Thống kê là gì? Phương pháp thống kê như thế nào?


Số liệu thống kê thường dùng để tóm tắt nội dung cần chuyển tải trong các báo cáo tổng hợp hoặc các văn bản liên quan. để tìm hiểu thêm về thống kê là gì? Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin hữu ích với bạn về chủ đề này.

Bạn đang xem: Thống kê là gì? Phương pháp thống kê như thế nào?

thống kê là gì?

Thống kê là một dạng phân tích toán học sử dụng các mô hình định lượng, mô tả và tổng hợp đối với một tập hợp dữ liệu thực nghiệm hoặc nghiên cứu nhất định để phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và phân tích.

Thống kê được chia thành hai lĩnh vực: thống kê mô tả và thống kê suy luận. Mỗi lĩnh vực sẽ có chức năng riêng. Xác định mục tiêu thống kê là gì? giúp đối tượng lựa chọn phương pháp thực hiện cho mình và từ đó đưa ra đánh giá chính xác nhất khi tiến hành thống kê.

phương pháp thống kê

Để công việc thống kê cho ra kết quả như mong muốn, người ta phải nắm được các phương pháp thống kê là gì?, thông qua đó nghiên cứu chủ đề tốt nhất có thể được thực hiện. Thống kê sử dụng 4 phương pháp chính: thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu, nghiên cứu mối quan hệ giữa các sự kiện và dự đoán, đặc biệt là các phương pháp sau:

- Phương pháp thu thập và xử lý số liệu. Phương pháp này được sử dụng khi dữ liệu bị trộn lẫn và dữ liệu không phù hợp với quá trình nghiên cứu. Vì vậy, cần phải tiến hành tổng hợp, trình bày và tính toán. Từ đó, kết quả sẽ giúp xác định các đặc điểm chung.

– Điều tra chọn mẫu sử dụng phương pháp chỉ yêu cầu nghiên cứu một bộ phận dân số có thể đưa ra kết luận về một hiện tượng chung mà vẫn đảm bảo độ tin cậy chấp nhận được.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa các sự kiện: phương pháp thống kê này tập trung vào mối quan hệ giữa các sự kiện.

- Dự báo. Đây là một phương pháp cần thiết và quan trọng trong các nghiệp vụ thống kê. Các tính năng, dữ liệu, ... được thu thập từ các phương pháp trên có thể đưa ra dự đoán.

Phương pháp thư giãn là gì?

Các bước cơ bản để học thống kê

Nắm bắt các bước nghiên cứu thống kê là gì? giúp các đối tượng thực hiện và thu được kết quả chính xác nhất. Về cơ bản có 5 bước cần thiết khi tiến hành nghiên cứu thống kê, bao gồm:

Xem thêm: Cách đọc, cách viết và một số lưu ý đặc biệt về số trong tiếng anh

Bước 1: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thống kê. Điều này bao gồm hiểu dữ liệu để trả lời nghiên cứu sử dụng dữ liệu như: ước tính sơ bộ về kết quả khảo sát, lý thuyết,...;

– Bước 2: Thiết kế nghiên cứu thống kê. Để tránh ảnh hưởng của các biến gây nhiễu và phân phối lấy mẫu ngẫu nhiên của hệ số tin cậy cho các đối tượng;

– Bước 3: Kiểm tra nghiên cứu sau các phác đồ và phân tích thử nghiệm;

– Bước 4: Kiểm tra thêm dữ liệu đã thiết lập trong phân tích thứ cấp, đề xuất giả thuyết nghiên cứu mới;

– Bước 5: Tra cứu bài và trình bày kết quả nghiên cứu.

Ý nghĩa của thống kê trong cuộc sống

Thống kê đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu nhằm đưa ra những con số có ý nghĩa phân tích giúp cho người phân tích thống kê có được những kết quả chính xác nhất nhằm cải thiện các vấn đề liên quan đến đời sống xã hội.

– Các nhà nghiên cứu có thể tạo các bảng, bao gồm số liệu, dữ liệu và biểu đồ, hiển thị thông tin quan trọng một cách ngắn gọn và dễ dàng, từ các sự kiện thực tế đến phân tích thống kê.

Kết quả thống kê là cơ sở để lãnh đạo doanh nghiệp, lãnh đạo chính phủ đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến tình hình chung của đời sống xã hội nhân dân.

Tư vấn thống kê bởi Luật Hoàng Phi

Hi vọng với những chia sẻ trên bạn sẽ hiểu được phần nào thống kê là gì?, thông qua đó đối tượng tốt nhất có thể được đánh giá. Người ta phải tuân theo đúng phương pháp trong quá trình nghiên cứu thống kê đối tượng và hoàn thành các bước trong khi thực hiện nó.

Xem thêm: Ai là triệu phú 1.5 Gameshow Ai La Trieu Phu tren Windows