khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Đề bài

Bạn đang xem: khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua

Tại sao nói: Khí hậu một vừa hai phải tác động thẳng một vừa hai phải tác động loại gián tiếp cho tới sự tạo hình đất? Cho ví dụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kỹ năng những yếu tố tạo hình khu đất - Xem chi tiết

Xem thêm: suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật vũ nương

Lời giải chi tiết

Khí hậu một vừa hai phải tác động thẳng một vừa hai phải tác động loại gián tiếp cho tới sư tạo hình khu đất vì:

- Các nguyên tố nhiệt độ tác động thẳng đến việc tạo hình khu đất là nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ: Điều khiếu nại nhiệt độ độ ẩm thực hiện mang đến đá gốc bị phá huỷ huỷ trở thành những thành phầm phong hóa, rồi nối tiếp bị phong hóa trở thành khu đất.

- Khí hậu tác động loại gián tiếp đến việc trở thành tạo ra khu đất trải qua lớp phủ thực vật. Thực vật phát triển đảm bảo chất lượng tiếp tục giới hạn xói hao mòn khu đất, đôi khi cung ứng mang đến khu đất nhiều hóa học cơ học.

Loigiaihay.com

Xem thêm: ở miền núi ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do