản trị kinh doanh

7340101 A00, A01, C00, D01  

Bất động sản

7340116 A00, A01, C00, D01  

Marketing

7340115 A00, A01, C00, D01  

Luật

7380101 A00, A01, C00, D01  

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298 A00, C00, D01, D15  

Khí tượng khí hậu học

7440221 A00, A01, B00, D01  

Thủy văn học

7440224 A00, A01, B00, D01  

Sinh học ứng dụng

7420206 A00, A01, B00, D08  

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406 A00, A01, B00, D01  

Công nghệ thông tin

7480201 A00, A01, B00, D01  

Kỹ thuật địa chất

7520501 A00, A01, D01, D15  

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

7520503 A00, A01, D01, D15  

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

7540106 A00, B00, D01, D07  

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

7510605 A00, A01, C00, D01  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01  

Kinh tế tài nguyên vẹn thiên nhiên

7850102 A00, A01, A07, D01  

Quản lý biển

7850199 A00, A01, B00, D01  

Quản lý đất đai

7850103 A00, B00, C00, D01  

Quản lý tài nguyên vẹn nước

7850198 A00, A01, B00, D01  

Quản lý tài nguyên vẹn và môi trường

7850101 A00, B00, D01, D15  

Ngôn ngữ Anh

7220201 A01, D01, D07, D15  

Quản trị khách sạn

7810201 A00, A01, C00, D01  

2. Đào tạo ra bên trên Phân hiệu Thanh Hóa

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Kế toán 7340301 A00, A01, A07, D01  
Công nghệ nghệ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, D01  
Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01  
Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ 7520503 A00, A01, D01, D15  
Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01  
Quản lý khu đất đai 7850103 A00, B00, C00, D01  
Quản lý khoáng sản và môi trường 7850101 A00, B00, D01, D15  

*Xem thêm: Các tổng hợp môn xét tuyển chọn Đại học tập - Cao đẳng

C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM

Ngành

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

Kết trái khoáy đua trung học phổ thông QG

Xét bám theo học tập bạ 

Xét bám theo KQ đua THPT

Xét bám theo học bạ THPT

Xét bám theo KQ đua THPT

Xét bám theo học bạ trung học phổ thông (Đợt 1)

Xét bám theo KQ đua THPT

Xét bám theo học tập bạ THPT

Đánh giá chỉ năng lực

Kế toán

14

18

19

18

24,25

18,00

25,25

27

65

Luật

14

18

15

18

24,00

18,00

26

26,25

65

Quản trị kinh doanh

14,50

18

21

18

25,75

18,00

27

27

65

Biến thay đổi nhiệt độ và cải cách và phát triển bền vững

15,50

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Khí tượng và nhiệt độ học

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Thủy văn học

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Công nghệ nghệ thuật môi trường

14

18

15

18

15,00

18,00

17,5

18,

65

Công nghệ thông tin

14

18

17

18

24,00

18,00

24,25

26,25

65

Xem thêm: nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

Kỹ thuật địa chất

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Kỹ thuật trắc địa bạn dạng đồ

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành

14

18

19,5

18

24,25

18,00

26,25

26,25

65

Kinh tế Tài nguyên vẹn thiên nhiên

15

18

15

18

15,00

18,00

20,5

22

65

Quản lý biển

14

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Quản lý khu đất đai

14

18

15

18

19,50

18,00

23,5

24,75

65

Quản lý khoáng sản nước

14,50

18

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Quản lý khoáng sản và môi trường

14

18

15

18

15,00

18,00

19,5

20

65

Bất động sản

 

15

18

23,00

18,00

25,5

26,25

65

Marketing

 

21

18

26,00

18,00

27,5

27,5

65

Sinh học ứng dụng

 

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

 

15

18

15,00

18,00

15

18

65

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

16

18

25,00

18,00

26,75

27

65

Ngôn ngữ Anh

 

15

18

24,00 (ĐK: điểm giờ ANh >= 5,00)

18,00

24,25

26

-

Quản trị khách sạn

 

20.5

18

24,50

18,00

25,25

26

65

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường Hà Nội

Giải đá bóng SV trường Trường Đại học tập Tài nguyên vẹn và Môi ngôi trường Hà Nội

Khi với đòi hỏi thay cho thay đổi, update nội dung vô nội dung bài viết này, Nhà ngôi trường sung sướng lòng gửi mail tới: [email protected]

Xem thêm: trường cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội