ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

24/03/2020 14,497

Bạn đang xem: ngoài tự nhiên cây tre sinh sản bằng

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nêu những quyền lợi của những cách thức nhân như thể vô tính.

Câu 2:

Nêu những điểm mạnh của cành tách và cành giâm đối với cây cỏ đâm chồi kể từ phân tử.

Câu 3:

Trình bày tầm quan trọng của sinh sinh ra chăm sóc so với ngành Nông nghiệp, cho tới ví dụ minh họa

Câu 4:

Trong cách thức nhân như thể sinh chăm sóc bởi vì ghép cành, mục tiêu cần thiết nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

Xem thêm: sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng

   A - loại mạch mộc đơn giản dễ dàng dịch chuyển kể từ gốc ghép lên cành ghép.

   B - cành ghép không trở nên rơi.

   C - nước dịch chuyển kể từ gốc lên cành ghép không trở nên chảy ra bên ngoài.

   D - cả A, B, C.

Câu 5:

Quan sát hình 43 và vấn đáp những thắc mắc sau:

- Nêu những cách thức nhân như thể vô tính (nhân như thể sinh dưỡng) với và không tồn tại phía trên hình 43.

- Vì sao nên hạn chế quăng quật không còn lá ở cành ghép?

Câu 6:

Sinh sản vô tính là gì?

TÀI LIỆU VIP VIETJACK