trường cao đẳng bách khoa nam sài gòn

Ngành học

Bạn đang xem: trường cao đẳng bách khoa nam sài gòn

Mã ngành Tổ hợp ý môn xét tuyển Tin học tập ứng dụng 6480205

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Thiết nối tiếp đồ vật họa 6210402

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Công nghệ nghệ thuật máy tính 6480105

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Công nghệ Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử 6510304

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí 6510201

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Công nghệ Kỹ thuật dù tô 6510202

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Dược 6720201

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh)

Điều dưỡng 6720301

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

Hộ sinh 6720303

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

B08 (Toán, Sinh, Tiếng Anh)

Tiếng Anh 6220206

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 8

Hướng dẫn du lịch

6810103

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

Quản trị quán ăn và công ty ăn uống

6810205

C00 (Văn, Sử, Địa)

D14 (Văn, Sử, Tiếng Anh)

Chăm sóc sắc đẹp 6810404

B03 (Toán, Văn, Sinh)

D13 (Văn, Sinh, Tiếng Anh)

Kế toán 6340301

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Quản trị kinh doanh

6340404

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Điện công nghiệp 6520227

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Chăm sóc và nuôi chăm sóc trẻ 6760204

B00 (Toán, Hóa, Sinh)

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

Tiếng Nhật

6220212

D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh)

A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)

Xem thêm: tập xác định của hàm số luỹ thừa