Quy luật kinh tế - Dân Kinh Tế


1. Định nghĩa:

Bạn đang xem: Quy luật kinh tế - Dân Kinh Tế

Quy luật kinh tế đó là sự phản ánh mối quan hệ nhân quả, tất yếu, khách quan, liên tục, lặp đi lặp lại của các sự kiện và quá trình kinh tế. Nền kinh tế hàng hóa là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, sản phẩm được sản xuất ra để mua bán và trao đổi trên thị trường, nó hoạt động dưới sự tác động của các quy luật kinh tế của chính nó: quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ .

2. Luật kinh tế bao gồm các luật sau đây:

* Cung ứng và quản lý cung ứng

Nguyên tắc cung và cầu, hay quy luật cung và cầu, phát biểu rằng thông qua sự điều chỉnh của thị trường, giá cân bằng (còn gọi là giá thị trường) và lượng hàng hóa cân bằng sẽ được xác định. Giá và lượng đó tương ứng với giao điểm của đường cầu và đường cung. Trạng thái cân bằng của một chất như vậy được gọi là trạng thái cân bằng một phần. Khi đạt được trạng thái cân bằng của tất cả các hàng hóa cùng một lúc, kinh tế học gọi đó là trạng thái cân bằng chung hay trạng thái cân bằng chung. Ở trạng thái cân bằng, sẽ không có dư cung (lượng cung lớn hơn lượng cầu) cũng như không có dư cầu (lượng cầu lớn hơn lượng cung).

v giá trị QL

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hóa vì nó quy định bản chất của sản xuất hàng hóa, nó là cơ sở của mọi quy luật khác của sản xuất hàng hóa.

Xem thêm: Intranet là gì? Tìm hiểu về lý thuyết của Intranet

Nội dung của quy luật giá trị như sau: Sản xuất và trao đổi hàng hóa trên cơ sở giá trị của chúng, tức là trên cơ sở giá trị lao động cần thiết về mặt xã hội.

v Quản lý dòng tiền

Quy luật lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa là “một trong những quy luật kinh tế quan trọng có tính phổ biến” (Mac). Theo lý thuyết của Mac, quản lý thông tin được thể hiện: với một tốc độ lưu thông nhất định của tổng phương tiện thanh toán, tổng lượng tiền trong lưu thông bằng tổng giá cả hàng hóa và dịch vụ được thực hiện trong một thời kỳ. . . Đổi lại, đơn vị tiền tệ đó đôi khi đóng vai trò là phương tiện lưu thông, và đôi khi là phương tiện thanh toán. Yêu cầu của quản lý dòng tiền là lượng tiền thực tế lưu thông phải tương ứng với lượng tiền cần thiết cho lưu thông. Tùy theo loại hình lưu thông tiền tệ (lưu thông tiền kim loại, lưu thông tiền giấy, lưu thông tiền vay ngân hàng), quản lý thông tin bao gồm các biểu hiện khác nhau: quy luật lượng tiền thực sự cần thiết cho lưu thông; quy luật về giá trị thực của các đồng tiền danh nghĩa; quy luật lưu thông tiền tín dụng - giấy bạc. Lạm phát là biểu hiện của sự vi phạm các yêu cầu quản lý thông tin trong một thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội nhất định của các quốc gia.

Tập trung vào các từ khóa hoặc thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:quy luật kinh tế quy luật kinh tế quy luật kinh tế là gì quy luật kinh tế cơ bản quy luật kinh tế phản ánh các sự kiện tuần hoàn trong nền kinh tế thực một số quy luật kinh tế cơ bản của nền kinh tế thị trường quy luật cơ bản của kinh tế nhưng quy luật kinh tế cơ bản quy luật lưu thông tiền tệ là quy luật kinh tế,

Xem thêm: Ám ảnh và rùng rợn với hình ảnh siêu anh hùng trở thành kẻ sát nhân cuồng nộ