redundant là gì

Redundancy là gì?

– Bản thân thiết kể từ “redundancy” đem nhiều nghĩa không giống nhau. Redundancy tức là sự dư quá, thừa mứa hoặc còn tức là ai cơ bị thải hồi, nghỉ việc Lúc người công ty ko cần thiết bọn họ nữa.

Bạn đang xem: redundant là gì

Các lớp nghĩa và ví dụ với “redundancy”

– Thứ nhất, “ redundancy” tức là sự thừa mứa, dư thừa.

In a loving relationship the effort of one person vĩ đại cultivate affection will be redundancy if the other person reacted indifferently.

( Trong một quan hệ yêu mến, nỗ lực của một người nhằm vun đậy điệm tình yêu được xem là thừa mứa nếu như người cơ phản xạ một cơ hội thờ ơ)

Too many births will lead vĩ đại redundancy of population and will also lead vĩ đại a surplus of labor.

( Sinh rất nhiều tiếp tục dẫn theo dư quá dân sinh và cũng tiếp tục dẫn theo dư quá lao động)

All words will be redundant if the person’s actions go against what he promises.

( Mọi điều rằng tiếp tục trở thành dư quá nếu mà hành vi của những người cơ cút ngược lại với những gì anh tớ vẫn hứa.)

Deregulation of the labor market, together with further corporate re-structuring and redundancies, and variations in the take up of part-time work will increase the diversity of paths vĩ đại retirement.

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội

( Việc huỷ bỏ quy quyết định so với thị ngôi trường làm việc, cùng theo với việc tái ngắt cấu hình công ty và biểu hiện dư quá, và những thay cho thay đổi trong công việc tiêu thụ việc làm phân phối thời hạn tiếp tục nâng cao tính phong phú của những con phố dẫn theo về hưu.)

– Thứ nhị, “redundancy” tức là ai cơ bị thải hồi, nghỉ việc Lúc người công ty ko cần thiết bọn họ nữa.

A lot of people will be redundancy off when technology is applied in the near future.

( không ít người sẽ ảnh hưởng thải hồi Lúc technology được vận dụng nhập sau này gần)

Jack was finally made redundant from the company after ten years. Now she is out of work and finding another job.

(Jack ở đầu cuối đã  bị xua ngoài công ty lớn sau chục năm. Bây giờ cô ấy vẫn không thể việc thực hiện và lần một việc làm không giống.)

The one in five redundancies predicted vĩ đại occur between now and 1970 will strike some fear into the hearts of workpeople.

( 1/5 biểu hiện dư quá được Dự kiến tiếp tục xẩy ra kể từ ni cho tới năm 1970 sẽ gây nên rời khỏi một trong những nỗi ngại hãi trong tâm địa người làm việc.)

Xem thêm: 1 tỷ có bao nhiêu số 0