khoa học xã hội và nhân văn tphcm

1 7140101 - Giáo dục đào tạo học B00   C00   C01   D01   UTXT: 24 | ĐGNL: 685 | THPT: C00: 23,60 / B00, C01, D01: 22,80 B00: 22,60 / D01: 23,00 / C00: 23,trăng tròn / C01: 22,60 2 7140114 - Quản lý Giáo dục A01   C00   D01   D14   UTXT: 24 | ĐGNL: 700 | THPT: C00: 24,00 / A01, D01, D14: 23,00 21,00 3 7220201 - Ngôn ngữ Anh D01   UTXT: 26,85 | ĐGNL: 870 | THPT: 26,30 27,20 4 7220201_CLC - Ngôn ngữ Anh (CLC) D01   UTXT: 26,7 | ĐGNL: 840 | THPT: 25,45 26,70 5 7220202 - Ngôn ngữ Nga D01   D02   UTXT: 24 | ĐGNL: 700 | THPT: trăng tròn,25 23,95 6 7220203 - Ngôn ngữ Pháp D01   D03   UTXT: 24,5 | ĐGNL: 760 | THPT: D01: 23,40 / D03: 23,00 D01: 25,50 / D03: 25,01 7 7220204 - Ngôn ngữ Trung Quốc D01   D04   UTXT: 25,9 | ĐGNL: 820 | THPT: D01: 25,40 / D04: 25,90 D01: 27,00 / D04: 26,80 8 7220204_CLC - Ngôn ngữ Trung Quốc (CLC) D01   D04   UTXT: 25,6 | ĐGNL: 800 | THPT: D01: 24,25 / D04: 24,50 D01: 26,30 / D04: 26,20 9 7220205 - Ngôn ngữ Đức D01   D05   UTXT: 24,3 | ĐGNL: 760 | THPT: D01: 23,50 / D05: 23,00 D01: 25,60 / D05: 24,00 10 7220205_CLC - Ngôn ngữ Đức (CLC) D01   D05   UTXT: 24,3 | ĐGNL: 740 | THPT: D01: 21,75 / D05: 21,50 D01: 25,60 / D05: 24,00 11 7220206 - Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01   D03   D05   UTXT: 24 | ĐGNL: 735 | THPT: 22,50 25,30 12 7220208 - Ngôn ngữ Italia D01   D03   D05   UTXT: 24 | ĐGNL: 710 | THPT: trăng tròn,00 24,50 13 7229001 - Triết học A01   C00   D01   D14   UTXT: 24 | ĐGNL: 675 | THPT: A01, D01, D14: 23,00 / C00: 24,00 A01: 23,40 / D01, D14: 23,40 / C00: 23,70 14 7229009 - Tôn giáo học C00   D01   D14   UTXT: 24 | ĐGNL: 610 | THPT: C00: 22,25 / D01, D14: 21,25 C00: 21,70 / D01, D14: 21,40 15 7229010 - Lịch sử C00   D01   D14   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 625 | THPT: C00: 24,60 / D01, D14, D15: 24,10 C00: 24,10 / D01, D14: 24,00 16 7229020 - Ngôn ngữ học C00   D01   D14   UTXT: 24 | ĐGNL: 710 | THPT: C00: 25,50 / D01, D14: 24,35 C00: 25,trăng tròn / D01, D14: 25,00 17 7229030 - Văn học tập C00   D01   D14   UTXT: 25,5 | ĐGNL: 730 | THPT: C00: 26,60 / D01, D14: 25.25 C00: 25,80 / D01, D14: 25,60 18 7229040 - Văn hóa học C00   D01   D14   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 705 | THPT: C00: 26,50 / D01, D14, D15: 24,90 C00: 25,70 / D01, D14: 25,60 19 7310206 - Quan hệ Quốc tế D01   D14   UTXT: 27,3 | ĐGNL: 850 | THPT: D01: 26,trăng tròn / D14: 26,60 D01: 26,70 / D14: 26,90 20 7310206_CLC - Quan hệ Quốc tế (CLC) D01   D14   UTXT: 27,3 | ĐGNL: 845 | THPT: D01: 25,30 / D14: 25,60 D01: 26,30 / D14: 26,60 21 7310301 - Xã hội học A00   C00   D01   D14   UTXT: 24,5 | ĐGNL: 735 | THPT: A00, D01, D14: 23,80 / C00: 25,30 A00: 25,trăng tròn / D01, D14: 25,trăng tròn / C00: 25,60 22 7310302 - Nhân học C00   D01   D14   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 660 | THPT: C00: 21,25 / D01, D14, D15: 21,00 C00: 24,70 / D01: 24,30 / D14: 24,50 23 7310401 - Tâm lý học B00   C00   D01   D14   UTXT: 27,7 | ĐGNL: 860 | THPT: C00: 26,90 / B00, D14: 25,80 / D01: 25,70 C00, D14: 26,60 / B00: 26,trăng tròn / D01: 26,30 24 7310403 - Tâm lý học tập Giáo dục B00   B08   D01   D14   UTXT: 24,5 | ĐGNL: 755 | THPT: B00: 24,40 / B08, D14: 24,50 / D01: 24,30 B00: 21,10 / B08, D01, D14: 21,20 25 7310501 - Địa lý học A01   C00   D01   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 620 | THPT: trăng tròn,25 C00: 24,50 / A01: 24,00 / D01, D15: 24,00 26 7310608 - Đông phương học D01   D04   D14   UTXT: 25,7 | ĐGNL: 760 | THPT: D01: 24,trăng tròn / D04, D14: 24,60 D01: 25,80 / D04: 25,60 / D14: 25,80 27 7310613 - Nhật Bản học D01   D06   D14   D63   UTXT: 25,9 | ĐGNL: 800 | THPT: D01: 25,90 / D06, D63: 24,45 / D14: 26,00 D01: 26,00 / D06: 25,90 / D14: 26,10 28 7310613_CLC - Nhật phiên bản học tập (CLC) D01   D06   D14   D63   UTXT: 25,75 | ĐGNL: 800 | THPT: D01, D06, D63: 23,40 / D14: 24,40 D01: 25,40 / D06: 25,trăng tròn / D14: 25,40 29 7310614 - Nước Hàn học D01   D14   DD2   DH5   UTXT: 26,3 | ĐGNL: 800 | THPT: 25,45 D01: 26,25 / D14: 26,45 / DD2, DH5: 26,00 30 7310630 - nước Việt Nam học C00   D01   D14   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 710 | THPT: C00: 26,00 / D01, D14, D15: 25,50 C00: 24,50 / D01, D14, D15: 23,50 31 7320101 - Báo chí C00   D01   D14   UTXT: 27,9 | ĐGNL: 825 | THPT: C00: 28,25 / D01: 27,00 / D14: 27,15 C00: 27,80 / D01: 27,10 / D14: 27,20 32 7320101_CLC - Báo chí (CLC) C00   D01   D14   UTXT: 27,7 | ĐGNL: 805 | THPT: C00: 27,50 / D14: 25,60 / D01: 25,30 C00, D14: 26,80 / D01: 26,60 33 7320104 - Truyền thông Đa phương tiện D01   D14   D15   UTXT: 28,15 | ĐGNL: 900 | THPT: D01: 27,15 / D14, D15: 27,55 D01: 27,70 / D14, D15: 27,90 34 7320201 - tin tức - Thư viện A01   C00   D01   D14   UTXT: 24 | ĐGNL: 610 | THPT: C00: 23,50 / A01, D01, D14: 21,75 C00: 23,60 / A01: 23,00 / D01, D14: 23,00 35 7320205 - Quản lý Thông tin A01   C00   D01   D14   UTXT: 24,5 | ĐGNL: 740 | THPT: C00: 26,75 / A01, D14: 25,00 / D01: 24,50 C00: 26,00 / A01: 25,50 / D01, D14: 25,50 36 7320303 - Lưu trữ học C00   D01   D14   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 610 | THPT: C00: 21,75 / D01, D14, D15: 21,25 C00: 24,80 / D01, D14: 24,20 37 7340406 - Quản trị Văn phòng C00   D01   D14   UTXT: 26 | ĐGNL: 780 | THPT: C00: 26,75 / D01, D14: 25,05 C00: 26,90 / D01, D14: 26,20 38 7580112 - Đô thị học A01   C00   D01   D14   UTXT: 24 | ĐGNL: 620 | THPT: C00: 21,50 / A01, D14: 21,00 / D01: trăng tròn,75 C00: 23,70 / A01: 23,50 / D14, D14: 23,50 39 7760101 - Công tác Xã hội C00   D01   D14   D15   UTXT: 24 | ĐGNL: 660 | THPT: C00: 22,60 / D01, D14, D15: 21,75 C00: 24,30 / D01, D14: 24,00 40 7810103 - Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ Du lịch và Lữ hành C00   D01   D14   D15   UTXT: 26,85 | ĐGNL: 800 | THPT: C00: 27,60 / D14: 25,80 / D01, D15: 25,60 C00: 27,00 /D01: 26,60 / D14: 26,80 41 7810103_CLC - Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ DL&LH (CLC) C00   D01   D14   D15   UTXT: 26,2 | ĐGNL: 800 | THPT: C00: 25,00 / D01: 24,00 / D14, D15: 24,20 C00: 25,40 / D01, D14: 25,30