i must see the manager he cried

Câu hỏi:

14/08/2020 12,615

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Bạn đang xem: i must see the manager he cried

“I must see the manager”he cried

He insisted_________________________.

Đáp án:

- Công thức: insist on + V-ing: một mực, nề hà nỉ về sự việc gì

Đáp án: He insisted on seeing the manager.

Tạm dịch: Anh một mực mong muốn gặp gỡ người vận hành.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“It was kind of you to lớn help u with my homework” Lan said to lớn Hoa

Lan thanked__________________________.

Câu 2:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I’m sorry I’m late, said Mr Thanh

Mr Thanh apologized________.

Xem thêm: cách đăng nhập momo không cần mã xác nhận

Câu 3:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“I only borrowed your xế hộp for some hours” the man said.

The man admitted___________________

Câu 4:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“You won the scholarship. Congratulation” Mary told me

Mary congratulated________________.

Câu 5:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“Turn off the computer. You are not allowed to lớn play game now” Dick’s mother said to lớn him.

Dick’s mother prevented__________________.

Câu 6:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

“If you wanted to lớn take my xe đạp, you should have asked u first”said Mike to lớn his brother

Mike criticized________________________.

Câu 7:

Exercise 1. Rewrite the following sentences in reported speech with Gerund

Xem thêm: trường đại học xã hội và nhân văn

“You took my pencil” said David to lớn Henry.

David accused_______________.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK