mô tả nào dưới đây về hàm là sai

Câu hỏi:

17/01/2022 2,460

Bạn đang xem: mô tả nào dưới đây về hàm là sai

B. Phải với tham lam số 

Đáp án chủ yếu xác

C. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm đó 

D. cũng có thể với những đổi thay viên bộ

Hàm là công tác con cái triển khai một số trong những thao tác này ê và trả về một độ quý hiếm qua loa thương hiệu của chính nó. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm ê, hàm hoàn toàn có thể với hoặc không tồn tại thông số.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những công tác chuẩn chỉnh tại đây, công tác chuẩn chỉnh này là giấy tờ thủ tục chuẩn? 

A. Sin(x); 

B. Length(S); 

C. Sqrt(x);

D. Delete(S,5,1);

Câu 2:

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác lập bởi

A. Kiểu của những tham lam số 

B. Kiểu độ quý hiếm trả về 

C. Tên hàm 

D. Địa chỉ nhưng mà hàm trả về

Câu 3:

Phát biểu này sau đây về đổi thay là sai?

A. Biến toàn viên hoàn toàn có thể được dùng ở vô một thủ tục; 

B. Biến toàn cục nên mang tên không giống với thương hiệu của đổi thay toàn cục;

Xem thêm: suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật vũ nương

C. Biến toàn cục hoàn toàn có thể với loại không giống với loại của đổi thay toàn viên với nằm trong tên; 

D. Một hàm hoàn toàn có thể có không ít thông số biến;

Câu 4:

Mô mô tả này sau đây về thông số là sai?

A. Một hàm hoàn toàn có thể đối với cả thông số độ quý hiếm và thông số biến; 

B. cũng có thể truyền đổi thay số cho tới thông số giá bán trị; 

C. cũng có thể truyền độ quý hiếm cho tới thông số biến; 

D. cũng có thể người sử dụng thông số đổi thay nhằm nhận kết quả;

Câu 5:

Khẳng quyết định này sau đó là đúng?

A. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều hoàn toàn có thể với thông số mẫu mã. 

B. Chỉ với giấy tờ thủ tục mới mẻ hoàn toàn có thể với thông số mẫu mã. 

C. Chỉ với hàm mới mẻ hoàn toàn có thể với thông số mẫu mã. 

D. Thủ tục và hàm nào thì cũng nên với thông số mẫu mã.

Câu 6:

Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vày kể từ khóa 

A. Program. 

B. Procedure. 

C. Function.

D. Var.

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội

TÀI LIỆU VIP VIETJACK