khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

Câu hỏi

Niki Rika

Bạn đang xem: khám phá lịch sử giúp con người hiểu biết được

23 mon 10 2022 khi 15:48

Khám đập phá lịch sử dân tộc gom nhân loại nắm vững được

A. Vai trò lịch sử dân tộc.

B. Văn minh thế giới.

C. Bản hóa học xã hội.

D. Khả năng phiên bản đằm thắm.

dang ganh đua khanh ly

17 mon 12 2020 khi 22:17

1 Vai trò vương vãi triều hồi giáo đê-li nhập lịch sử dân tộc chặn độ 2 tầm quan trọng của vương vãi triều Mô gôn nhập lịch sử dân tộc chặn độ

3 Nhận xét sự pt cam-pu-chia thời Ăng- co 

4 Nx sự pt quốc gia lào kể từ tk XV-XVII

5 Đánh giá bán được tác động văn hóa truyền thống TQ so với vhoa VN thời phong kiến

Xem chi tiết

Lê Hoàng Mỹ Nguyễn

liên hệ được hoặc nhận xét, phán xét được những tác dụng, tác động kể từ những trở thành tựu cơ phiên bản nhập cuộc sống vật hóa học, cuộc sống niềm tin của dân cư văn bác sĩ - âu lạc so với lịch sử dân tộc việt phái nam thời buổi này và những mới tiếp liền về sau.

Xem chi tiết

Xuân Tài

Tìm những dẫn hội chứng rõ ràng nhập lịch sử dân tộc dựng nước và lưu nước lại giúp xem được tầm quan trọng cần thiết của khối Đại Đoàn Kết dân tộc

Xem chi tiết

Nguyễn Khánh Linh

Bài 1 Nội dung cơ phiên bản và chân thành và ý nghĩa lịch sử dân tộc của phiên bản tuyên ngôn song lập ở Mỹ năm 1776 .

Xem chi tiết

Anh Quang

11 mon 5 năm nhâm thìn khi 20:19

1 : Tình hình kinh tế tài chính việt nam ở Thế Kỉ X-XV-XVI-XVIII với những điểm gì nổi bật

2 : Vai trò của trào lưu tây quật với lịch sử dân tộc dân tộc

Xem thêm: suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật vũ nương

 Ai vấn đáp lẹ gom em =.= mai đánh giá rồi

Xem chi tiết

Hoàng Huy Trần

15 mon 9 2019 khi 19:44

Giai đoạn lịch sử dân tộc 1930-1931 lưu lại mốc lịch sử dân tộc cần thiết này của lực lượng tuổi hạc con trẻ nước CHXHCNVN
Bản đằm thắm em với tâm trí gì Khi bản thân là lực lượng cánh tay nên tay nên của đảng CSVN

Xem chi tiết

Đỗ Mạnh Hữu

29 mon 2 năm nhâm thìn khi 10:55

a. phẳng những kỹ năng tiếp tục học tập ở lớp 10, hãy hội chứng minh: Nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục hoàn thành xong nhì trọng trách là thống nhất nước nhà và đảm bảo an toàn Tổ Quốc. Nêu tầm quan trọng của Nguyễn Huệ nhập trào lưu Tây Sơn.

b. Vị trí của trào lưu nhập lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

Xem chi tiết

Nam Phạm An

7 mon 10 2020 khi 16:38

bản đằm thắm em cần phải có tâm trí và hành vi như này với những di tích lịch sử lịch sử

Xem chi tiết

Bích Ngọc Đặng Thị

21 mon 5 2020 khi 21:18

1) phân tách và trình diễn tầm quan trọng ở trong phòng Tây Sơn nhập lịch sử dân tộc dân tộc

2) tầm quan trọng và trách móc nhiệm ở trong phòng Nguyễn nhập lịch sử dân tộc dân tộc bản địa

Xem chi tiết

Kelly

19 mon 12 2021 khi 18:29

chứng minh đánh giá sau: lịch sử dân tộc dân tộc bản địa VN là lịch sử dân tộc của thanh gươm và loại ngày tiết đỏ 

Xem chi tiết

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội