ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

Câu hỏi:

26/07/2019 95,140

Bạn đang xem: ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

B. Tiêu hóa nội bào.

Đáp án chủ yếu xác

C. Tiêu hóa nước ngoài bào và hấp thụ nội bào.

D. Một số thức tiêu pha hóa nội bào, sót lại hấp thụ nước ngoài bào.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật hoang dã đem ống xài hóa?

A. Thức ăn được hấp thụ nước ngoài bào.

B. Thức ăn được hấp thụ nội bào.

C. Thức ăn được hấp thụ nước ngoài bào và hấp thụ nội bào.

D. Một số thức tiêu pha hóa nội bào, sót lại hấp thụ nước ngoài bào.

Câu 2:

Ở động vật hoang dã đem túi hấp thụ, đồ ăn được xài hóa?

A. Nội bào nhờ enzim thủy phân những dưỡng chất phức tạp trở nên những hóa học giản dị và đơn giản tuy nhiên khung hình hít vào được.

B. Ngoại bào, nhờ việc teo bóp của lòng túi tuy nhiên những dưỡng chất phức tạp được đem hóa trở nên những hóa học giản dị và đơn giản.

C. Ngoại bào (nhờ enzim thủy phân dưỡng chất phức tạp trong tâm túi) và hấp thụ nội bào.

D. Ngoại bào nhờ enzim thủy phân dưỡng chất phức tạp trong tâm túi.

Câu 3:

Điều ko chính với việc hấp thụ đồ ăn trong những phần tử của ống hấp thụ ở người là?

A. Tại đại tràng đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

B. Tại bao tử đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá

C. Tại mồm đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

D. Tại ruột non đem hấp thụ cơ học tập và hấp thụ chất hóa học.

Câu 4:

Điều ko chính với ưu thế của ống hấp thụ đối với túi hấp thụ là?

A. Dịch hấp thụ không xẩy ra hòa loãng.

B. Dịch hấp thụ được hòa loãng.

C. Ống hấp thụ được phân hóa trở nên những phần tử không giống nhau tạo nên cho việc chuyên nghiệp hóa về tác dụng.

D. Có sự phối kết hợp thân thiết hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học tập.

Câu 5:

Ở động vật hoang dã đem ống hấp thụ, đồ ăn trải qua ống hấp thụ được?

A. Biến thay đổi cơ học tập, trở nên những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào nhập tiết.

B. Biến thay đổi cơ học tập và chất hóa học trở nên những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào nhập tiết.

C. Biến thay đổi chất hóa học, trở nên những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào nhập tiết.

D. Biến thay đổi cơ học tập, trở nên những dưỡng chất giản dị và đơn giản và được hít vào vào cụ thể từng tế bào.

Câu 6:

Diều ở những động vật hoang dã được tạo hình kể từ phần tử này của ống xài hóa?

A. Tuyến nước miếng.

B. Khoang mồm.

C. Dạ dày.

D. Thực quản lí.