spending là gì

Cấu trúc Spend nhập giờ đồng hồ Anh?

1. Cách người sử dụng Spend

Cấu trúc Spend dùng để làm chỉ tầm thời hạn vẫn dùng, dành riêng rời khỏi, tiêu hao thời hạn nhằm thao tác làm việc gì tê liệt. Cấu trúc Spend còn được gọi với cái brand name “cấu trúc dành riêng thời hạn nhằm thực hiện gì”.

Bạn đang xem: spending là gì

2. Cấu trúc Spend nhập giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: S + spend + time/money + V-ing

→ Spend dùng để làm biểu diễn mô tả việc tiêu hao chi phí vào trong 1 việc này tê liệt.

Eg. Spend something I’ve spent all my money already.

→ Mà tôi vẫn chi phí không còn chi phí rồi.

Eg. Spend something on something/on doing something She spent $100 on a new dress.

→ Cô ấy vẫn chi 100 đô la cho 1 cái váy mới nhất.

Eg. Spend (something doing something) The company has spent thousands of dollars updating their computer systems.

→ Công ty vẫn chi hàng nghìn đô la update những khối hệ thống PC của mình.

Eg. I just can’t seem to lớn stop spending.

→Tôi nhường nhịn như ko thể ngừng đầu tư.

Eg. He spends a lot of time cleaning her classroom.

→ Anh ấy dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm dọn dẹp và sắp xếp chống học tập của tớ.

Eg. My father spent years building up him collection.

→ Ba của tôi vẫn để nhiều năm nhằm kiến thiết lên bộ thu thập của ông ấy.

Eg. We have spent $69 million raising funds for charity.

→Chúng tôi dành riêng 69 tỷ đô nhằm tạo nên quỹ kể từ thiện

Cấu trúc spend time và spend money

3. Cách dùng những cấu tạo Spend

Cấu trúc: S + Spend + time/money + on + N/something + …

→ Người này đó dành riêng rời khỏi từng nào thời hạn, gia tài vào trong 1 cái gì tê liệt.

Example Ken spends 3 hours on her homework.

Cấu trúc: S + Spend + time/money + (on) + Doing…

→ Người này đó dành riêng rời khỏi từng nào thời hạn, gia tài nhằm thao tác làm việc này tê liệt.

Example Jim spends a lot of money repairing his siêu xe.
Example We spend three hours cleaning our house

Chú ý: Spend phân chia động kể từ theo dõi thời của câu và theo dõi căn nhà ngữ đứng phần bên trước.

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo Spend

Một số cơ hội dùng cấu tạo Spend time nhập giờ đồng hồ Anh.

Cách ghi chép lại câu với cấu tạo Spend

1. Viết lại câu kể từ Spend lịch sự Waste

Spend = Waste = chi phí tốn

Cấu trúc:  S + Spend + time/money + (on) + Ving/N…

→ S + Waste + time/money + (on) + Ving/N…

E.g. I spend a lot of time on day – dreaming.

→ Tôi dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm mộng mơ.

E.g. I waste a lot of time on day – dreaming.

→ Tôi tốn thật nhiều thời hạn nhằm mộng mơ.

2. Viết lại câu kể từ Spend lịch sự It take

Cấu trúc: S + Spend + time/money + Ving/N…

→ It takes + somebody + time/money + to lớn Vinf…

E.g. She spent hours trying to lớn repair the siêu xe.

→ Cô ấy vẫn để nhiều giờ nhằm nỗ lực thay thế sửa chữa con xe.

E.g. It took her hours to lớn try to lớn repair the siêu xe.

→ Cô ấy vẫn để nhiều giờ nhằm nỗ lực thay thế sửa chữa con xe.

3. Một số cấu tạo không giống của Spend

Cấu trúc: S + Spend + something + Ving + something…

E.g. My parents spent about $500 rebuilding the house.

→  Ba u của tôi vẫn dành riêng khoảng tầm 500 đô nhằm thay thế sửa chữa lại mái nhà.

Cấu trúc: S + Spend + something + on + something…

E.g. Tom is spending more on clothings than thở he used to lớn.

→ Tom đang được dành riêng thật nhiều cho tới ăn mặc quần áo hơn trước đây tê liệt.

Chú ý: Sau 2 cấu tạo bên trên của Spend hoàn toàn có thể đi kèm theo tiếp sau đó là “with someone”.

Cấu trúc spend time chuồn với V_ing

Thành ngữ dùng với Spend

Cấu trúc: Spend the night with somebody

E.g. My daughter’s spending the night with a friend.

→ Con gái tôi dành riêng suốt đêm qua loa với cùng 1 người các bạn.

Cấu trúc: Also spend the night together

→ Cùng qua loa tối với nhau

Cấu trúc: To stay with someone for a night.

→ Tại lại với ai tê liệt nhập một tối.

So sánh spend và take

Cấu trúc không giống của Spend: Spend itself = stop (dừng lại)

E.g. Fortunately, the tsunami finally spent itself.

→ May mắn thay cho, cơn sóng thần vẫn tạm dừng.

Cấu trúc It takes

Có 2 cơ hội dùng cấu tạo It takes:

  • Để chỉ lượng thời hạn quan trọng so với ngẫu nhiên ai nhằm tiến hành, hoàn thành xong việc làm chắc chắn. Khối lượng thời hạn tê liệt hoàn toàn có thể là ước đạt hoặc là số lượng ví dụ.
  • Để chỉ lượng thời hạn quan trọng so với một đối tượng người dùng ví dụ nhằm tiến hành, hoàn thành xong việc làm chắc chắn.

Cấu trúc: It takes/ took (sb) + time + to lớn V

→ Ai tê liệt dành/mất từng nào thời hạn nhằm thao tác làm việc gì.

E.g.

  • It takes years to lớn learn to lớn play guitar. – Cần nhiều năm nhằm học tập nghịch tặc guitar.
  • It took u one hour to lớn cook. – Tôi dành riêng một giờ nhằm nấu bếp.
  • It takes Jill 10 minutes to lớn put on her makeup. – Jill dành riêng 10 phút nhằm makeup.
  • It takes us 30 minutes to lớn walk to lớn school. – Chúng tôi mất mặt nửa tiếng nhằm tiếp cận ngôi trường.

Bài tập dượt dùng cấu tạo Spend

Bài tập dượt 1: Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đúng

1. My father often … 8 hours a day working in the factory.

A. Spends

B. Spent

2. You should not … The whole day on computer games.

A. To waste

B. Waste

3. Jim spends a little time … His homework.

A. On

B. In

4. Girls often waste hours … Buying one pair of shoes.

A. On

B. In

5. How long did you spend on …?

A. Doing your housework

B. To bởi your housework

6. My sister always … Money on clothes.

A. Waste

B. Wastes

Bài tập dượt 2: Viết lại câu dùng cấu tạo phù hợp

1. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2. I spend two hours doing my homework everyday.

3. It takes Jess 30 minutes to lớn remove her makeup everyday.

Xem thêm: Kho sỉ giày sneaker đa dạng mẫu mã, giá chiết khấu cao

4. I spent one hour and 40 minutes watching the “EXIT” movie in the cinema.

5. They used to lớn walk to lớn school in half an hour.

6. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

7. She spends trăng tròn minutes washing her dog every week.

Bài tập dượt 3: Hoàn trở thành những câu sau dùng Spend/Spend time/Spend money

1. At the same time, credit thẻ companies and hire purchase outfits are queuing up to lớn let us _____ we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích u or my friends ever had any real money to lớn _____ at the mall.

3. Corporate America’s reluctance to lớn _____and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will _____ two weeks in nước Australia surviving on rice and water.

5. The average _____per child is continuing to lớn rise year-on-year.

6. The total _____ on both the games and the advertising for the Third Place chiến dịch is around €3 million.

7. Most of its advertising _____ goes to lớn local newspapers, much of it in Britain, and to lớn local radio stations.

8. We had an average _____ of 500 lỗi per year on new books

9. People who _____ that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you _____ on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average _____ .

12. Health Boards around the country lowered their advertising _____ by up to lớn 50 per cent in recent months in order to lớn trim costs.

13. We _____ a lot of energy trying to lớn be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we _____ per pupil makes a difference.

15. ‘They _____ a lot of time with Bradley and I just filled up when they told u what they were doing,’ she said.

16. Being a board thành viên of our local animal shelter, I know that much of the money we _____ on vet services goes to lớn vaccinations.

17. Moreover, the average _____ by overseas visitors in the county is significantly less than thở in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out and _____ on their own too.

19. I’d _____ whatever money I had to lớn hire investigators to lớn come down, to lớn follow people, to lớn look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would _____ all my money in the bar.

21. So adults had more money to lớn _____ on goods and services and invest in their families’ education.

22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the _____ to lớn the amount used in launching a new siêu xe.

23. Our hope is that we don’t have to lớn actually _____ all the money.

24. Last week the town council passed a motion to lớn _____ a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 than thở the average _____ of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts to lớn an aggregate _____ of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising _____ and monitors the sites from which punters travel to lớn place bets.

28. While some complaint of London prices, the average _____ is around £30, all in.

29. Advertising _____ all but dried up over July and August.

30. The directories secure seven percent of the advertising _____ in Ireland.

Đáp án bài bác tập dượt vận dụng

Đáp án bài bác tập dượt 1

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. B

Đáp án bài bác tập dượt 2

1. It takes us 30 minutes to lớn review our lesson before class.

2. It takes u two hours each day to lớn bởi my homework.

3. Jess spends 30 minutes removing her makeup every day.

4. It took u one hour and 40 minutes to lớn watch the “EXIT” movie in the cinema.

5. It took them half an hour to lớn walk to lớn school.

6. It took Son Naeun 5 days to lớn visit Danang.

7. It took her trăng tròn minutes to lớn wash her dog every week.

Đáp án bài bác tập dượt 3

1. At the same time, credit thẻ companies and hire purchase outfits are queuing up to lớn let us spend money we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích u or my friends ever had any real money to lớn spend at the mall.

3. Corporate America’s reluctance to lớn spend and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will spend two weeks in nước Australia surviving on rice and water.

5. The average spend per child is continuing to lớn rise year-on-year.

6. The total spend on both the games and the advertising for the Third Place chiến dịch is around €3 million.

7. Most of its advertising spend goes to lớn local newspapers, much of it in Britain, and to lớn local radio stations.

8. We had an average spend of 500 lỗi per year on new books

9. People who spend that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you spend on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average spend.

12. Health Boards around the country lowered their advertising spend by up to lớn 50 percent in recent months in order to lớn trim costs.

13. We spend a lot of energy trying to lớn be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we spend per pupil makes a difference.

15. ‘They spend a lot of time with Bradley and I just filled up when they told u what they were doing,’ she said.

16. Being a board thành viên of our local animal shelter, I know that much of the money we spend on vet services goes to lớn vaccinations.

17. Moreover, the average spend by overseas visitors in the county is significantly less than thở in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out and spend money on their own too.

19. I’d spend whatever money I had to lớn hire investigators to lớn come down, to lớn follow people, to lớn look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would spend all my money in the bar.

21. So adults had more money to lớn spend on goods and services and invest in their families’ education.

22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the spend to lớn the amount used in launching a new siêu xe.

23. Our hope is that we don’t have to lớn actually spend all the money.

24. Last week the town council passed a motion to lớn spend a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 than thở the average spend of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts to lớn an aggregate spend of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising spend, and monitors the sites from which punters travel to lớn place bets.

28. While some complaints about London prices, the average spend is around £30, all in.

29. Advertising spent all but dried up over July and August.

30. The directories secure seven percent of the advertising spend in Ireland.

Vậy là tất cả chúng ta vừa phải mò mẫm hiểu kết thúc bài bác viết Cấu trúc spend time + to lớn v/ Spend time Ving + Bài tập dượt với đáp án cho điểm ngữ pháp này. Hy vọng rằng nội dung bài viết bên trên vẫn khiến cho bạn hiểu và dùng đích cấu tạo Spend time nhập giờ đồng hồ Anh, nhất là chúng ta đang được nhập thời hạn ôn đua IELTS.

Xem thêm: đh khoa học xã hội và nhân văn

5/5 - (3 bình chọn)