trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21 (có đáp án): Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc

Bộ 60 thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc đem đáp án, tinh lọc với những thắc mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức chừng phân biệt, thông hiểu, áp dụng gom học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12.

Bạn đang xem: trắc nghiệm sử bài 21 lớp 12

Câu 1. Sự khiếu nại cần thiết này tiếp tục xẩy ra vào trong ngày 10/10/1954?

Quảng cáo

A. Miền Bắc nước ta trọn vẹn giải hòa.

B. Trung ương Đảng và nhà nước quay trở lại Thủ đô.

C. Quân tao tiến bộ nhập tiếp quản lí Thủ đô.

D. Tên chiến sĩ Pháp ở đầu cuối rút ngoài nước ta.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 2. Pháp triển khai rút quân ngoài miền Nam nước ta nhập toàn cảnh này ?

A. Tất cả từng luật pháp được quy tấp tểnh bên trên Hiệp tấp tểnh đang được hoàn thành.

Quảng cáo

B. Pháp tiếp tục hoàn thành fake uỷ thác từng trách móc nhiệm thực hiện Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ cho tới tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp tiếp tục xúc tiến bộ từng việc cho tới công việc thống nhất quốc gia vị tuyến phố tổng tuyển chọn cử nhị miền.

D. Rất nhiều luật pháp nhập Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ không được hoàn thành.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 3. Điền kể từ không đủ nhập lời nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than thở tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko hé lối cho tới ..... bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”

A. Chủ nghĩa xã hội.

B. Chủ nghĩa nằm trong sản.

C. Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa.

D. Cách social ngôi nhà nghĩa.

Quảng cáo

Đáp án: B

“Từ ni về sau, yếu tố bức thiết ko cần là than thở tiếc quá khứ, nhưng mà là tận dụng thời cơ nhằm việc thất thủ Bắc nước ta ko hé lối cho tới ngôi nhà nghĩa nằm trong sản bành trướng ở Khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Tỉnh Thái Bình Dương”.

Câu 4. Nội dung này sau đây phản ánh đích thị tình hình công cộng của cách mệnh nước ta sau năm 1954?

A. nước ta tiếp tục hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

B. nước ta tiếp tục hoàn thiện cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa.

C. Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Một nửa quốc gia tiếp tục hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 5. Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đang được xác minh thứ tự trước tiên nhập văn khiếu nại này của Đảng ?

A. Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng (2/1930).

B. Luận cương chủ yếu trị của Đảng (10/1930).

Quảng cáo

C. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại nhất (3/1935).

Đáp án: A

Vấn đề ruộng khu đất cho tới nông dân đang được xác minh thứ tự trước tiên nhập Cương lĩnh chủ yếu trị của Đảng (2/1930). Cương lĩnh tiếp tục xác lập việc triển khai thổ địa cách mệnh nhằm phân chia ruộng khu đất cho tới dân cày.

Câu 6. Cho cho tới năm 1956, tao tiếp tục tổ chức từng nào mùa cải tân ruộng khu đất ?

A. 2       B. 3          C. 4           D. 5

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 7. Nội dung này không phản ánh đích thị trở nên tựu của công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc nước ta trong mỗi năm 1954 - 1956?

A. Đã phân chia được 81 vạn héc-ta ruộng khu đất cho những hộ dân cày.

B. Hơn 2,5 triệu hộ mái ấm gia đình dân cày nước ta được cấp cho ruộng khu đất.

C. Thủ xài trọn vẹn quyền lực tài chính của giai cấp cho địa nông gia thôn.

D. Góp phần tạo hình giai tầng tè địa ngôi nhà ở vùng quê miền Bắc.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 8. Nội dung này không phản ánh đích thị sai lầm đáng tiếc nhưng mà miền Bắc bắt gặp cần nhập công việc hoàn thiện cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956)?

A. Quy thiếu sót một trong những dân cày, cán cỗ, đảng viên trở nên địa ngôi nhà phong con kiến.

B. Không coi nhận đúng mực những địa ngôi nhà nhập cuộc kháng chiến, giai tầng bên trên có công với nước.

C. Không nắm rõ phân tấp tểnh bộ phận giai cấp cho, vận dụng công cụ giáo điều.

D. Phát không còn ruộng khu đất cho tới dân cày nên nước non không hề ruộng.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 9. Trong rộng lớn 2 năm tổ chức cải tân ruộng khu đất (1954 – 1956), miền Bắc nước ta tiếp tục tiến bộ hành

A. 5 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

B. 6 mùa hạn chế tô và 4 mùa cải tân ruộng khu đất.

C. 5 mùa hạn chế tô và 6 mùa cải tân ruộng khu đất.

D. 6 mùa hạn chế tô và 5 mùa cải tân ruộng khu đất.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 10. Nhiệm vụ chủ yếu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1958 - 1960 là:

A. hoàn thiện cách mệnh ruộng khu đất.

B. triệu tập tôn tạo mối liên hệ phát hành.

C. tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên cách tân và phát triển tài chính xã hội.

D. những bước đầu tiên xây cất hạ tầng vật hóa học cho tới ngôi nhà nghĩa xã hội.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 11. Khâu chủ yếu của công việc tôn tạo mối liên hệ phát hành xã hội ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc trong mỗi năm 1958 – 1960 là

A. xây dựng những doanh nghiệp công thương nghiệp nghiệp tư phiên bản dân doanh.

B. chuyển động liên minh hoá nhập phát hành nông nghiệp.

C. cách tân và phát triển bộ phận tài chính quốc doanh.

D. cách tân và phát triển những ngành nghề ngỗng tay chân.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 12. Đến năm 1960, công việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội ở miền Bắc tiếp tục đạt được trở nên tựu gì ?

A. Xây dựng được 172 nhà máy sản xuất rộng lớn tự TW quản lí lí.

B. Xây dựng được 192 nhà máy sản xuất rộng lớn tự khu vực quản lí lí.

C. Xây dựng 500 nhà máy sản xuất rộng lớn tự TW quản lí lí.

D. Xây dựng 217 nhà máy sản xuất rộng lớn tự TW quản lí lí.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 13. Mô hình liên minh xã được xây cất trong mỗi ngành tài chính này ở Miền Bắc VN ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải vận tải đường bộ.

B. Nông nghiệp, tay chân nghiệp.

C. Nông nghiệp, tay chân nghiệp, thương nghiệp.

D. Thủ công, thương nghiệp, công nghiệp.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 161 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 14. Nội dung này sau đây phản ánh khá đầy đủ nhất trở nên tựu của cách mệnh miền Bắc trong mỗi năm 1954 – 1960?

A. Căn phiên bản xóa khỏi bộ phận bóc tách lột nhập cuộc sống tài chính xã hội.

B. Hoàn thành công xuất sắc cuộc cải tân ruộng khu đất ở vùng quê.

C. Hoàn thành công xuất sắc cuộc phục sinh phát hành, đấu giành giật buộc Pháp thực hiện Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ.

D. Hoàn trở nên cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án: D

Giải thích: Trong trong những năm 1954 – 1960, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cải tân ruộng khu đất, tôn tạo mối liên hệ phát hành, những bước đầu tiên cách tân và phát triển tài chính - xã hội.

Câu 15. Nhiệm vụ của cách mệnh miền bắc nước ta ngay lập tức sau thời điểm Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương được kí kết là

A. đấu giành giật chống đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

B. xây cất hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm cho tới ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. hoàn thiện cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

D. hàn gắn chỗ bị thương cuộc chiến tranh, phục sinh tài chính.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 16. Từ năm 1954, Trung ương Đảng tiếp tục xác minh trọng trách của cách mệnh Miền Nam là

A. đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm, đề nghị thực hiện Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, bảo đảm hoà bình, lưu giữ gìn và cách tân và phát triển lục lượng cách mệnh.

B. đấu giành giật vũ trang chống Mĩ - Diệm, hoàn thiện giải hòa Miền Nam, thống nhất quốc gia, fake toàn quốc tiến bộ lên ngôi nhà nghĩa xã hội.

C. đấu giành giật hoà bình chống chính sách độc tài Ngô Đình Diệm, tiến bộ cho tới thống nhất quốc gia vị tuyến phố tổng tuyển chọn cử tự tại.

D. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, hoàn thiện sự nghiệp giải hòa dân tộc bản địa, thống nhất quốc gia.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 17. Trong trong những năm 1954 - 1958, Đảng ngôi nhà trương nhằm quần chúng. # miền Nam đấu giành giật chủ yếu trị chống Mĩ - Diệm vì

A. lực lượng cách mệnh Miền Nam khi này còn non yếu đuối, ko thể tổ chức đấu giành giật vũ trang.

B. khi bại quân địch còn ko dám tấn công lực lượng cách mệnh vị vũ lực.

C. tao tôn trọng, nghiêm trang chấp hành Hiệp tấp tểnh Giơnevơ, phụ thuộc vào hạ tầng pháp lí quốc tế nhằm đấu giành giật chủ yếu trị với địch là đa số.

D. thời điểm hiện nay đấu giành giật vị quân sự chiến lược sẽ không còn lấy lại thắng lợi như tao mong ước.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 18. Phong trào Hoà bình được chính thức lúc nào ? Tại đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

C. Tháng 8/1954, Thành Phố Sài Gòn - Chợ Lớn.

D. Tháng 8/1955, Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 19. Phong trào đấu giành giật chủ yếu trị ở Miền Nam trong mỗi năm 1954 - 1958 đã:

A. thực hiện giảm sút khối hệ thống tổ chức chính quyền địch ở những khu đô thị.

B. tụ tập quần chúng. # nhập một phía trận chống Mĩ - Diệm to lớn.

C. thực hiện thất bại quyết sách "tố nằm trong, khử cộng" của Mĩ và tổ chức chính quyền Ngô Đình Diệm.

D. những bước đầu tiên thực hiện thất bại thủ đoạn biến chuyển Miền Nam nước ta trở nên nằm trong địa loại mới mẻ của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 162 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu trăng tròn. Hội nghị này của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thứ tự loại từng nào tiếp tục đưa ra quyết định nhằm quần chúng. # miền Nam dùng đấm đá bạo lực cách mệnh tiến công sụp tổ chức chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị thứ tự loại 15 (1-1959).

B. Hội nghị thứ tự loại 15 (1-1960).

C. Hội nghị thứ tự loại 14 (12-1959).

D. Hội nghị thứ tự loại 14 (1-1960)

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 21. Hình thức khởi nghĩa ngăn chặn giai cấp của Mĩ - Diệm tiếp tục ra mắt trước tiên ở đâu ?

A. Ga Tre.         B. Tỉnh Bình Định.

C. Tỉnh Quảng Ngãi.         D. Tây Ninh.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 22. Điền tiếp kể từ không đủ nhập câu sau : "Phong trào Đồng khởi tiếp tục lưu lại bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam fake kể từ thế ... lịch sự thế... ".

A. thụ động … tấn công.

B. phòng vệ thụ động … tấn công.

C. lưu giữ gìn lực lượng … tấn công.

D. thụ động … dữ thế chủ động.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 23. Mặt trận Dân tộc giải hòa Miền Nam nước ta được xây dựng nhập Khi nào? Tại đâu?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Tỉnh Bình Định.

C. Ngày 20/12/1961, Ga Tre.

D. Ngày 20/2/1960, Sóc Trăng.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 24. Người trước tiên lưu giữ chức Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải hòa miền Nam nước ta là

A. Nguyễn Thị Bình.         B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát.         D. Lẽ Đức Thọ.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 25. Nội dung này phản ánh chân thành và ý nghĩa lịch sử hào hùng của trào lưu "Đồng khởi"?

A. Làm lung lắc toàn cỗ khối hệ thống ngụy quyền Thành Phố Sài Gòn, hé lối cho việc cách tân và phát triển liên tiếp của cách mệnh miền Nam.

B. Là thắng lợi lưu lại sự thất bại của chính sách thực dân loại mới mẻ của Mĩ ở miền Nam nước ta.

C. Là thắng lợi ý nghĩa kế hoạch trước tiên của cách mệnh miền Nam, những bước đầu tiên lật sụp tổ chức chính quyền tay sai.

D. Đánh vết bước cách tân và phát triển của cách mệnh Miền Nam kể từ thế lưu giữ gìn lực lượng lịch sự tấn công cách mệnh.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 26. Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III của Đảng được tổ chức triển khai tại

A. Hương Cảng (Trung Quốc).

B. Thành Phố Sài Gòn.

C. Hà Thành.

D. Tân Trào

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 27. Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại III tiếp tục xác minh cách mệnh miền Bắc

A. đem tầm quan trọng quyết thẳng so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

B. đem tầm quan trọng đưa ra quyết định so với công việc công nghiệp hoá, văn minh hoá quốc gia.

C. đem tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh toàn quốc.

D. tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất so với sự cách tân và phát triển của cách mệnh miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 28. Sau năm 1954, tiềm năng công cộng của cách mệnh nhị miền Bắc – Nam nước ta là gì ?

A. Kháng chiến chống Mĩ, giải hòa trọn vẹn miền Nam.

B. Kháng chiến chống Mĩ ở miền Bắc, xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Nam.

C. Hoàn trở nên cơ hội social ngôi nhà nghĩa nhập phạm vi toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất quốc gia.

D. Hoàn trở nên cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập phạm vị toàn quốc, triển khai hoà bình, thống nhất quốc gia.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 29. Đường lối tổ chức xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội ở Miền Bắc được xác lập thế nào nhập Đại hội Đảng cả nước thứ tự loại III?

A. Ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhàng - lấy công nghiệp nhẹ nhàng là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu thực hiện nền tảng của nền tài chính - ưu tiên cách tân và phát triển công nghiệp nặng trĩu một cơ hội phù hợp.

D. Kết phù hợp cách tân và phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền tài chính quốc dân.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III tiếp tục bầu ai thực hiện Bế Tắc thư loại nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng?

A. Xì Gòn.     B. Lê Duẩn.

C. Trường Chinh.     D. Phạm Văn Đồng.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 166 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 31. Nội dung này không phản ánh trở nên tựu của plan Nhà nước 5 năm (1961 - 1965)?

A. Giá trị sản lượng công nghiệp nặng trĩu năm 1965 tăng 3 thứ tự đối với năm 1960.

Xem thêm: trường đại học xã hội và nhân văn

B. Công nghiệp quốc doanh cướp tỉ trọng 93% nhập tổng vốn sản lượng ngành công nghiệp toàn miền Bắc.

C. Công nghiệp nhẹ nhàng, tè tay chân nghiệp tiếp tục xử lý được 80% sản phẩm chi tiêu và sử dụng quan trọng nhất cho tới quần chúng. #.

D. Thương nghiệp cá nhân được Nhà nước ưu tiên cách tân và phát triển nên đã chiếm lĩnh được được thị ngôi trường.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 166-167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 32. Một trong mỗi dự án công trình thuỷ lợi rộng lớn được xây cất nhập giai đoạn miền Bắc triển khai plan Nhà nước 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) là

A. dự án công trình thuỷ nông Bắc - Hưng - Hải.

B. dự án công trình thuỷ lợi Bái Thượng.

C. dự án công trình thuỷ lợi Đô Lương.

D. dự án công trình thuỷ nông Thác Huống.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 167 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 33. Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát hành nông nghiệp được trị động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là

A. “thi đua với Thành Công”.

B. “thi đua với Đại Phong”.

C. ganh đua đua nhị “tốt”.

D. ganh đua đua tía “nhất”.

Đáp án: B

Giải thích: Một trong mỗi trào lưu ganh đua đua phát hành nông nghiệp được trị động trong mỗi năm triển khai plan 5 năm thứ tự loại nhất (1961 – 1965) ở miền Bắc là “thi đua với Đại Phong”.

Câu 34.Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960) được tổ chức triển khai nhập thực trạng nào?

A. Miền Bắc tiếp tục hoàn thiện công việc xây cất và tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa, quần chúng. # đang được phấn khởi tin tưởng tưởng hợp tác xây cất chính sách mới mẻ.

B. Cách mạng miền Nam đang được đứng trước những trở ngại rộng lớn, quyết sách "tố nằm trong, khử cộng” của Mĩ - Diệm đã từng cho tới lực lượng cách mệnh tổn thất u ám.

C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của quần chúng. # tao đang được bắt gặp trở ngại, chưa tồn tại sự cỗ vũ của những lực lượng độc lập bên trên trái đất.

D. Cách mạng nhị miền Nam đang được fake lịch sự thế tấn công, miền Bắc tiếp tục hoàn thiện cải tân ruộng khu đất và phục sinh tài chính.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 35. Đại hội đại biểu cả nước thứ tự loại III của Đảng (9-1960)có chân thành và ý nghĩa thế nào so với cách mệnh Việt Nam?

A. Đại hội tiếp tục đưa ra tuyến phố cách tân và phát triển của cách mệnh Việt Nam: kể từ cách mệnh tư sản dân quyền tiến bộ lên ngôi nhà nghĩa xã hội, hé rời khỏi thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử hào hùng dân tộc bản địa.

B. Đại hội tiếp tục mang đến "nguồn ánh sáng” mới mẻ cho tới dân tộc bản địa nước ta hoàn thiện cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân nhập toàn quốc và quá đáng lên ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc.

C. Đại hội tiếp tục hé rời khỏi 1 thời kỳ mới mẻ cho tới lịch sử hào hùng nước ta - thời kỳ toàn quốc tiến bộ lên tuyến phố xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Đại hội tiếp tục tiếp mức độ, đi đường cho tới cách mệnh miền Nam, nhằm quần chúng. # miền Nam tổ chức cuộc “Đồng khởi” thành công xuất sắc.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 36. Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì

A. tuyến phố này còn có tổng chiều lâu năm là 559 km.

B. đưa ra quyết định hé tuyến phố này của Thủ tướng mạo là đưa ra quyết định đem số 559.

C. thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định hé lối (5 - 1959).

D. đơn vị chức năng trước tiên tổ chức hé lối đem 559 group viên.

Đáp án: C

Giải thích: Hệ thống lối Trường Sơn được gọi là lối 559 vì như thế thương hiệu tuyến phố được đặt điều nhập thời hạn nhưng mà Đảng đưa ra quyết định hé lối (5 - 1959).

Câu 37. Chiến lược "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ là

A. một mẫu mã mới mẻ của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, dựa vào nền tảng lực lượng quân ngụy, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

B. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vị quân group viễn chinh Mĩ và quân chư hầu.

C. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, được tổ chức vị Quân group chiến sĩ tiến công mướn, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

D. một mẫu mã cuộc chiến tranh của ngôi nhà nghĩa thực dân mới mẻ, được tổ chức vị quân group tay sai, bên dưới sự lãnh đạo của cố vấn Mĩ, vị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 168-169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 38. “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là

A. điểm triệu tập quản lí lí hoạt động và sinh hoạt tài chính của quần chúng. # miền Nam.

B. một loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công đập phá hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

C. một quy mô xây cất tài chính - xã hội tự Mĩ thẳng quản lí lí ở vùng khu đô thị miền Nam.

D. một quyết sách nhằm mục tiêu cướp lại ruộng khu đất của quần chúng. # tao, tạo nên ĐK cho những quyền lực địa ngôi nhà - tư sản hoá ở miền Nam cách tân và phát triển thực hiện chỗ tựa xã hội cho tới tổ chức chính quyền Diệm.

Đáp án: B

Giải thích: “Ấp chiến lược” – xương sinh sống của cuộc chiến tranh đặc biệt quan trọng – là một trong những loại trại triệu tập trá hình được dựng lên nhằm trấn áp, kìm cặp quần chúng. #, triển khai "tát nước bắt cá", tiến công đập phá hoàn toàn trào lưu đấu giành giật cách mệnh miền Nam.

Câu 39. Biện pháp này không được Mĩ - Diệm vận dụng nhập quy trình triển khai kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ?

A. Tiến hành trận đánh giành giật tiêu hủy vị thủy quân và ko quân rời khỏi miền Bắc.

B. Trang bị phương tiện đi lại cuộc chiến tranh văn minh, phổ cập giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xôi vận" cho tới quân nguỵ.

C. Tiến hành những cuộc tiến quân càn quét dọn quy tế bào rộng lớn nhập những địa thế căn cứ cách mệnh.

D. Tăng cường viện trợ quân sự chiến lược cho tới tổ chức chính quyền Diệm, xây cất và cách tân và phát triển lực lượng ngụy quân.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 40. Tại sao Đảng tao fake ngôi nhà trương binh vận là một trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ?

A. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là trận đánh đấu ko cân nặng mức độ thân ái một đế quốc hùng cường và một nước nhược tè.

B. Vì cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa tao là một trong những cuộc kháng chiến ngăn chặn ngôi nhà nghĩa thực dân mới mẻ, cần tích đặc biệt binh vận nhằm thực hiện tan chảy, sụp sụp ngụy quân, ngụy quyền - chỗ tựa của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt”.

C. Vì lực lượng cách mệnh miền Nam còn yếu đuối, người sử dụng binh vận là một trong những mũi giáp công nhằm triển khai phương châm "lấy tranh bị địch nhằm tiến công địch”.

D. Vì cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên trị động quần chúng. # tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Đáp án: D

Giải thích: Đảng tao fake ngôi nhà trương binh vận là một trong những nhập "ba mũi giáp công” nhằm ngăn chặn kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt” của Mĩ vì như thế cách mệnh miền Nam là lên đường kể từ trào lưu đấu giành giật chủ yếu trị tiến bộ lên trị động quần chúng. # tổ chức trận đánh giành giật cách mệnh, binh vận cũng là một trong những mẫu mã đấu giành giật chủ yếu trị đem hiệu suất cao.

Câu 41. Nội dung này phản ánh Điểm lưu ý nổi trội của cuộc đấu giành giật chống đập phá “ấp chiến lược” ở miền Nam?

A. Hoạt động của lực lượng quân giải hòa ý nghĩa đưa ra quyết định cho tới thắng lợi của cuộc đấu giành giật.

B. Là cuộc đấu giành giật "giành khu đất, giành dân" thân ái lực lượng cách mệnh và phản cách mệnh bên trên những khu đô thị miền Nam.

C. Cuộc đấu giành giật chống - đập phá ấp kế hoạch được tổ chức tuy nhiên song với hoạt động và sinh hoạt rào buôn bản kháng chiến ở vùng quê miền Nam.

D. Là cuộc đấu giành giật liên tiếp, dằng dai của quần chúng. # tao nhằm mục tiêu vượt qua kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của Mĩ.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 42. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa lịch sử hào hùng của thắng lợi Ấp Bắc (1/1963)?

A. Cuộc đọ mức độ trước tiên, thắng lợi trước tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

B. Đánh vết bước trưởng thành và cứng cáp của lực lượng vũ trang Miền Nam, thực hiện vỡ nợ giải pháp "trực thăng vận", "thiết xa xôi vận" của Mĩ.

C. Là thắng lợi cần thiết, xác minh quân dân miền Nam đem đầy đủ kĩ năng vượt qua quân group Thành Phố Sài Gòn.

D. Làm vỡ nợ về cơ phiên bản kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 169 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 43. Sự khiếu nại thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm (1/ 11/1963) chứng minh điều gì?

A. Mâu thuẫn nhập nội cỗ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn, thân ái Mĩ - Diệm càng ngày càng thâm thúy, ko thể dung hoà được.

B. Đánh vết một thất bại cần thiết của Mĩ trong những công việc thiết lập một tổ chức chính quyền tay sai ở Miền Nam.

C. Chứng tỏ tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn tiếp tục lung lắc, rủi ro thâm thúy, ko thể ko lật sụp.

D. Chứng tỏ đế quốc Mĩ tiếp tục thất bại trong những công việc thiết lập tổ chức chính quyền tay sai ở miền Nam.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 44. Nội dung này phản ánh đích thị tình hình Miền Nam ngay lập tức sau cuộc thay máu chính quyền lật sụp tổ chức chính quyền Diệm – Nhu ngày 1/11/1963?

A. Mĩ tiếp tục đúng lúc fake Dương Văn Minh lên thay cho và nhanh gọn ổn định tấp tểnh tình hình.

B. Phong trào đấu giành giật chống ngụy quyền ở Miền Nam trong thời điểm tạm thời kết thúc.

C. Chính quyền Thành Phố Sài Gòn lâm vào trong 1 cuộc rủi ro triền miên với trên 10 cuộc thay máu chính quyền tiếp sau đó.

D. Mĩ kêu gọi con số rộng lớn quân viễn chinh nhập Miền Nam gom tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn tại vị.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 45. Đến thời điểm cuối năm 1964, tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn chỉ với trấn áp được từng nào “ấp chiến lược” đối với dự kiến?

A. Khoảng 50% số ấp dự con kiến.

B. Khoảng 1/3 số ấp dự con kiến.

C. Khoảng 1/4 số ấp dự con kiến.

D. Khoảng 1/5 số ấp dự con kiến.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 46. Mục xài của plan Giôn-xơn – Mác Na-ma-ra là gì?

A. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong khoảng 18 mon.

B. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong khoảng 16 mon.

C. Hoàn trở nên bình tấp tểnh miền Nam trong khoảng 24 mon.

D. Hoàn trở nên bình tấp tểnh đem trung tâm miền Nam trong khoảng hai năm.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 47. Nội dung này phản ánh đích thị nghĩa những thắng lợi của tao bên trên mặt mũi trận quân sự chiến lược nhập sầm uất - xuân 1964 - 1965?

A. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, lưu lại sự sụp sụp trọn vẹn của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" ở miền Nam nước ta.

B. Là thắng lợi quân sự chiến lược rộng lớn, chứng minh quân dân miền Nam rất có thể vượt qua kế hoạch cuộc chiến tranh xâm lăng thực dân mới mẻ của Mĩ.

C. Là thắng lợi lưu lại sự sụp sụp cơ phiên bản của kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" của đế quốc Mĩ.

D. Là thắng lợi lưu lại sự sụp sụp trọn vẹn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 172 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 48. Một trào lưu ganh đua đua ở miền Nam nhập giai đoạn hành động chống kế hoạch "Chiến giành giật quánh biệt" là

A. bắt lấy thắt sống lưng địch nhưng mà tiến công.

B. tìm hiểu Mĩ nhưng mà tiến công, tìm hiểu ngụy nhưng mà khử.

C. ganh đua đua Ấp Bắc, giết mổ giặc lập công.

D. vòng đai khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 171 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 49. Một trào lưu thanh niên được trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là

A. trào lưu "Hai giỏi".

B. trào lưu "Ba sẵn sàng".

C. trào lưu "Năm xung phong".

D. trào lưu ganh đua đua giành danh hiệu "Dũng sĩ khử Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: trào lưu thanh niên được trị động nhập năm 1965 ở miền Nam là trào lưu "Năm xung phong".

Câu 50. Nội dung này tại đây không cần là trọng trách của miền Bắc nước ta sau 1954?

A. Viện trợ cho tới mặt trận miền Nam.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

C. Trực tiếp chống chính sách Mĩ - Diệm.

D. Chống cuộc chiến tranh tiêu hủy của Mĩ.

Đáp án: C

Giải thích: Sau năm 1954, miền Bắc ko thẳng đấu giành giật chống chính sách Mĩ – Diệm, này đó là trọng trách của cách mệnh miền Nam nước ta.

Câu 51. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Nam sau 1954 là gì?

A. Tiến hành đấu giành giật vũ trang nhằm vượt qua cuộc chiến tranh xâm lăng của Mĩ, Diệm.

B. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa cùng theo với miền Bắc.

C. Cùng với miền Bắc tổ chức công việc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội.

D. Đấu giành giật ngăn sự tiếp viện của Mĩ cho tới tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 52. Cách mạng miền Nam đem tầm quan trọng thế nào trong những công việc tiến công sụp giai cấp của đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền tay sai, giải hòa miền Nam thống nhất khu đất nước?

A. Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B. Có tầm quan trọng cơ phiên bản nhất.

C. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D. Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 53. Thủ đô Hà Thành được giải hòa nhập thời hạn nào?

A. 10 -10- 1954.       B. 25 - 10 -1955.

C. 12 - 12- 1954.       D. 18 - 10 - 1954.

Đáp án: A

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 54. Nhiệm vụ của cách mệnh miền Bắc sau năm 1954 là gì?

A. Đấu giành giật chống Mĩ - Diệm.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân.

C. Chuyển lịch sự tổ chức cơ hội social ngôi nhà nghĩa.

D. Hoàn trở nên thống nhất quốc gia về mặt mũi nước non.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 158 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 55. Đường lối thể hiện nay sự tạo ra, độc đáo và khác biệt của Đảng nhập thời chống Mĩ cứu giúp nước là:

A. Tiến hành cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân ở miền Nam.

C. Tiến hành mặt khác cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam và cơ hội social ngôi nhà nghĩa ở miền Bắc.

D. Tất cả những lối lối bên trên.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 56. Miền Bắc VN trọn vẹn được giải hòa nhập thời hạn nào?

A. 10 - 10 - 1954.       B. 16 - 5 -1955.

C. 10 - 10 - 1955.       D. 13 - 5 -1955.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 157 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 57. Nội dung này phản ánh khá đầy đủ nhất trọng trách của cách mệnh VN sau năm 1954?

A. Xây dựng ngôi nhà nghĩa xã hội ở miền Bắc, tương hỗ cho tới cách mệnh miền Nam.

B. Tiến hành cách mệnh dân tộc bản địa dân ngôi nhà ở miền Nam, chống Mĩ - Diệm.

C. Miền Bắc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội, miền Nam tổ chức cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước ngôi nhà.

D. Miền Bắc xây cất ngôi nhà nghĩa xã hội, tiếp viện cho tới miền Nam, miền Nam tổ chức cách mệnh dân người sở hữu dân, bảo đảm miền Bắc triển khai thống nhất nước ngôi nhà.

Đáp án: D

Giải thích: Trang 165 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 58. Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là

A. tiếp tục liên minh dân cày nhập cuộc đấu giành giật ngăn chặn quân địch mới mẻ – đế quốc Mĩ.

B. giải hòa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa ngôi nhà phong con kiến.

C. fake dân cày lên vị thế thực hiện ngôi nhà ở vùng quê.

D. tiếp tục tiến công sụp toàn cỗ giai cấp cho địa ngôi nhà phong con kiến.

Đáp án: B

Giải thích: Thắng lợi cần thiết nhất nhập công việc cải tân ruộng khu đất ở miền Bắc (1954 – 1956) là giải hòa dân cày ngoài ách áp bức, bóc tách lột của địa ngôi nhà phong con kiến.

Câu 59. Đến năm 1960, ở miền Bắc đem 85% hộ dân cày, 68% diện tích S khu đất đai nhập liên minh xã nông nghiệp. Đó là sản phẩm của:

A. cải tân ruộng khu đất.

B. phục sinh tài chính.

C. tôn tạo xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. xây cất liên minh xã.

Đáp án: C

Giải thích: Trang 159 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Câu 60. tại sao cơ phiên bản nhất kéo theo trào lưu “Đồng khởi” (1959 – 1960) là:

A. Mĩ - Diệm đập phá Hiệp tấp tểnh Giơ-ne-vơ, triển khai quyết sách "tố nằm trong, khử cộng".

B. sự soi lối của Nghị quyết Hội nghị thứ tự loại 15 của Đảng về lối lối cách mệnh miền Nam.

C. quyết sách thống trị của Mĩ - Diệm thực hiện cho tới cách mệnh miền Nam bị tổn thất u ám.

D. quần chúng. # miền Nam mong muốn đứng lên giành lấy quyền sinh sống.

Đáp án: B

Giải thích: Trang 164 SGK Lịch sử 12 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 12 đem đáp án ôn ganh đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu giành giật chống Đế quốc Mĩ và tổ chức chính quyền Thành Phố Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền quốc gia thẳng hành động chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải hành động một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 22: Hai miền quốc gia thẳng hành động chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc một vừa hai phải hành động một vừa hai phải phát hành (1965-1973) (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và cách tân và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng trọn vẹn khu vực miền nam (1973-1975) (phần 2)

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt