tiếng anh lớp 3 unit 2 lesson 1

Chi tiết chỉ dẫn giải LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name? của sách giờ Anh lớp 3 chuẩn chỉnh và hoặc nhất giành riêng cho nhà giáo, cha mẹ và học viên mong muốn ôn luyện thêm thắt và tương hỗ việc học tập bên trên lớp một cơ hội hiệu suất cao nhất. Tổng nằm trong sở hữu 6 phần ở trang 12 – 13.

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 3 unit 2 lesson 1Xem thêm:
  • Từ Vựng – Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name?
  • [Hướng Dẫn] LESSON 2 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name? hoặc nhất
  • [Hướng Dẫn] LESSON 3 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name? hoặc nhất

LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name?

1. Nhìn, nghe và gọi lại – Look, listen and repeat.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 1 trang 12 - 13 Tập 1

https://usguide.org.vn/wp-content/uploads/2022/05/Look-listen-and-repeat-Tieng-Anh-lop-3-Unit-2-Lesson-1-trang-12-13-Tap-1-hay-nhat.mp3

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
a)  Hi. My name’s Peter.

Hello, Peter. My name’s Nam.

a) Xin xin chào. Mình thương hiệu là Peter.

Xin xin chào, Peter. Mình thương hiệu là Nam.

b)   I’m Linda. What’s your name?

My name’s Mai.

b) Mình thương hiệu là Linda. Bạn thương hiệu là gì?

Tên của tôi là Mai.

Sách Tiếng Anh Siêu Rẻ Cho Trẻ Em IELTSBOOK

2. Chỉ và thưa –  Point and say.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 1 trang 12 - 13 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
– What’s your name?

My name’s Phong.

– What’s your name?

My name’s Linda.

– What’s your name?

My name’s Quan.

– Tên của công ty là gì?

Tên của tôi là Phong.

– Tên của công ty là gì?

Tên của tôi là Linda.

– Tên của công ty là gì?

Tên của tôi là Quân.

3. Chúng tớ nằm trong thưa – Let’s talk. 

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
– What’s your name?

My name’s Quan.

– What’s your name?

My name’s Peter.

– What’s your name?

My name’s Phong.

– What’s your name?

My name’s Mai.

– What’s your name?

My name’s Linda.

– quý khách thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Quân.

– quý khách thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Peter.

– quý khách thương hiệu là gì?

Xem thêm: cách đăng nhập momo không cần mã xác nhận

Mình thương hiệu là Phong.

– quý khách thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Mai.

– quý khách thương hiệu là gì?

Mình thương hiệu là Linda.

Ưu Đãi Đăng Ký Học Tiểu Học - Học Mãi Quà

4. Nghe và ghi lại tick – Listen and tick. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 1 trang 12 - 13 Tập 1

https://usguide.org.vn/wp-content/uploads/2022/05/Listen-and-tick-Tieng-Anh-lop-3-Unit-2-Lesson-1-trang-12-13-Tap-1-hay-nhat.mp3

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. Linh: I’m Linh. What’s your name?

Peter: Hello, Linh. My name’s Peter. Nice đồ sộ meet you.

1. Linh: Tôi là Linh. Tên chúng ta là gì?

Peter: Xin xin chào, Linh. Tên tôi là Peter. Rất vui sướng được gặp gỡ chúng ta.

2. Nam: Hi. My name’s Nam. What’s your name?

Linda: Hello, Nam. I’m Linda. Nice đồ sộ meet you.

2. Nam: Xin xin chào. Tên tôi là Nam. Tên chúng ta là gì?

Linda: Xin xin chào, Nam. Tôi là Linda. Rất vui sướng được gặp gỡ chúng ta.

5. Chúng tớ nằm trong viết lách – Let’s write. 

Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson 1 trang 12 - 13 Tập 1

Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
1. A: What’s your name?

B: My name’s Peter.

1. A: Bạn thương hiệu là gì?

B: Mình thương hiệu là Peter.

2. A: I’m Mai. What’s your name?

B: My name’s Linda.

2. A: Mình là Mai. Tên của công ty là gì?

B:  Tên của tôi là Linda.6. Chúng tớ nằm trong hát –  Let’s sing. 

https://usguide.org.vn/wp-content/uploads/2022/05/Lets-sing-Tieng-Anh-lop-3-Unit-2-Lesson-1-trang-12-13-Tap-1-hay-nhat.mp3
Tiếng Anh Dịch Tiếng Việt
The alphabet song

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Now I know my ABCs.

Next time will you sing with me?

Bài hát bảng chữ cái

A B C D E F G

H I J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y Z

Bây giờ tôi tiếp tục biết bảng vần âm ABC rồi.

Bạn tiếp tục nằm trong hát tiếp với tôi chứ?

Trên đấy là kỹ năng cụ thể về LESSON 1 – Tiếng Anh Lớp 3 Tập 1 Unit 2: What’s your name? hay nhất kỳ vọng nội dung bài viết này gom nhà giáo, cha mẹ và những em học viên dùng phía trên như 1 tư liệu tìm hiểu thêm nhằm tương hỗ việc học tập bên trên lớp một cơ hội hiệu suất cao nhất.

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội