sản phẩm của phản ứng nhiệt phân kno3 là

Câu hỏi:

06/11/2019 60,045

A. KNO2, O2

Bạn đang xem: sản phẩm của phản ứng nhiệt phân kno3 là

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Sản phẩm của phản xạ sức nóng phân trọn vẹn KNO3 là KNO2 và O2

Lưu ý: Nhiệt phân muối hạt nitrat kim loại:

- Muối nitrat đứng trước Mg sức nóng phân tạo ra muối hạt nitrit và O2

Ví dụ: 2KNO3 t° 2KNO2 + O2

- Muối nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg → Cu sức nóng phân tạo ra oxit sắt kẽm kim loại, NO2 (nâu đỏ), O2 

Ví dụ: 2Cu(NO3)2 t° 2CuO + 4NO2 + O2

+ Nhiệt phân muối hạt sắt(II) vô ĐK không tồn tại bầu không khí nhận được FeO, vô ĐK với bầu không khí nhận được Fe2O3.

- Muối đứng sau Cu sức nóng phân rời khỏi sắt kẽm kim loại, NO2, O2

Ví dụ: 2AgNO3 t° 2Ag + 2NO2 + O2

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phân bón nào là tại đây thực hiện tăng cường mức độ chua của đất?

A. KCl.

B. K2CO3.

C. NaNO3.

D. NH4NO3.

Câu 2:

Cho 44 gam NaOH vô hỗn hợp chứa chấp 39,2 gam H3PO4 . Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lấy cô cạn hỗn hợp cho tới thô, nhận được lượng muối hạt khan là

A. 19,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gamNa2HPO4

B. 50 gam Na3PO4

C. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4

D. 15 gam Na2HPO4

Câu 3:

Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vô 200 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tổng lượng muối hạt nhận được sau phản xạ là

Xem thêm: Bí quyết soi cầu bạch thủ lô hôm nay siêu chính xác

A. 12,7 gam

B. 11,6 gam

C. 13,7 gam

D. 10,6 gam

Câu 4:

Cho 1,37 gam Ba vô 1 lít hỗn hợp CuSO4 0,01M. Sau Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, lượng kết tủa nhận được là

A. 1,71 gam.

B. 0,98 gam.

C. 3,31 gam.

D. 2,33 gam.

Câu 5:

Nung m gam Mg(NO3)2 cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn và 5,6 lít (đktc) láo phù hợp khí X bao gồm NO2 và O2. Giá trị của m là

A. 18,5

B. 14,8

C. 11,1

D. 7,4

Câu 6:

Cho hỗn hợp NaOH dư vô 150 ml hỗn hợp (NH4)2SO41M. Đun rét nhẹ nhàng, thể tích khí nhận được (đktc) là

A. 6,72 lít.

B. 33,60 lít.

C. 7,62 lít.

Xem thêm: suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật vũ nương

D. 3,36 lít.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK