trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Câu hỏi:

04/03/2020 13,930

A. Tắc đập hoa thay cho thay đổi sắc tố theo đuổi nền môi trường

Bạn đang xem: trong các hiện tượng sau thuộc về thường biến là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. Thầy u thông thường sinh đi ra con cái bạch tạng.

C. Lợn con cái sinh đi ra đem khoanh tai xẻ thùy, chân dị dạng

D. Trên cây hoa giấy má đỏ ửng xuất hiện nay cành hoa trắng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Áp suất rễ được thể hiện nay qua chuyện hiện nay tượng

A. rỉ vật liệu bằng nhựa và ứ giọt

B. rỉ nhựa

C. bay tương đối nước

D. ứ giọt

Câu 2:

Một loại thực vật, ren A: cây cao, ren a : cây thấp; ren B: trái khoáy đỏ ửng. ren b : trái khoáy white. Cho cây đem loại ren Ab/aB giao phấn với cây đem loại ren Ab/aB. tường rằng cấu hình NST của 2 cây không bao giờ thay đổi vô hạn chế phân, tỉ lệ thành phần loại hình ở F1 là:

A. 1 cây cao, trái khoáy đỏ ửng : 1 cây cao, trái khoáy white : 1 cây thấp, trái khoáy đỏ ửng : 1 cây thấp, trái khoáy white.

B. 1 cây cao, trái khoáy đỏ ửng : 1 cây thấp, trái khoáy trắng

C. 1 cây cao, trái khoáy white : 2 cây cao, trái khoáy đỏ ửng : 1 cây thấp, trái khoáy đỏ

D. 3 cây cao, trái khoáy white : 1 cây thấp, trái khoáy đỏ

Câu 3:

Một thành viên đem loại ren Ab/aB giảm phân sinh đi ra uỷ thác tử Abd lắc tỉ lệ thành phần 18%. Tần số thiến ren thân thiện ren A và B là:

A. 36%.

B. 18%.

C. 44%.

Xem thêm: trường cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội

D. 28%.

Câu 4:

Nhận quyết định nào là tại đây là không đúng?

A. Tất cả những hiện tượng kỳ lạ DT theo đuổi loại u đều là DT tế bào chất

B. Di truyền tế bào hóa học thường hay gọi là DT ngoài nhân hoặc DT ngoài nhiễm sắc thể

C. Trong pháp lai thuận - nghịch ngợm, nếu như sót lại bộc lộ loại hình giống như u về tính chất trạng đang được xét thì này là DT theo đuổi loại mẹ

D. Con lai mang tính chất trạng của u nên DT tế bào hóa học sẽ là DT theo đuổi loại mẹ

Câu 5:

Dòng mạch mộc được vận gửi nhờ

1. Lực đẩy ( áp suất rễ).

2. Lực bú tự bay tương đối nước ở lá.

3. Lực links trong số những phân tử nước cùng nhau và với trở thành mạch mộc.

4. Sự chênh chênh chếch áp suất thấm vào thân thiện ban ngành mối cung cấp (lá ) và ban ngành chứa chấp ( trái khoáy, củ..)

5. Sự chênh chênh chếch áp suất thấm vào thân thiện môi trường thiên nhiên rễ và môi trường thiên nhiên khu đất.

A. 1-2-4

B. 1-2-3

C. 1-3-5

D. 1-3-4

Câu 6:

Ở một loại thực vật, ren A quy quyết định thân thiện cao, alen a quy quyết định thân thiện thấp; ren B quy quyết định trái khoáy red color, alen b quy quyết định trái khoáy màu sắc vàng; ren D quy quyết định trái khoáy tròn trặn, alen d quy quyết định trái khoáy nhiều năm. tường rằng những ren trội là trội trọn vẹn. Cho uỷ thác phấn cây thân thiện cao, trái khoáy red color, tròn trặn với cây thân thiện thấp, trái khoáy gold color, nhiều năm chiếm được Fa bao gồm 81 cây thân thiện cao, trái khoáy red color, trái khoáy dài; 80 cây thân thiện cao, trái khoáy gold color, trái khoáy dài; 79 cây thân thiện thấp, trái khoáy red color, tròn; 80 cây thân thiện thấp, trái khoáy gold color, trái khoáy tròn trặn. Trong tình huống ko xẩy ra thiến ren, sơ đồ vật lai nào là sau đây mang lại thành quả phù phù hợp với quy tắc lai trên?

A. AdaDBbxadadbb

B. ABabDdxababdd

C. ADadBbxadadbb

Xem thêm: 1 tỷ có bao nhiêu số 0

D. AaBDbdxaabdbd

TÀI LIỆU VIP VIETJACK