ở miền núi ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng nhập trên đây, nếu như là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

20 mon 7 2018 khi 4:51

Chọn đáp án A.

Huỳnh Ngọc Lam

NGUYỄN THANH TÀI

27 tháng bốn 2022 khi 9:15

B

Đỗ Thị Minh Ngọc

27 tháng bốn 2022 khi 9:15

 B. trở ngại cho tới công tác làm việc kiến thiết những mô hình gửi gắm thông

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

8 mon 11 2018 khi 7:11

Đáp án là B

Ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ trẻ con tuổi tác, đem vận tốc cải cách và phát triển nhanh chóng, dùng đem hiệu suất cao những trở nên tựu tiên tiến nhất của khoa học tập – kỹ năng là ngành mặt hàng không

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

8 mon 2 2018 khi 11:35

Đáp án D

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

26 mon 8 2018 khi 13:57

 Giải quí : Tại loại nhiệt độ châu lục đem nền nhiệt độ cao, mưa lại cực kỳ không nhiều nên nhiệt độ cực kỳ thấp, nhiệt độ thấp tạo cho cây cuối đa số ko cải cách và phát triển được hoặc cải cách và phát triển thấp lùn, cái cây,… và tạo hình nên những lãng phí mạc, cung cấp lãng phí mạc to lớn.

Đáp án: C

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

4 mon 9 2018 khi 6:08

- Giao thông vận tải đường bộ ở miền núi được cải cách và phát triển tiếp tục xúc tiến sự gặp mặt Một trong những khu vực ở miền núi vốn liếng có khá nhiều trở quan ngại bởi địa hình, thân mật miền núi với đồng vì như thế, nhờ thế sẽ hỗ trợ phá huỷ được thế "cô lập", "tự cung cấp tự động cung" của nền tài chính.

- Sẽ đem ĐK khai quật những khoáng sản thế mạnh đồ sộ rộng lớn của miền núi, tạo hình được những nông, lâm ngôi trường, xúc tiến sự cải cách và phát triển của công nghiệp, khu đô thị, xúc tiến sự lôi cuốn dân ở kể từ đồng vì như thế rộng lớn miền núi.

- Như vậy, tiếp tục xúc tiến sự phân công huân động theo đuổi bờ cõi, tạo hình tổ chức cơ cấu kinh bại ở miền núi. Các sinh hoạt công ty (kể cả văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế) cũng đều có điểu khiếu nại cải cách và phát triển.

Hoàng Gia Bảo

Nguyễn Vũ Thu Hương

8 mon 2 2017 khi 17:04

Người tao nói: Để cải cách và phát triển tài chính, văn hóa truyền thống miền núi giao thông vận tải vận tải đường bộ nên cút trước một bước, vì:

- Tạo ĐK khai quật những thế mạnh ở miền núi như: tài nguyên, lâm thổ sản,thường xuyên canh cây lâu năm nhiều năm, thủy điện

- Thúc đẩy gặp mặt những khu vực ở miền núi, thân mật miền núi với đồng bằng

Xem thêm: Kufun Club – Cổng Game Đổi Thưởng Hấp Dẫn

- Thúc đẩy cải cách và phát triển công nghiệp, khu đô thị ở miền núi

- Thu mút hút dân ở kể từ đồng vì như thế lên miền núi, xúc tiến phân công huân động theo đuổi bờ cõi.

- Hình trở nên tổ chức cơ cấu tài chính miền núi, cải cách và phát triển những dịch vụ

Minh Lệ

Minh Lệ CTVVIP 13 mon 12 2022 khi 20:19

POP POP

3 mon 2 khi 13:16

- Vai trò: 

+ Là cách thức vận tải đường bộ sản phẩm & hàng hóa đa số bên trên những tuyến phố biển cả trong nước và quốc tế.

+ Góp phần không ngừng mở rộng gặp mặt tài chính, văn hóa truyền thống Một trong những vùng, những nước, xúc tiến tài chính - xã hội cải cách và phát triển.

- Tình hình trừng trị triển:

+ Đảm nhiệm 3/5 lượng luân gửi sản phẩm & hàng hóa của toàn bộ những phương tiện đi lại vận tải đường bộ bên trên trái đất, nhập cơ đem dầu lửa và thành phầm của dầu lửa. 

+ Hiện ni bên trên trái đất đang được cải cách và phát triển mạnh việc di chuyển vì như thế tàu container, đáp ứng tin cậy rộng lớn và bốc toá sản phẩm & hàng hóa nhanh chóng hơn

.- Phân bố: Các cảng rộng lớn phân bổ đa số ở nhị bờ Đại Tây Dương.

phan quỳnh như

Sách Giáo Khoa

Hiiiii~

2 tháng bốn 2017 khi 16:52

- Giao thông vận tải đường bộ ở miền núi được cải cách và phát triển tiếp tục xúc tiến sự gặp mặt Một trong những khu vực ở miền núi vốn liếng có khá nhiều trở quan ngại bởi địa hình, thân mật miền núi với đồng vì như thế, nhờ thế sẽ hỗ trợ phá huỷ được thể "cô lập”, “tự cung cấp tự động lúc” của nền tài chính.
- Sẽ đem ĐK khai quật những khoáng sản thế mạnh đồ sộ rộng lớn của miền núi, tạo hình được những nông, lâm ngôi trường, xúc tiến sự cải cách và phát triển của công nghiệp, khu đô thị, xúc tiến sự lôi cuốn dân ở kể từ đồng vì như thế lên miền núi.
- Như vậy, tiếp tục xúc tiến sự phân công huân động theo đuổi bờ cõi, tạo hình tổ chức cơ cấu tài chính ở miền núi. Các sinh hoạt công ty (kể cả văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế) cũng đều có ĐK cải cách và phát triển.

Trần Ngọc Định

2 tháng bốn 2017 khi 17:20

- Giao thông vận tải đường bộ ở miền núi được cải cách và phát triển tiếp tục xúc tiến sự gặp mặt Một trong những khu vực ở miền núi vốn liếng có khá nhiều trở quan ngại bởi địa hình, thân mật miền núi với đồng vì như thế, nhờ thế sẽ hỗ trợ phá huỷ được thể "cô lập”, “tự cung cấp tự động lúc” của nền tài chính.
- Sẽ đem ĐK khai quật những khoáng sản thế mạnh đồ sộ rộng lớn của miền núi, tạo hình được những nông, lâm ngôi trường, xúc tiến sự cải cách và phát triển của công nghiệp, khu đô thị, xúc tiến sự lôi cuốn dân ở kể từ đồng vì như thế lên miền núi.
- Như vậy, tiếp tục xúc tiến sự phân công huân động theo đuổi bờ cõi, tạo hình tổ chức cơ cấu tài chính ở miền núi. Các sinh hoạt công ty (kể cả văn hóa truyền thống, dạy dỗ, hắn tế) cũng đều có ĐK cải cách và phát triển.