mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

Bạn đang xem: mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh

Mật phỏng thành viên vô quần thể là yếu tố điều chỉnh

A. cấu tạo tuổi hạc của quần thể.

B. loại phân bổ thành viên của quần thể.

C. mức độ sinh đẻ và cường độ tử vong của những thành viên vô quần thể.

D. quan hệ trong số những thành viên vô loại.

Đáp án C

Mật phỏng thành viên của quần thể là con số thành viên bên trên 1 đơn vị chức năng diện tích S hoặc thể tích của quần thể. Ví dụ: tỷ lệ cây thông là 1000 cây/ha diện tích S ụ, tỷ lệ thâm thúy rau xanh là 2 con/m2 ruộng rau xanh...

Mật phỏng thành viên của quần thể được xem như là 1 trong mỗi đặc thù cơ phiên bản của quần thể, vì như thế tỷ lệ tác động mà đến mức phỏng dùng mối cung cấp sinh sống vô môi trường thiên nhiên, cho tới tài năng sinh đẻ và tử vong của thành viên.

Vậy lựa chọn đáp án C

Hoàng Thi Thu Giang tỷ lệ k tác động đén k quan hệ à ? . 25/4/2016

. 26/04/2016

Xem thêm: nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

FTU B C D chính không còn . 2/4/2016

. 03/04/2016

Trần Hương Liên B chứ nhỉ :( . 31/3/2016

. 01/04/2016

Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên AnyleNg Ảo diệu == . 12/6/2015

. 13/06/2015

Lê Thị Trung Hậu bản thân tưởng D mới nhất thánh . 30/5/2015

. 31/05/2015

Nguyễn Văn Hoàng Nhi cũng B -_- . 30/5/2015

. 31/05/2015

9+8+9 C nhé :3 . 30/5/2015

. 31/05/2015

cccccc C tuy nhiên sách gk đem phân tích . 30/5/2015

. 31/05/2015

Trần Thị Khánh Ly tranthikhanhly Sao hông cần B nhỉ ? . 30/5/2015

. 31/05/2015