Phân biệt điều trị nội trú và điều trị ngoại trú


Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) thường nhầm lẫn giữa nội trú và ngoại trú khi khám, chữa bệnh cho bệnh nhân. Vậy điều trị ngoại trú và điều trị nội trú có gì khác nhau?

Bạn đang xem: Phân biệt điều trị nội trú và điều trị ngoại trú

Trả lời:

Điều trị ngoại trú là gì?

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 thì điều trị ngoại trú được định nghĩa là:

1. Điều trị ngoại trú được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Người bệnh không phải điều trị nội trú;

b) Sau khi điều trị nội trú, người bệnh ổn định nhưng cần được theo dõi và tiếp tục điều trị sau khi khám bệnh và ra khỏi cơ sở điều trị.

Ngoài ra, khoản 2 Điều 57 Luật này quy định sau khi có quyết định đưa người bệnh vào điều trị ngoại trú, bác sĩ đa khoa có các nhiệm vụ sau:

- Lập hồ sơ bệnh án ngoại trú.

- Ghi các thông tin cá nhân của người bệnh, chẩn đoán, chỉ định điều trị, đơn thuốc và thời gian tái khám vào sổ bệnh án để theo dõi điều trị ngoại trú.

Để có thểĐiều trị nội trú có thể hiểu là người bệnh đến cơ sở y tế khám, chữa bệnh và được điều trị theo chỉ định của bác sĩ, nhưng không lưu lại bệnh viện. Hoặc tiếp tục được theo dõi tại nhà sau khi điều trị nội trú khi tình trạng ổn định.

Hiểu thế nào cho đúng về điều trị nội trú?

Theo quy định tại Điều 58 Luật “Khám bệnh, chữa bệnh” thì điều trị nội trú là việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc vào, chuyển đi nơi khác, ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kịp thời, tin cậy mà không gây bất kỳ sự khó chịu nào cho bệnh nhân. .

Theo đó, các trường hợp điều trị nội trú được quy định như sau:

- Có hướng dẫn điều trị nội trú cho người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Có giấy chuyển từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Để được điều trị nội trú phải thực hiện các thủ tục sau:

- Tiếp nhận người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh mắc nhiều bệnh thì người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm quyết định khoa nào thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đó.

- Chuyển bệnh nhân đến khoa nơi bệnh nhân sẽ điều trị nội trú.

Có trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở khám, chữa bệnh. Đặc biệt:

- Bệnh vượt quá khả năng điều trị và điều kiện vật chất của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bệnh không đúng phân tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

- Theo yêu cầu của bệnh nhân.

Để có thểĐiều trị nội trú có thể hiểu là người bệnh phải nhập viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ hoặc từ khoa khác, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chuyển đến.

Sự khác biệt giữa quyền lợi nội trú và ngoại trú là gì?

Dựa trên những phân tích trên, điểm khác biệt chính giữa điều trị nội trú và điều trị ngoại trú là bệnh nhân nội trú được điều trị theo chỉ định của bác sĩ và phải nhập viện để điều trị, theo dõi. Ngược lại, điều trị ngoại trú là trường hợp không cần thiết phải nằm viện.

Vì vậy, mức hưởng có thể khác nhau khi đi khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Xem thêm: Quy tắc tìm các điểm cực trị của hàm số

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Theo Điều 11 Quy định số 40/2015/TT-BYT, việc khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến được bảo hiểm y tế chi trả của trường hợp được xác định như sau:

– Được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện.

- Trong trường hợp khẩn cấp.

- Khi người bệnh chuyển tuyến từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu đến trung tâm khám bệnh, chữa bệnh.

- Khám chữa bệnh tại nơi thông tuyến.

- Khi đi công tác, học tập, công tác lưu động hoặc tạm trú ở địa bàn khác dưới 12 tháng thì có quyền khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đó. của nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

Theo Điều 1 Khoản 15 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định về việc thanh toán bảo hiểm y tế:

1. Khi người tham gia bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của mình với mức sử dụng như sau: . như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, đ, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng quy định tại khoản 3 điểm a Điều 12 của Luật này ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho nhóm đối tượng này ; nếu nguồn tài chính này không đủ thì ngân sách nhà nước cấp;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã nơi có chi phí khám bệnh, chữa bệnh dưới mức quy định của Chính phủ;

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu người bệnh tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ 5 năm trở lên và số tiền chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm vượt quá 6 tháng lương cơ sở; vì đi khám chữa bệnh trái tuyến;

đ) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 2, khoản k, khoản 3 và khoản a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các chuyên ngành khác.

Từ quy định trên cho thấy, dù khám chữa bệnh nội trú hay ngoại trú thì người tham gia bảo hiểm y tế đều được hưởng mức hưởng như trên khi đến cơ sở khám chữa bệnh cần thiết. bao gồm các cấp độ 100%, 95% và 80% chi phí khám chữa bệnh.

Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh trái tuyến

Từ những phân tích trên, có thể hiểu khám chữa bệnh trái tuyến là trường hợp người bệnh đến khám với bác sĩ không thuộc một trong các trường hợp trái tuyến nêu trên.

Theo đó, Điều 1 Khoản 15 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi quy định: Trường hợp người đi khám bệnh, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. . tài trợ tỷ lệ tương tự như dòng bên phải theo tỷ lệ sau:

- Được thanh toán 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương.

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, thanh toán 100% khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện từ ngày 01/01/2016.

Theo đó, sẽ thanh toán 100% chi phí đối với người tham gia BHYT đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện điều trị nội trú, ngoại trú.

Khi khám chữa bệnh trái tuyến, người tham gia BHYT được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú tuyến nhà nước (Lưu ý: Biểu phí như sau). : dòng bên phải).

Để có thể, nếu người bệnh điều trị ngoại trú khi khám bệnh, chữa bệnh thông tuyến nhà nước hoặc tuyến trung ương thì không được quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí. Bệnh nhân ngoại trú phải có giấy giới thiệu từ tuyến dưới mới được sử dụng BHYT.

Trên đây là một số thông tin về điều trị nội trú và ngoại trú. Bạn đọc có thể tham khảo thêm để đảm bảo sở thích và thuận tiện khi có nhu cầu đi khám, chữa bệnh.

Xem thêm: Tiểu sử CEO, ca sĩ Út Nhị là ai? Sự nghiệp và con đường kinh