tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa

Câu hỏi:

06/09/2020 22,793

A. con số alen cơ bên trên tổng số alen của quần thể

Bạn đang xem: tần số của một loại kiểu gen nào đó trong quần thể được tính bằng tỉ lệ giữa

B. số thành viên sở hữu loại ren cơ bên trên tổng số alen của quần thể.

C. số thành viên sở hữu loại ren cơ bên trên tổng số thành viên của quần thể.

Đáp án chủ yếu xác

D. con số alen cơ bên trên tổng số thành viên của quần thể.

Đáp án:

Tần số của một loại loại ren này cơ tính vì như thế tỷ trọng số thành viên sở hữu loại ren cơ bên trên tổng con số thành viên vô quần thể bên trên 1 thời điểm xác định

Đáp án nên cần chọn là: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một quần thể sở hữu cấu tạo DT 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = 1. Tần số kha khá của alen A, a theo lần lượt là:

A. 0,3 ; 0,7

B. 0,8 ; 0,2

C. 0,7 ; 0,3

D. 0,2 ; 0,8

Câu 2:

Giả sử ở một quần thể loại vật sở hữu bộ phận loại ren là dAA:hAa:raa (với d+h+r =1). Gọi p,q theo lần lượt là tần số của alen A, a ( p,q≥0; p+q=1). Ta có:

A. p= d+ h/2; q= r+h/2

B. p= r+ h/2; q= d+h/2

C. p= h+d/2; q= r+ d/2

D. p= d+ h/2; q= h+d/2

Câu 3:

Trong quần thể tự động phối, bộ phận loại ren của quần thể sở hữu xu hướng

A. Tăng tỷ trọng dị hợp ý, hạn chế tỷ trọng đồng hợp

Xem thêm: Kufun Club – Cổng Game Đổi Thưởng Hấp Dẫn

B. Phân hóa trở thành những dòng sản phẩm thuần sở hữu loại ren không giống nhau

C. Duy trì tỷ trọng số thành viên ở tình trạng dị hợp ý tử

D. Phân hóa phong phú và đa dạng và đa dạng về loại gen

Câu 4:

Vốn ren của quần thể là tụ họp của toàn bộ :

A.   Các loại hình vô quần thể bên trên 1 thời điểm xác lập.

B.   Các loại ren vô quần thể bên trên 1 thời điểm xác lập.

C.   Các elen của toàn bộ những ren vô quần thể bên trên 1 thời điểm xác lập.

D.   Các ren vô quần thể bên trên 1 thời điểm xác lập.

Câu 5:

Tần số thể dị hợp ý càng ngày càng hạn chế, đồng hợp ý càng ngày càng tăng bộc lộ rõ ràng nhất ở:

A. Quần thể ngẫu phối

B. Quần thể giao hợp sở hữu lựa chọn

C. Quần thể tự động phối và ngẫu phối

D. Chỉ ở quần thể thực vật tự động phối bắt buộc

Câu 6:

Điều ko chính về Đặc điểm cấu tạo DT của quần thể tự động phối là

A. Sự tự động phối thực hiện mang đến quần thể phân phân thành những dòng sản phẩm thuần sở hữu loại ren không giống nhau

B. Qua nhiều mới tự động phối những ren ở tình trạng dị hợp ý gửi dần dần quý phái tình trạng đồng hợp

C. Làm hạn chế thể đồng hợp ý trội, tăng tỉ lệ thành phần thể đồng hợp ý lặn, triệt chi phí ưu thế lai, mức độ sinh sống giảm

Xem thêm: một giọt máu đào hơn ao nước lã

D. Trong những mới con cái con cháu của thực vật tự động thụ phấn hoặc giao hợp cận huyết của động vật hoang dã sự tinh lọc ko mang đến hiệu suất cao.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK