thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Thì lúc này đơn và lúc này tiếp diễn là 2 vô 6 thì cần thiết cần phải ghi nhớ nhằm thu nhận chất lượng tốt ngữ pháp khó khăn về thời thì. Trong 10 phút, bạn làm việc hãy nằm trong Monkey điểm thời gian nhanh 5 sự khác lạ thân thiện 2 thì này nhé!

Khái niệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Bạn đang xem: thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Về khái niệm, thì lúc này đơn được dùng để làm trình diễn mô tả thói thân quen, thực sự rõ ràng, những hành vi xẩy ra ở lúc này và tiếp tục kết giục. Còn thì lúc này tiếp tục cũng nói đến hành vi xẩy ra ở lúc này tuy nhiên ko kết giục, vẫn tồn tại nối tiếp xẩy ra.

Khái niệm và cấu hình thì HTĐ - HTTD. (Ảnh: Internet)

Cấu trúc thì lúc này đơn và tiếp diễn

Nắm được những cấu hình của 3 loại câu xác minh, phủ toan, nghi ngờ vấn các bạn sẽ hoàn thành xong chất lượng tốt những bài bác luyện thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn chuẩn chỉnh nhất.

Tiêu chí

Thì Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Thì Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Cấu trúc 

(Động kể từ thường)

Khẳng định:

S + V(s/es) + O

He learns English everyday. (Anh ấy học tập Tiếng Anh từng ngày).

Không có

Phủ định:

S + do/does not + V-inf + O

I don’t lượt thích to tướng eat fruit. (Tôi ko quí ăn những loại hoa quả).

Không có

Nghi vấn:

Do/Does + S + V-inf + O?

Do you often work late? (Bạn với thông thường xuyên lên đường muộn không?)

Không có

Cấu trúc

(Động kể từ tobe)

Khẳng định

S + am/is/are + O

I’m a nội dung writer. (Tôi là nhân viên cấp dưới tạo ra nội dung)

Khẳng định

S + am/is/are + V_ing + …

I am doing my homework. (Tôi đang khiến bài bác luyện về nhà).

Phủ định

S + am/is/are not + O

He is not a bad guy. (Anh ấy ko hề tệ).

Phủ định

S + am/is/are not + V_ing + …

She is not cooking lunch. (Cô ấy đang được ko nấu nướng bữa trưa)

Nghi vấn

Am/is/are + S + O?

Are you ready? (Bạn tiếp tục sẵn sàng chưa?)

Nghi vấn

Am/Is/Are + S + V_ing + …?

Are you going home? (Bạn với đang được về ngôi nhà không?)

Cách sử dụng thì lúc này đơn - lúc này tiếp diễn

Cách sử dụng thì lúc này đơn và tiếp tục. (Ảnh: Internet)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Diễn mô tả 1 hành vi xẩy ra thông thường xuyên, lặp lên đường tái diễn bám theo quy luật, thói thân quen.

He learns English everyday at 8 o’clock. (Anh ấy học tập giờ đồng hồ anh thường ngày khi 8h).

Diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra và kéo dãn ở lúc này.

I am doing my homework. (Tôi đang khiến bài bác luyện về nhà).

Diễn mô tả 1 thực sự rõ ràng, chân lý.

Water boils at 100 degrees Celsius. (Nước sôi ở nhiệt độ chừng 100 chừng C).

Phàn nàn về 1 hành vi này này thường xuyên xẩy ra.

He is always going to tướng work forgetting to tướng bring documents. (Anh ấy luôn luôn quên đem tư liệu Lúc lên đường làm).

Diễn mô tả 1 chương trình, thời hạn biểu, plan tiếp tục biết trước. (Thì lúc này đơn đem ý nghĩa sâu sắc tương lai)

The English lesson starts at 7 o’clock tomorrow morning. (Tiết học tập Tiếng Anh chính thức khi 7h sáng sủa mai).

 

>> Xem tăng khá đầy đủ 13 thì bên trên đây: [Chi tiết] 13 thì vô giờ đồng hồ anh: Công thức, cách sử dụng & tín hiệu nhận biết?

Dấu hiệu phân biệt 2 thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn và tiếp tục. (Ảnh: Internet)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

Trong câu với những trạng kể từ chỉ tần suất như: 

always (luôn luôn)

often (thường xuyên) 

usually (thông thường) 

sometimes (thỉnh thoảng) 

every day/ week, month (mỗi ngày/ tuần/ tháng), v.v…

Trong câu với những trạng kể từ chỉ thời gian:

now (hiện ni, ngay lập tức khi này)

at present (hiện tại) 

at the moment (tại thời gian này), 

right now (ngay bây giờ), v.v… 

các động kể từ với tính ý kiến đề nghị, khẩu lệnh như: look, listen, be quiet, v.v…

Cách phân chia động kể từ V-inf - V(s/es) - V(ing)

Một trong mỗi kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm tiến hành bài bác luyện thì lúc này đơn và tiếp tục đúng là ghi ghi nhớ cơ hội phân chia động kể từ của 2 thì này. quý khách hàng cần thiết tóm được cách tăng s/es vô thì lúc này đơn và cơ hội tăng "-ing" vô thì lúc này tiếp tục.

Chủ ngữ 

(Đại kể từ nhân xưng)

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

V tobe / V thường

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

I

am/ V-inf (nguyên thể)

am + Ving

You

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

We, they

are/ V-inf (nguyên thể)

are + Ving

He, she,it

is/ V-s/es (1)*

is + Ving

(1)* Cách tăng (s/es) mang đến động kể từ lên đường với công ty ngữ ngôi 3 số không nhiều (he, she, it):

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết giục vì chưng -o, -s, -z, -ch, -x, -sh, -ss

Thêm (es)

choose => chooses 

pass => passes 

watch => watches

mix => mixes.

Kết giục vì chưng một phụ âm + -y

Đổi (y) => (i) + (es)

study => studies

carry => carries

Kết giục vì chưng một nguyên vẹn âm + -y

Giữ nguyên vẹn (y) + (s)

play => plays

obey => obeys

Động kể từ bất quy tắc: Have

Đổi thành: has

 

(2)* Cách tăng (ing) mang đến động kể từ ở thì tiếp diễn

Dạng động từ

Cách chia

Ví dụ

Kết giục vì chưng (-e)

Bỏ (-e) tăng (-ing)

choose => choosing

Kết giục vì chưng một phụ âm (-ie)

Đổi (-ie) => (y) + (ing)

lie => lying

Kết giục vì chưng 1 nguyên vẹn âm + 1 phụ âm và có một âm tiết

Nhân song phụ âm cuối và tăng (-ing)

win => winning

cut => cutting

Động kể từ với nhiều hơn nữa 2 âm tiết & vệt nhấn âm rớt vào âm tiết cuối cùng

Nhân song phụ âm cuối và tăng (-ing)

Xem thêm: trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

permit => permitting

(per’mit)

Một số tình huống quan trọng đặc biệt của lúc này đơn và lúc này tiếp diễn

Hiện bên trên đơn

(Present Simple Tense)

Hiện bên trên tiếp diễn

(Present Continuous Tense)

 

Một số động kể từ chỉ hành vi (action verb) như know, understand, v.v…hoặc thể hiện tại sự yêu thương ghét bỏ như love, lượt thích, hate, v.v… ko sử dụng ở thì lúc này tiếp tục.

S + always + V 

Ý nghĩa: Diễn mô tả những việc thông thường xuyên thực hiện, xẩy ra và đa số đem nghĩa xấu đi.

VD: He always goes to tướng school late.

S + always + Ving

Ý nghĩa: Diễn mô tả những việc xẩy ra liên tiếp với gia tốc cao hơn nữa thường thì và phần nhiều đem nghĩa xấu đi.

VD: She is always forgetting her bag.

 

Have: Không dùng “have” ở thì lúc này tiếp tục với tức thị chiếm hữu.

VD: 

Câu đúng: I have a luxury bag

Câu sai: I am having a luxury bag.

To be selfish

Ý nghĩa: Nói về kiểu cách hành xử của một người ngay lập tức khi tê liệt.

VD: He is selfish, through and through.

(Cậu tao là cực kỳ ích kỷ, khi nào thì cũng như vậy).

Tobe + being selfish

Ý nghĩa: Nói về kiểu cách hành xử của một người ngay lập tức khi tê liệt.

VD: It’s surprised that to tướng bu that the boy is being ví selfish.

(Tôi kinh ngạc vì thế cậu nhỏ bé đang được hành xử quá ích kỷ).

>> Chi tiết những thì hiện tại tại: Tổng ăn ý 4 thì: Thì lúc này đơn tiếp tục hoàn thành xong vô giờ đồng hồ anh

Bài luyện thì lúc này đơn và thì lúc này tiếp diễn

Trên đấy là phần đối chiếu phân biệt 2 thì lúc này cơ phiên bản, chúng ta cũng có thể học tập tăng ngữ pháp được tổ hợp bên trên Monkey Stories nằm trong nhỏ bé nhằm nâng lên trình độ chuyên môn. Bây giờ, hãy nằm trong ôn luyện thì lúc này đơn và tiếp với những bài bác luyện phân chia động kể từ tiếp sau đây nhé!

Bài luyện thì lúc này đơn và tiếp tục. (Ảnh: Internet)

Bài 1: Cho dạng đích của động kể từ mang đến sẵn

1. The train (leave) at 8 p.m.

2. Minh (go) to tướng a new school next term.

3. Does Tri (play) football?

4. Where (do) they work?

5. Does Minh (work) at Bach Mai Hospital?

6. Linh (be) a student.

7. I (work) in Hồ Chí Minh City for the next week.

8. When I (get) home page my mother (cook) dinner.

9. The human toàn thân (contain) 206 bones.

10. He (drive) to tướng work every day.

Bài 2: Cho dạng đích của động kể từ vô ngoặc

1. Where’s John? He ______ (listen) to tướng a new CD in his room

2. Don’t forget to tướng take your umbrella with you to tướng London. You know it always ______ (rain) in England.

3. Jean______ (work) hard all day but she ______ (not work) at the moment.

4. Look! That boy ______ (run) after the bus. He wants to tướng ______ (catch) it.

5. He ______ (speak) German ví well because he ______ (come) from Germany.

6. Shh! The quấn ______ (come). We _____ (meet) him in an hour and nothing is ready!

7._______ you usually go away for Christmas or _____ you _____ (stay) at home?

8. She ______ (hold) some roses. They ______ (smell) lovely.

9. Oh! Look it! That ______ (snow) again. It’s always _______ (snow) in this country.

10. Mary ______ (swim) very well, but she _______ (not run) very fast.

11. ______________your students (play)__________soccer every afternoon?

12. He (go)_____________to bed at 11.30 p.m.

13. They (go)___________home and (have)___________lunch.

14. ___________he (play)__________sports?

15. He (teach)_______________English in a big school in town.

16. Everyday she (go)____________to work by xe đạp.

17. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

18. Sometimes, I (play)__________badminton.

19. Ann (like)____________her job very much.

20. ___________your mother (walk)_________to the market?

Bài 3: Sắp xếp và ghi chép lại câu phù hợp ở thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

1. Minh/ wash / her hair/now.

2. Ha and Mai/ listen/ music/ to tướng.

3. Rain/ it/ very hard.  

4. English/ learn/ I.    

5. Your father/ watch/ TV?

6. What/ they/ do?   

7. My company/ the weekend/  at/ work/ don’t.

8. Never/ he/ cigarettes/ smoke. 

9. Usually/ at/ home/ go/ she/ 6 o’clock.

10. Live/ Hanoi/ you/ do/ in?

Bài 4: Sử dụng thì đích của động kể từ nhằm hoàn thành xong câu

1. We (have) ………… English lessons on Tuesday and Friday.

2. - Where is Phong?

    - I think he (read) ……….. in the library. 

3. Chau usually (listen)........... to tướng the teacher in class, but she is not listening now; she (look) …………. out of the window.

4. If the pupils tự well at school, they (receive) ………… scholarships.

5. Who (play) ……….. music upstairs? It’s really noisy.

6. It (start) ……….. rainy on our way home page, but luckily I had my umbrella in my bag.

7. I wasn't sure of my answer ví I (guess) .............. I (be)............ right!

8. I (do) ………… my exercise now, but I can come and help you later.

Bài 5: Hoàn trở thành đoạn văn sau

It (0. be) is Sunday evening and my friends and I (1. be)....... at Jane's birthday buổi tiệc nhỏ. Jane (2. wear)....... a beautiful long dress and (3. stand)....... next to tướng her boyfriend. Some guests (4. drink)....... wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)....... in the middle of the room. Most people (6. sit)....... on chairs, (7. enjoy)....... foods and (8. chat)....... with one another. We often (9. go)....... to tướng our friends' birthday parties. We always (10. dress)....... well and (11. travel)....... by xe taxi. Parties never (12. make)....... us bored because we lượt thích them.

Bài 6: Chọn đáp án đích hoàn thành xong câu thì lúc này đơn hoặc thì lúc này tiếp diễn

1. Lan … a teacher. (are/ is/ am)

2. My brother… football twice a week. (play/ plays/ is playing)

3. My mother and my sister normally… dinner at 6.30 pm. (eat/ is eating/ are eating)

4. The flight… at 7.30 am every Monday. (is starting/ start/ starts)

5. I… breakfast every morning. (don’t have/ has/ am having)

6. She wonders what… (is happening/ happens/ are happening)

7. He… the newspaper. (don’t read, read, does not read)

8. I… you’re right. (thinks/ thinking/ don’t think)

9. What tự you… at the weekend? (do/ doing/ does)

10. I… at the moment. (study/ studying/ am studying)

>> Luyện luyện tăng bên trên đây: Bài luyện (bt) thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn (CÓ ĐÁP ÁN)

Đáp án bài bác luyện thì lúc này đơn và tiếp diễn

Đáp án bài bác luyện thì lúc này đơn và tiếp tục. (Ảnh: Internet)

Bài 1:

1/ Leaves; 2/ is going; 3/ Play; 4/ do; 5/ work; 6/ is; 7/ am working; 8/ get… is cooking; 9/ contains; 10/ drives.

Bài 2:

1. ‘s listening                                                     11. Do ... play

2. is raining                                                        12. goes

3. Works, Is not working                                13. go - have 

4. ‘s running, wants                                         14. Does ... play 

5. Speaks, comes                                              15. teaches 

6. Is coming, ‘re meeting                               16. goes 

7. Do, Go, tự, stay                                             17.read - listen - watch;

8. ‘s holding, smell                                           18. play 

9. ‘s snowing, snows                                        19. likes

10. Swims, doesn’t run                                    trăng tròn. Does ... walk

Bài 3:

1. Minh is washing her hair now.

2. Ha and Mai are listening to tướng music.

3. It is raining very hard.

4. I am learning English.

5. Is your father watching TV?

6. What are they doing?

7. My company don’t work at the weekend.  

8. He never smokes cigarettes.

9. She usually goes home page at six o’clock.

10. Do you live in Hanoi?

Bài 4:

1. have                                               5. ‘s playing

2. is reading                                     6. starts                                      

3. listens - is looking                      7. guess - am 

4. receive                                          8. am doing                                                                        

Bài 5:

0. is                                       6. are sitting                                 12. make

1. are                                     7. enjoying

2. is wearing                       8. chatting

3. standing                         9. go

4. are drinking                   10. dress

5. are dancing                    11. travel

Bài 6: 

1/ is; 2/ plays; 3/ eat; 4/ starts; 5/ don’t have; 6/ is happening; 7/ does not read; 8/ don’t think; 9/ do; 10/ am studying.

Thì hiện bên trên đơn và lúc này tiếp diễn là 2 thì cơ phiên bản tuy nhiên cực kỳ cần thiết, bạn làm việc cần thiết nắm rõ 2 thì này nhằm học tập chất lượng tốt những phần ngữ pháp thời thì không ngừng mở rộng. Tổng ăn ý kiến thức và kỹ năng và bài bác luyện bên trên trên đây chắc hẳn rằng tiếp tục khiến cho bạn vượt lên 2 thì dễ dàng và đơn giản.

ĐỪNG BỎ LỠ!! Cơ hội chung CON GIỎI NGHE - NÓI -  ĐỌC - VIẾT nằm trong 10 triệu trẻ nhỏ tiếp tục và đang được sát cánh với Monkey. Bấm nhập cuộc ngay!

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá