trường cao đẳng y tế đồng tháp

Người ngôi nhà trì Giờ Nội dung Địa điểm Thành phần Ghi chú Mon, 21-08-2023 - Nguyễn Công Cừu 08:00 - Phát biểu BGH “Tuần lễ công dân mang đến SV năm 3”. HT500 - Theo KH vẫn phát hành. Ths Hằng - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 13:30 - Triển khai năm học tập 2023-2024. 1.2C - Tất cả GVVC-NLĐ. Ds Sơn - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 14:00 - Họp BGH:
1. Xét ABC mon 08/2023.
2. Kết ngược đánh giá nội cỗ 2023.
3. Về công tác làm việc nhân sự Khoa Y.
4. Tuyển sinh:
- Số lượng nhập học tập Đợt 2 và Cộng dồn 2 Đợt.
- Xét SV trúng Đ1 van nài nhập học tập Đ2.
- Xét SV nhập học tập van nài đem ngành.
- Số lượng làm hồ sơ Đợt 3. HC1 - ND1,2: Thành phần gửi gắm ban.
- ND3: Mời Ths Hằng-BT chi cỗ 3.
- ND4: Ts Hoà & Cn Hằng. Ds Sơn Tue, 22-08-2023 - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 09:00 - Họp Thường trực Ban CSVC:
1. Cho chủ ý về đột biến thay thế sửa chữa Khu B.
2. Mở thầu Photocopy. HC1 - Ban túc trực.
- ND1: Tổ 1.
- ND2: Tổ 2. Ds Sơn - Nguyễn Công Cừu 10:00 - Trao thay đổi nội dung sẵn sàng “BC đề chính YTCS” P.HT Ts Hoà
Cn Hằng - Nguyễn Công Cừu 13:30 - Tiếp và thao tác làm việc Cty Phù Sa. P.HT Ts Hoà
Ths Uyên Wed, 23-08-2023 07:30 - Đánh giá chỉ, phân loại NLĐ năm học tập 2022-2023 Khoa, Phòng - Các Khoa, Phòng tự động sắp xếp và BC sản phẩm về mang đến Ds Sơn trước 11h ngày 25/08/23 Trưởng Khoa, Phòng - Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - Dự họp dỡ gở trở ngại về chuẩn bị khối hệ thống phòng cháy chữa cháy. Cảnh sát PCCC - NV không giống của Phường.TCHC Ds Sơn - Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - HN về kết hấp thụ đảng viên. ĐUK Thu, 24-08-2023 - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 07:00 - Về gói thầu 7,9. Caphe UBND tỉnh Ds Sơn - Nguyễn Công Cừu 09:00 - Kiểm tra việc sẵn sàng tiếp và thao tác làm việc với ĐH Hyogo-NB. VP PHEIN & 2.7D - Ths Uyên, Cn Lâm. Ts Hoà
Ds Sơn - Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh 13:30 - Kiểm tra, giám sát kế hoạch của Đảng uỷ ngôi trường. HC1 - CB1.
- CB2. Ths Hằng
Ths Nhân - Nguyễn Quang Vinh 18:00 - Tiếp đoàn JAMWEI cho tới. NH Ngọc Lan Cn Lâm Fri, 25-08-2023 - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 08:00 - Tập trung tiếp Đoàn JAMWEI- ĐH Hyogo. VP PHEIN - ĐH Hyogo và Jamwei: 06 ĐB.
- Thành phần gửi gắm ban. Ts Hoà - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Quang Vinh 08:15 - Làm việc với JAMWEI. VP PHEIN - JAMWEI. Cn Lâm - Nguyễn Tấn Hưng 08:15 - HD Đại học tập Hyogo tham lam quan liêu hạ tầng thực hành thực tế ở trong nhà ngôi trường. Khu B - Khoa Y, Khoa ĐD.
- Cty Nutifine. Ths Chung
Ths Kha - Nguyễn Thị Kim Ngọc 09:00 - HD Đại học tập Hyogo tham lam quan liêu hạ tầng thực hành thực tế ở trong nhà ngôi trường. Khu D - Khoa Dược, Cửa hàng. Ths Minh
Ths Sen - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 09:30 - Lễ ký MOU với Đại học tập Hyogo- Nhật Bản. 2.7D - Khách mời: Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, SYT, Ngv, BVĐT, Nutifine, FICI.
- ĐH Hyogo và Jamwei: 06 ĐB.
- Thành phần gửi gắm ban.
Ts Hoà
Ths Uyên - Nguyễn Công Cừu
- Nguyễn Tấn Hưng
- Nguyễn Quang Vinh
- Nguyễn Thị Kim Ngọc 11:00 - Cơm trưa. KS Sao Mai - Khách mời:08
- Nhật Bản: 06.
- CĐYT: Theo TM của Phường.TCHC ( 08) & BGH nằm trong dự. ( TS: 26 ĐB). Ds Sơn - Nguyễn Tấn Hưng 14:00 - Tham quan liêu Tp Sa Đéc. TP Sa Đéc Cn Lâm Sat, 26-08-2023 - Nguyễn Công Cừu 07:30 - Tiễn đoàn. KS Sao Mai Ts Hoà
Ths Uyên Sun, 27-08-2023 Đơn vị ngôi nhà quản: Trường CĐ Y tế Đồng Tháp.
Địa chỉ: Số 312, Nguyễn Thái Học, Phường 4, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp.