on no account là gì

Cùng mò mẫm hiểu những kỹ năng về Đảo ngữ (Inversion) vô giờ Anh và những cấu tạo hòn đảo ngữ thông thường gặp gỡ.

1. Đảo ngữ (Inversion) là gì?

Bạn đang xem: on no account là gì

Trong câu hòn đảo ngữ, những trật tự thường thì của những bộ phận của câu được thay cho thay đổi. Ví dụ, một câu với ngữ pháp “chuẩn” tiếp tục là:

Subject <Chủ ngữ> + Verb <Động từ> (+O <Tân ngữ>)

I met him only once. (Tôi mới mẻ gặp gỡ anh ấy đích thị 1 lần)

Khi vận dụng “đảo ngữ” thì câu này sẽ trở thành:

Only once did I meet him.

2. Công dụng của hòn đảo ngữ

 • Trong đối thoại, tất cả chúng ta thông thường xuyên phát hiện hòn đảo ngữ, ví dụ là trong số câu hỏi:

How did you get there? (Bạn cho tới trên đây bằng phương pháp nào?)

Have you tried this dessert? (Cậu ăn test khoản tráng mồm này chưa?)

Có thể thấy, phần trợ động kể từ (did, have) và đã được “đảo” lên trước chủ ngữ trong số thắc mắc này.

 • Ngoài đi ra, hòn đảo ngữ rất có thể được dùng làm nhấn mạnh vấn đề nào cơ vô câu.

We hardly get up before 8 am. (Chúng tôi khan hiếm khi dậy trước 8 giờ sáng)
→ Hardly tự we get up before 8 am. (nhấn mạnh sự “hiếm khi”)

 • Đảo ngữ cũng rất được phát hiện trong tương đối nhiều trường hợp khi người ghi chép mong muốn “cường điệu hóa” nội dung. Ví dụ, trong số kiệt tác văn học tập, vở kịch,…

She didn’t know he had cheated on her for many years. (Cô ấy ko hiểu được anh tớ vẫn lừa lừa cô trong tương đối nhiều năm)
Little did she know that he had cheated on her for many years.

Tóm lại:

 • Đảo ngữ chỉ được dùng vô một số ít ngôi trường thống nhất định
 • Đảo ngữ được sử dụng mang đến mục tiêu nhấn mạnh vấn đề hoặc “cường điệu hóa”
 • Không nên lạm dụng quá hòn đảo ngữ nhằm “làm nhiều dạng” cấu tạo câu. Trong nhiều tình huống, hành vi này tiếp tục thực hiện biểu đạt mất mặt lên đường tính ngẫu nhiên.

3. Các cấu tạo hòn đảo ngữ thông thường gặp gỡ vô giờ Anh

3.1. Đảo ngữ sử dụng “as”

As + Trợ động từ được dùng làm chính thức mệnh đề thứ hai vô câu, khi người này tiến hành hành vi tương tự động với cùng 1 hành vi trước cơ.

Vietnam is a thành viên of ASEAN. Thailand is a thành viên too.
Vietnam is a thành viên of ASEAN, as is Thailand.

Nếu 2 hành vi tự và một công ty thì hòn đảo ngữ ko xẩy ra.

Minh got first place in History class. He did it for 3 years consecutively.
Minh got first place in History class, as he did for 3 years consecutively.

3.2. Đảo ngữ sử dụng “so”

Sau “so” là tính từ

So + tính kể từ + động kể từ to tát be + công ty ngữ + that + mệnh đề

This movie is sánh interesting that I couldn’t help watching it twice. (Bộ phim hoặc cho tới nỗi tôi coi nó 2 lần)
So interesting is this movie that I couldn’t help watching it twice.

Sau “so” là trạng từ

So + trạng kể từ + trợ động kể từ + công ty ngữ + động kể từ (nguyên mẫu) + that + mệnh đề.

She worked sánh hard that she forget to tát have dinner. (Cô ấy thao tác làm việc chịu thương chịu khó cho tới nỗi quên ăn tối)
So hard did she work that she forget to tát have dinner.

3.3. Đảo ngữ sử dụng “such”

Such + động kể từ to tát be + mạo kể từ + (tính từ)+ danh kể từ + that + mệnh đề

The extent of the damage was such that the house was a total write-off. (Mức phỏng thiệt kinh hoảng rộng lớn mà đến mức con xe trọn vẹn bị huỷ hủy)
Such was the extent of the damage that the house was a total write-off.

That was such an amazing performance that everyone screamed an encore. (Màn trình thao diễn tuyệt mà đến mức người theo dõi đều hy vọng được xem xét lại đợt nữa)
Such was an amazing performance that everyone screamed an encore.

đảo ngữ là gì

3.4. Đảo ngữ sử dụng “neither…nor”

Chủ ngữ + động kể từ (ở dạng phủ định) + and + “neither/nor” + trợ động kể từ + công ty ngữ

My sister doesn’t lượt thích durians. I don’t lượt thích durians.
My sister doesn’t lượt thích durians and neither/nor tự I.

Lưu ý: phân biệt neithereither. Ví dụ với câu trên:

My sister doesn’t lượt thích durians and I don’t, either.

3.5. Đảo ngữ sử dụng “than”

Chủ ngữ + động kể từ + “than”+ trợ động kể từ + công ty ngữ.

The cost of living in the city is higher than thở the one in the countryside is. (Mức sinh sống ở trở nên thị cao hơn nữa đối với nông thôn)
The cost of living in the city is higher than thở is the one in the countryside.

Lưu ý: khi sử dụng hòn đảo ngữ với than:

 • Đảo ngữ này sẽ không vận dụng khi công ty ngữ là pronouns (đại từ)

He is much hardworking than I am.
He is much hardworking
than am I.

 • Cân nhắc tích lại trợ động kể từ (để tách câu đem nghĩa mơ hồ)

My brother knows more about cars than I do (Anh trai có rất nhiều kỹ năng về xe pháo rộng lớn đối với tôi)

Nếu viết My brother knows more about cars than thở me, câu này rất có thể hiểu sai trở nên Anh trai biết nhiều vấn đề về xe pháo rộng lớn là vấn đề về tôi.

 • Nếu vô mệnh đề với 2 trợ động kể từ, tớ hòn đảo ngữ cả nhì, hoặc không thay đổi bọn chúng ở cuối câu, hoặc quăng quật cả nhì lên đường.

The new plan is no better than would be the one we are executing. (Kế hoạch mới mẻ này chẳng chất lượng tốt rộng lớn loại tất cả chúng ta đang được tiến hành đâu)
The new plan is no better than the one we are executing (would be).

KHÔNG VIẾT

The new plan is no better than would the one we are executing be

 • Đảo ngữ này sẽ không vận dụng khi đối chiếu 2 cụm trạng từ

Sales this year are significantly better than were sales last year.

Thay vô cơ, tớ thay đổi đối tượng người sử dụng đối chiếu trở nên công ty thể

This year’s sales are significantly better than were those of last year.

Hoặc ko cần thiết hòn đảo ngữ:

Xem thêm: trường cao đẳng hoà bình xuân lộc

Sales this year are significantly better than they were last year.

3.6. Đảo ngữ sử dụng “only”

Trong tình huống này, mệnh đề phía sau “Only” không thay đổi, tiến hành hòn đảo ngữ với mệnh đề sót lại.

Only + từ/cụm kể từ chỉ thời gian

Các từ/ cụm kể từ chỉ thời hạn hay phải đi cùng theo với kể từ “Only” ở dạng hòn đảo ngữ:

Only when/Only once/Only after/Only then/Only later/Only on special occasions…

They cleaned up the river only when it started turning green.
Only after the river turned green did they clean it up. (Chỉ khi dòng sông đổi màu xanh rờn chúng ta mới mẻ lau chùi nó)

Only + giới từ

Only by/Only with/Only in…

Students can only pass the exam if they study hard
Only by studying hard can students pass the exam.

Only + if

I would have forgiven him if he had apologized to tát mạ.
Only if he had apologized to tát mạ would I have forgiven him. (Tôi chỉ bỏ qua khi anh ấy chịu đựng nài lỗi.)

3.7. Đảo ngữ với câu điều kiện

Đảo ngữ câu ĐK loại 1

Mệnh đề if DấuMệnh đề chính
Should + công ty ngữ + động từ,Chủ ngữ + will/can/may/shall + động kể từ vẹn toàn mẫu

If it rains tomorrow, we’ll have the tiệc ngọt indoors.
Should it rain tomorrow, we’ll have the tiệc ngọt indoors.

đảo ngữ câu điều kiện

Đảo ngữ câu ĐK loại 2

Mệnh đề if DấuMệnh đề chính
Were + công ty ngữ (+ động kể từ vẹn toàn kiểu + to),Chủ ngữ + would/could/might + động kể từ vẹn toàn mẫu

If I had a lot of money, I would move to tát a bigger house. (Nếu tôi có rất nhiều chi phí, tôi đã lấy cho tới sinh sống ở một căn căn nhà to ra thêm rồi)
Were I to tát have a lot of money, I would move to tát a bigger house.

If I were her, I would not have taken that job. (Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không còn nhận việc làm cơ.)
Were I her, I would not have taken that job.

Đảo ngữ câu ĐK loại 3

Mệnh đề if DấuMệnh đề chính
Had + công ty ngữ + quá khứ phân từ,Chủ ngữ + would/could/might + động kể từ vẹn toàn mẫu

If I had gone to tát bed earlier that Friday, I would have not felt that tired the following day. (Nếu tôi lên đường ngủ sớm tối loại Sáu, tôi đang không mệt rũ rời vì vậy ngày hôm sau)
Had I gone to tát bed earlier that Friday, I would have not felt that tired the following day.

3.8. Đảo ngữ với cụm kể từ đem nghĩa phủ định

Các trạng kể từ đem nghĩa phủ toan thông thường gặp gỡ là:

 • Never: Không bao giờ
 • Hardly ever/Rarely/Seldom: Hiếm khi
 • Scarcely/Barely/Hardly/Little: Rất không nhiều khi

Never/Rarely/Seldom/Scarcely/Barely/Hardly (hiếm khi)/No sooner/Little + trợ động kể từ + công ty ngữ + động kể từ vẹn toàn mẫu

I have never seen sánh many people turn out for this sự kiện. (Tôi trước đó chưa từng thấy nhiều người xuất thời điểm hiện tại sự khiếu nại cho tới vậy)
Never have I seen sánh many people turn out for this sự kiện.

Lưu ý: Scarely/Barely/Hardly … when được dùng nhằm thao diễn mô tả một hành vi vừa phải hoàn thành xong thì với cùng 1 hành vi không giống xẩy ra tức thì tiếp sau đó.

Hardly had the performance started when people began to tát walk out. (Buổi màn biểu diễn vừa phải chính thức thì người xem tách đi)

3.9. Đảo ngữ với cụm kể từ với chứa chấp “No”

Cần nên vận dụng cấu tạo hòn đảo ngữ khi chính thức câu vì chưng những cụm kể từ sau đây:

 • In no way: ko cơ hội nào
 • At no time: ko khi nào
 • On no account: ko nguyên nhân nào
 • Under no circumstances/conditions: ko trả cảnh/điều khiếu nại nào
 • For no reason: ko vì như thế nguyên nhân nào

In no way/ At no time/ On no account/ Under no circumstances / For no reason + trợ động từ/động kể từ khuyết thiếu hụt + công ty ngữ + động kể từ vẹn toàn mẫu

You shouldn’t tell my mother about my trip to tát Rome.
On no tài khoản should you tell my mother about my trip to tát Rome.
(Cậu tránh việc bảo u tớ về chuyến du ngoạn cho tới Rome vì như thế ngẫu nhiên nguyên nhân nào)

They were never aware of the damage caused by the accident.
At no time were they aware of the damage caused by the accident. (Họ ko hề biết về thiệt kinh hoảng tuy nhiên vụ tai nạn đáng tiếc làm cho ra
)

Lưu ý: Cấu trúc “No sooner….than” đồng nghĩa tương quan với “Scarcely/Barely/Hardly… when“. Cấu trúc này còn có nghĩa là: Chủ thể 1 vừa phải làm những gì thì công ty 2 thao tác làm việc cơ tức thì.

We had no sooner asked for a bigger room than thở we were given one. (Chúng tôi căn vặn một cái chống to ra thêm thì và đã được thỏa mãn nhu cầu tức thì.)
No sooner had we asked for a bigger room than thở we were given one.

3.10. Đảo ngữ với cụm kể từ với chứa chấp “Not”

Đảo ngữ với Not only … (but) … (also)

(Không những….tuy nhiên còn)

Not only + trợ động kể từ + công ty ngữ 1 + động kể từ + but + công ty ngữ 2 + also + động từ

The meal was not only stunning, but the music choice was on point as well. (Không những món ăn ngon tuy nhiên nhạc lựa chọn cũng hay)
Not only was the meal stunning, but the music choice was also on point.

Lưu ý: Nếu 2 công ty ngữ trùng nhau thì rất có thể lược hạn chế công ty ngữ

Jungkook not only sings well but also dance perfectly. (Jungkook không chỉ hát chất lượng tốt mà còn phải nhảy giỏi)
Not only does Jungkook sing well but also dance perfectly.

cấu trúc hòn đảo ngữ

Đảo ngữ với Not until

(Mãi cho tới khi…)

Not until + công ty ngữ 1 + động kể từ + trợ động kể từ + công ty ngữ 2 + động kể từ (nguyên mẫu)

I will not speak to tát Tung again until he apologises for what he said. (Tôi sẽ không còn thì thầm lại với Tùng cho tới khi anh ấy nài lỗi vì như thế điều rằng của mình)
Not until Tung apologises for what he said will I speak to tát him again.

Not until + danh từ/danh động kể từ + trợ động kể từ + công ty ngữ + động kể từ (nguyên mẫu)

It was until yesterday that I finished my assignment. (Mãi cho tới ngày hôm qua tôi mới mẻ hoàn thành xong bài bác tập)
Not until yesterday did I finish my assignment.

Một số cấu tạo hòn đảo ngữ không giống với “Not”

 • Not since: mãi mang đến tới…

He has had such a great time since he left college. (Anh ấy với cùng 1 khoảng chừng thời hạn ấn tượng kể từ thời điểm tách đại học)
Not since he left college has he had such a great time.

 • Not without: ko thể thiếu…

You cannot come in without the ticket. (Bạn ko thể vô nếu như không tồn tại vé)
Not without a ticket can you come in.

 • Not for nothing: ko nên ngẫu nhiên mà…

There are good reasons why Peter was named Employee of the Year. (Có nhiều lí tự khiến cho Peter được trao thương hiệu nhân viên cấp dưới của năm)
Not for nothing was Peter called Employee of the Year.
(Không nên ngẫu nhiên tuy nhiên Peter được trao thương hiệu nhân viên cấp dưới của năm)

 • Not under any circumstances/conditions = Under no circumstances

4. Tạm kết

Đảo ngữ là 1 trong điểm ngữ pháp khó khăn vô giờ Anh. Với nội dung bài viết bên trên, kỳ vọng chúng ta vẫn cầm được những kỹ năng chủ yếu về hòn đảo ngữ cũng tựa như những cấu tạo hòn đảo ngữ thông dụng. Quý Khách rất có thể rèn luyện góp thêm phần hòn đảo ngữ trải qua một số trong những sách ngữ pháp nhằm thuần thục công ty đặc điểm này nhé.

Tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Freshman để nắm vững kỹ năng ngữ pháp quan trọng vô IELTS rằng riêng rẽ và giờ Anh rằng chung.

khóa học tập the ielts workshop

Xem thêm: đường trung tuyến trong tam giác đều