toán lớp 5 trang 15 luyện tập chung

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Toán lớp 5: Luyện tập dượt công cộng 1 trang 15 Giải Toán lớp 5 trang 15 ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Giải Toán lớp 5: Luyện tập dượt công cộng giúp những em học viên lớp 5 xem thêm đáp án, chỉ dẫn giải cụ thể 5 bài tập dượt vô SGK Toán 5 trang 15. Qua bại, gom những em học viên ôn tập dượt, gia tăng lại kiến thức và kỹ năng, tập luyện tài năng giải Toán lớp 5 của tôi thiệt thuần thục.

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 15 luyện tập chung

Đồng thời, cũng gom thầy cô xem thêm nhằm biên soạn giáo án bài xích Luyện tập dượt công cộng của Chương 1 Toán lớp 5 cho tới học viên của tôi. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Đáp số Toán 5 trang 15

Bài 1: frac{2}{10}; frac{44}{100}; frac{25}{100}; frac{46}{100}

Bài 2:frac{42}{5}; frac{23}{4}; frac{31}{7}; frac{21}{10}

Bài 3:

a) frac{1}{10}; frac{3}{10}; frac{9}{10}

b) frac{1}{1000}; frac{8}{1000}; frac{25}{1000}

c) frac{1}{60}; frac{6}{60}=frac{1}{10};

frac{12}{60}=frac{1}{5}

Bài 4: 

2m 3dm = 2m + dfrac{3}{10}m = 2dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + dfrac{37}{100}m = 4dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + dfrac{53}{100}m = 1dfrac{53}{100}m.

Bài 5: 327cm; 32dfrac{7}{10} dm; 3dfrac{27}{100} m

Hướng dẫn giải bài xích tập dượt Toán 5 trang 15

Bài 1

Chuyển những phân số sau trở nên phân số thập phân:

frac{14}{70};        frac{11}{25} ;       frac{75}{300} ;        frac{23}{500} .

Gợi ý đáp án:

frac{14}{70} =frac{14:7}{70:7}=frac{2}{10}

frac{11}{25} =frac{11 times 4}{25 times 4}=frac{44}{100}

frac{75}{300} =frac{75:3}{300:3}=frac{25}{100}

frac{23}{500} =frac{23 times 2}{500 times 2}=frac{46}{1000}

Bài 2

Chuyển những láo số sau trở nên phân số:

8frac{2}{5} ;       5frac{3}{4} ;        4frac{3}{7} ;        2frac{1}{10} .

Gợi ý đáp án:

8frac{2}{5} =frac{42}{5}

5frac{3}{4} =frac{23}{4}

4frac{3}{7} =frac{31}{7}

2frac{1}{10} =frac{21}{10}

Bài 3

Viết phân số tương thích vô vị trí chấm:

a) 1dm = … m

3dm = … m

9dm = … m

b) 1g = … kg

8g = … kg

25g = … kg

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội

c) 1 phút = … giờ

6 phút = … giờ

12 phút = … giờ

Hướng dẫn:

10dm = 1m

1dm = frac{1}{10}m

3dm = frac{3}{10}m

Gợi ý đáp án:

a) 1dm = frac{1}{10}m

3dm = frac{3}{10}m

9dm = frac{9}{10} m

b) 1g = frac{1}{1000} kg

8g = frac{8}{1000} kg

25g = frac{25}{1000} kg

c) 1 phút = dfrac{1}{60} giờ

6 phút = dfrac{6}{60}giờ = dfrac{1}{10} giờ

12 phút = dfrac{12}{60} giờ =dfrac{1}{5} giờ

Bài 4

Viết những số đo chừng lâu năm (theo mẫu):

5m 7dm;      2m 3dm;       4m 37cm;     1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + dfrac{7}{10} m = 5dfrac{7}{10} m

Gợi ý đáp án:

2m 3dm = 2m + dfrac{3}{10}m = 2dfrac{3}{10}m;

4m 37cm = 4m + dfrac{37}{100}m = 4dfrac{37}{100}m;

1m 53cm = 1m + dfrac{53}{100}m = 1dfrac{53}{100}m.

Bài 5

Đo chiều lâu năm của một sợi chão được 3m và 27 centimet. Hãy ghi chép số đo chừng lâu năm của sợi chão bên dưới dạng số đo với đơn vị chức năng là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Gợi ý đáp án:

+) Ta có: 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 300cm + 27cm = 327cm;

Vậy chiều lâu năm sợi chão là 327cm.

+) 327cm =320cm + 7cm = 32dm + 7cm =32dfrac{7}{10} dm;

Vậy chiều lâu năm sợi chão là 32dfrac{7}{10} dm.

+) 3m và 27 centimet = 3m + 27 centimet = 3dfrac{27}{100} m

Vậy chiều lâu năm sợi chão là 3dfrac{27}{100} m

Cảm ơn chúng ta đang được theo đòi dõi nội dung bài viết Toán lớp 5: Luyện tập dượt công cộng 1 trang 15 Giải Toán lớp 5 trang 15 của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ rằng nhằm lại phản hồi và Đánh Giá reviews trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 8