phép cộng và phép trừ số tự nhiên lớp 6

Giải bài xích luyện SGK Toán 6 – luyện 1 – Sách Kết nối trí thức – Bài 4: Phép nằm trong và luật lệ trừ số tự động nhiên
============
Bài 4: Phép nằm trong và luật lệ trừ số tự động nhiên
Chương
=============

I. Giải BT phần lý thuyết

Bạn đang xem: phép cộng và phép trừ số tự nhiên lớp 6

Vận dụng 1: Diện tích gieo trồng lúa vụ thu tấp nập năm 2019 vùng Đồng băng sông Cửu Long dự tính đạt 713 200 ha, rời 14 500 ha đối với vụ thu tấp nập năm 2018 (theo tổng viên đo đếm 10 – 2019). Hãy tính diện tích S gieo trồng vụ thu tấp nập năm 2018 của Đồng vì như thế sông Cửu Long.

Lời giải:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng vì như thế sông Cửu Long là:

      713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1: Cho a = 28, b = 34

a, Tính a + b và b + a

b, So sánh những thành quả cảm nhận được ở câu a

Lời giải:

a) a + b = 28 + 34 = 62

    b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết trái ngược của 2 luật lệ tính ở câu a cân nhau. 

Hoạt động 2: Cho a = 17, b = 21, c = 35

a, Tính (a + b) + c và a + (b + c)

b, So sánh những thành quả cảm nhận được ở câu a

Lời giải:

a) (a + b) + c = (17 + 21) + 35 = 38 + 35 = 73

    a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 + 56 = 73

b) Kết trái ngược của 2 luật lệ tính ở câu a cân nhau.

Luyện luyện 1: Tính một cơ hội thích hợp lý: 117 + 68 + 23

Lời giải:

117 + 68 + 23 = (117 + 23) + 68 = 140 + 68 = 208

Luyện luyện 2: Tính 865 279 – 45 027

Lời giải:

865 279 – 45 027 = 820 252

Vận dụng 2: Mai lên đường chợ mua sắm cà tím không còn 18 ngàn đồng, quả cà chua không còn 21 ngàn đồng và rau củ cải không còn 30 ngàn đồng. Mai trả mang đến cô bán sản phẩm tờ 100 ngàn đồng thì được trả lại từng nào tiền?

Lời giải:

Tổng số chi phí Mai tiếp tục mua sắm là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số chi phí Mai được trả lại là:

100 000 – 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

II. Giải BT cuối bài xích học

Bài luyện 1.17: Tính:

a) 63 548 + 19 256

b) 129 107 + 34 693

Lời giải: 

a) 63 548 + 19 256 = 82 804

b) 129 107 + 34 693 = 163 800

Bài luyện 1.18: Thay “?” ngay số mến hợp:

Xem thêm: xã hội việt nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất

? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Lời giải:

Áp dụng đặc điểm kí thác hoán của luật lệ nằm trong tao có:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789. Suy đi ra “?” có mức giá trị 6 789

Bài luyện 1.19: Tìm số đương nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 – x = 15

c) x – 56 = 4

Lời giải:

a) 7 + x = 362 ⇔ x = 362 – 7 ⇔ x = 355

b) 25 – x = 15 ⇔ x = 25 – 15 ⇔ x = 10

c) x – 56 = 4 ⇔ x = 56 + 4 ⇔ x = 60

Bài luyện 1.20: Dân số VN năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân sinh VN tăng 876 473 người đối với năm 2019. Tính dân sinh VN năm 2020. (Theo danso.org)

Lời giải:

Dân số VN năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Đáp số: 97 338 579 người

Bài luyện 1.21: Nhà ga số 1 và căn nhà ga số 2 của một trường bay rất có thể tiêu thụ ứng khoảng tầm 6 526 300 và 3 514 500 lượt quý khách từng năm. Nhờ đi vào dùng căn nhà ga số 3 tuy nhiên từng năm trường bay này rất có thể tiếp cảm nhận được khoảng tầm 22 851 200 lượt quý khách. Hãy tính số lượt quý khách tuy nhiên căn nhà ga số 3 rất có thể tiêu thụ từng năm.

Lời giải:

Tổng số lượt quý khách tuy nhiên căn nhà ga số 1 và số 2 rất có thể tiêu thụ từng năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lượt)

Số lượt quý khách tuy nhiên căn nhà ga số 3 rất có thể tiêu thụ từng năm là:

22 851 200 – 10 040 800 = 12 810 400 (lượt)

Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách

Bài luyện 1.22: Tính một cơ hội thích hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 + 216 + 129 + 124

Lời giải:

a) 285 + 470 + 115 + 230

= (285 + 115) + (470 + 230)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 + 216 + 129 + 124

= (571 + 129) + (216 + 124)

= 700 + 340

= 1 040

======

CHƯƠNG:
THƯ MỤC SÁCH: Giải bài xích luyện Toán lớp 6 – Tập 1 – Sách Kết nối tri thức

Xem thêm: dẫn chứng về ý chí nghị lực