photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

Câu hỏi:

09/04/2021 34,886

Bạn đang xem: photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong

P White được bảo vệ bằng phương pháp dìm vô nước

Đáp án nên chọn là: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu hình electron của nguyên vẹn tử photpho (Z = 15) là

A. 1s22s22p63s23p5

B. 1s22s22p3

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p2

Câu 2:

Các dạng thù oán hình cần thiết của Phường là

A. Phường White và Phường đen

B. Phường White và Phường đỏ

C. Phường đỏ gay và Phường đen

D. Phường White, Phường đỏ gay và Phường đen

Câu 3:

Phản ứng viết lách ko thực sự :

A. 4P  +  5O2  → 2P2O5

B. 2PH3  +  4O2  →   P2O5 + 3H2O

C. PCl3  +  3H2O → H3PO3  +  3HCl

D. P2O3  + 3H2O  →  2H2PO4

Xem thêm: đáp án đề thi thpt quốc gia 2018

Câu 4:

Trong ĐK thông thường, photpho sinh hoạt hoá học tập mạnh rộng lớn nitơ là do

A. phỏng âm năng lượng điện của photpho (2,2) nhỏ rộng lớn của nitơ (3,0)

B. vô ĐK thông thường photpho ở tình trạng rắn, còn nitơ ở tình trạng khí

C. links vô phân tử photpho xoàng xĩnh bền lâu hơn vô phân tử nitơ

D. photpho có tương đối nhiều dạng thù oán hình, còn nitơ chỉ tồn tại một dạng thù oán hình

Câu 5:

Cho những phản xạ sau:

(1) Phường + Cl2 (dư, to); 

(2) Phường + KClO3 (to); 

(3) Phường + H2SO4 (đặc, nóng); 

(4) Phường + O2 (thiếu, to).

Những tình huống Phường bị lão hóa trở thành P+5

A. (2), (3), (4).

B. (1), (2), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (3), (4)

Câu 6:

So với photpho đỏ gay thì photpho White với hoạt tính hoá học

A. bằng

B. yếu ớt hơn

C. mạnh hơn

D. ko đối chiếu được