sense of là gì

Một số cơ hội dùng kể từ ‘SENSE’
– Đinh Thắng-

Bạn đang xem: sense of là gì

Dưới đó là một vài ba cơ hội ghi chép câu dùng kể từ SENSE bản thân mới mẻ biên soạn được. Quý Khách nào là thấy tiện ích thì rất có thể share hoặc nhằm lại comment nhé 🙂 Như vậy bản thân với động lực nhằm kế tiếp update và share tài liệu 😀

SENSE là một trong những kể từ được dùng thật nhiều nhập văn học tập thuật. Cá nhân bản thân đặc trưng quí người sử dụng kể từ này vì như thế nó rất có thể dùng làm thay cho thế mang đến những kể từ đơn giản và giản dị như feel hoặc think.

Chú ý những động kể từ đi kèm theo muốn tạo trở thành collocations 

A person can develop/feel/find a sense of ….. 

Something can give/bring/foster/instill a sense of …

VÍ DỤ 1

Thay vì như thế nói 

Teachers should make sure (that) students feel enjoyable when studying all subjects. 

Có thể nói

Teachers should help students DEVELOP A SENSE OF ENJOYMENT in studying all subjects.

VÍ DỤ 2

Thay vì như thế nhiều các bạn hoặc phát biểu là ‘a stable job’, nhiều tư liệu sách vở của Tây thông thường dùng
a sense of job security – cảm hứng với việc làm ổn định định 

Thay vì như thế nói

Xem thêm: trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

Most workers think that a stable job is very important

Có thể nói

For most workers, A SENSE OF JOB SECURITY is very important 😀 😀

VÍ DỤ 3

Khi nói tới tinh ranh thần/bản sắc/lòng kiêu hãnh dân tộc bản địa, rất có thể nói a sense of national identity/pride hoặc a sense of attachment to tướng a country

Some songs can help (to) foster a sense of national pride in children. 

Teachers need to instill a sense of national pride in students 

Learning history can help to develop/build a sense of attachment to tướng the country 😀 😀 😀Hy vọng là nhiều chúng ta cũng có thể vận dụng được ngay 🙂

 

 

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội