take it for granted là gì

Bài viết lách thời điểm hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục mò mẫm hiểu cụ thể chân thành và ý nghĩa của cụm từ take for granted là gì cùng theo với cơ hội dùng trong những tình huống đặc biệt quan trọng không giống nhau.

Ý nghĩa cụm động kể từ “take for granted

Bạn đang xem: take it for granted là gì

Cụm động kể từ “take for granted” đem một vài chân thành và ý nghĩa như sau:

 • Không khi nào suy nghĩ về điều gì cơ cũng chính vì các bạn tin yêu rằng nó sẽ bị luôn luôn đã có sẵn trước hoặc không thay đổi như cũ
 • Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận
 • Sử dụng, gật đầu đồng ý hoặc cư xử một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ví dụ về kiểu cách dùng “take for granted

1. Take something for granted với nghĩa là: Không khi nào suy nghĩ về điều gì cơ cũng chính vì các bạn tin yêu rằng nó sẽ bị luôn luôn đã có sẵn trước hoặc không thay đổi như cũ

Ex. I took it for granted that I would find the perfect job.

→ Tôi coi cơ là vấn đề minh bạch rằng tôi tiếp tục tìm kiếm ra một việc làm tuyệt đối.

Ex. It’s easy lớn take your parents for granted.

Xem thêm: trường cao đẳng y tế tiền giang

→ Thật đơn giản và dễ dàng nhằm coi thân phụ u của công ty là vấn đề minh bạch.

2. Take for granted với nghĩa là: Chấp nhận nhưng mà không tồn tại thắc mắc hoặc phản đối; quá nhận

Ex. Your loyalty lớn the cause is taken for granted

→ Lòng trung thành với chủ của công ty so với chính đạo được xem là đương nhiên

3. Take for granted với nghĩa là: Sử dụng, gật đầu đồng ý hoặc cư xử một cơ hội lơ là hoặc thờ ơ

Ex. A marriage can be headed for trouble if either spouse begins lớn take the other for granted

→ Một cuộc hôn nhân gia đình hoàn toàn có thể gặp gỡ phiền hà nếu như một trong những nhị người phối ngẫu chính thức coi người cơ là đương nhiên

Xem thêm: cách đăng nhập momo không cần mã xác nhận

Một số ví dụ không giống về cụm kể từ “take for granted

 • take someone lớn task for something idiom
 • take someone up on something
 • take someone’s word for it idiom
 • take someone/somewhere by storm idiom
 • take something for granted idiom
 • take something in (your) stride idiom
 • take something into tài khoản idiom
 • take something off
 • take something out on someone

Cụm động kể từ tương quan cho tới “take for granted

 • take care là gì
 • take your time là gì
 • take in là gì
 • take advantage of là gì
 • take down là gì