thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Câu hỏi:

16/03/2020 13,875

D. Qua mặt phẳng khung hình.

Bạn đang xem: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Thực vật thuỷ sinh hít vào nước qua loa mặt phẳng cơ thể

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thú, tính trạng màu sắc lông tự một gen sở hữu 4 alen phía trên NST thông thường quy tấp tểnh. Alen A1 quy tấp tểnh lông đen sạm trội trọn vẹn đối với những alen A2, A3, A4; Alen A2 quy tấp tểnh lông xám trội trọn vẹn đối với alen A3, A4; Alen A3 quy tấp tểnh lông vàng trội trọn vẹn đối với alen A4 quy tấp tểnh lông Trắng. sành ko xẩy ra đột biến chuyển. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho thành viên lông xám giao hợp với thành viên lông vàng, chiếm được F1 sở hữu tối nhiều 4 loại loại gen, 3 loại loại hình.

II. Cho 1 thành viên lông đen sạm giao hợp với cùng một thành viên lông Trắng, đời con cái hoàn toàn có thể sở hữu tỉ lệ thành phần loại hình là một trong con cái lông đen sạm : 1 con cái lông vàng.

III. Cho 1 thành viên lông đen sạm giao hợp với cùng một thành viên lông Trắng, đời con cái hoàn toàn có thể sở hữu tỉ lệ thành phần loại hình là một trong con cái lông đen sạm : 1 con cái lông xám.

IV. Cho 1 thành viên lông vàng giao hợp với cùng một thành viên lông vàng, đời con cái hoàn toàn có thể sở hữu tỉ lệ thành phần loại hình là 3 con cái lông vàng : 1 con cái lông trắng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Cho biết từng gen quy tấp tểnh một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột biến chuyển, những gen link trọn vẹn. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào phép tắc lai nào là tại đây mang đến đời con cái sở hữu tỉ lệ thành phần phân li loại gen không giống tỉ lệ thành phần phân li loại hình ?

(1). AB/ab Dd x AB/ab dd

(2) Ab/aB Dd x aB/ab dd

(3) Ab/ab Dd x aB/ab dd

(4) AB/ab Dd x aB/ab dd

A.3

B. 2

C. 4

D.1

Câu 3:

Ở một loại thực vật, alen A quy tấp tểnh đằm thắm cao trội trọn vẹn đối với alen a quy tấp tểnh đằm thắm thấp; alen B quy tấp tểnh trái khoáy tròn xoe trội trọn vẹn đối với alen b quy tấp tểnh trái khoáy bầu dục. Các cặp gen này nằm trong phía trên một cặp NST thông thường. Cho cây Q nằm trong loại này theo lần lượt gửi gắm phấn với 2 cây nằm trong loại, chiếm được sản phẩm sau: - Với cây loại nhất, chiếm được đời con cái sở hữu tỉ lệ: 8 cây đằm thắm cao, trái khoáy tròn xoe : 3 cây đằm thắm thấp, trái khoáy bầu dục : 7 cây đằm thắm cao, trái khoáy bầu dục : 2 cây đằm thắm thấp, trái khoáy tròn xoe. - Với cây loại nhì, chiếm được đời con cái sở hữu tỉ lệ: 8 cây đằm thắm cao, trái khoáy tròn xoe : 3 cây đằm thắm thấp, trái khoáy bầu dục : 2 cây đằm thắm cao, trái khoáy bầu dục : 7 cây đằm thắm thấp, trái khoáy tròn xoe. Cho biết ko xẩy ra đột biến chuyển. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cây Q lai phân tách tiếp tục chiếm được đời con cái sở hữu 30% cây thấp, trái khoáy bầu dục.

II. Trong số những cây đằm thắm cao, trái khoáy tròn xoe của đời con cái ở phép tắc lai loại nhất, cây dị hợp ý 2 cặp gen cướp tỉ lệ thành phần 62,5%.

III. Tại đời con cái của phép tắc lai 2 sở hữu 7 loại loại gen, vô cơ sở hữu 3 loại gen quy tấp tểnh loại hình đằm thắm cao, trái khoáy tròn xoe.

IV. Nếu mang đến cây loại nhất gửi gắm phấn với cây thứ hai thì đời con cái sở hữu tỉ lệ thành phần loại hình 1 : 1 : 1 : 1.

A. 1

B. 4

C. 2

Xem thêm: nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

D. 3

Câu 4:

Khi nói tới NST nam nữ ở gà, tuyên bố nào là sau đấy là đúng?

A.Trên vùng tương đương của NST nam nữ, gen phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

B.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y đều ko đem gen.

C.Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, gen tồn bên trên trở thành từng cặp alen.

D.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y, những gen tồn bên trên trở thành từng cặp.

Câu 5:

Ở một loại thực vật, sắc tố hoa Chịu sự hiệu quả của 2 gen (A, a và B, b) phân li song lập. Alen A và B hiệu quả tới sự tạo hình sắc tố hoa theo đòi sơ đồ:

Alen a, b không tồn tại công dụng bên trên. Có từng nào phép tắc lai (P) nhằm F1 biểu thị tỉ lệ thành phần loại hình 1:1?

I. AABb x AAbb I

II. AABb x Aabb

III. AaBb x AAbb

IV. AABb x aabb

V. aaBb x Aabb

VI. AaBb x aabb

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 4.

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng độ cao cây tự nhì cặp gen A, a và B, b tương tác nằm trong gộp nằm trong quy tấp tểnh, sự xuất hiện của từng alen trội A hoặc B đều thực hiện cây thấp lên đường 5 centimet, Lúc trưởng thành và cứng cáp cây tối đa sở hữu độ cao 200 centimet. Tính trạng hình dạng trái khoáy tự một gen sở hữu nhì alen quy tấp tểnh, vô cơ alen D quy tấp tểnh trái khoáy tròn xoe trội trọn vẹn đối với alen d quy tấp tểnh trái khoáy nhiều năm. Cho phép tắc lai (P): Aa BD/bd x Aa Bd/bD ở F1 chiếm được số lượng km cao 180 centimet, trái khoáy tròn xoe cướp tỉ lệ thành phần 4,9375%. sành không tồn tại đột biến chuyển tuy nhiên xẩy ra hoạn gen ở cả phía 2 bên với tần số như nhau. Theo lý thuyết, sở hữu từng nào đánh giá tiếp sau đây trúng về phép tắc lai trên?

I. Tần số hoạn gen của (P) là 30%.

II. Tỉ lệ cây cao 180 centimet, trái khoáy nhiều năm ở F1 là một trong,5%.

III. Tỉ lệ cây cao 190 centimet, trái khoáy tròn xoe ở F1 là 17,75%.

IV. Số cây cao 200 centimet, trái khoáy tròn xoe ở F1 là 4,9375%.

V. Có 7 loại gen quy tấp tểnh cây sở hữu độ cao 190 centimet, trái khoáy tròn

A.3

B.2

C.4

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội

D.1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK