hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là

 • Câu hỏi:

  Hướng tiến thủ hoá về sinh đẻ của động vật hoang dã là:

  • A. Từ vô tính cho tới hữu tính, kể từ thụ tinh anh ngoài cho tới thụ tinh anh vô, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.
  • B. Từ hữu tính cho tới vô tính, kể từ thụ tinh anh ngoài cho tới thụ tinh anh vô, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.
  • C. Từ vô tính cho tới hữu tính, kể từ thụ tinh anh vô cho tới thụ tinh anh ngoài, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.
  • D. Từ vô tính cho tới hữu tính, thụ tinh anh vô cho tới thụ tinh anh ngoài, kể từ đẻ con cái cho tới đẻ trứng.

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: hướng tiến hóa về sinh sản của động vật là

  Đáp án đúng: A

  Hướng tiến thủ hoá về sinh đẻ của động vật: Từ vô tính cho tới hữu tính, kể từ thụ tinh anh ngoài cho tới thụ tinh anh vô, kể từ đẻ trứng cho tới đẻ con cái.

Mã câu hỏi: 4913

Xem thêm: trường cao đẳng hoà bình xuân lộc

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: tên tiếng nhật của bạn là gì

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Sinh sản theo phong cách giao hợp tiến thủ hoá rộng lớn sinh đẻ vô tính là vì:
 • Hướng tiến thủ hoá về sinh đẻ của động vật hoang dã là:
 • Điều nào là ko đích về kiểu dáng thụ tinh anh ở động vật? 
 • Sinh sản hữu tính ở động vật hoang dã là: 
 • Đặc điểm nào là ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở động vật? 
 • Bản hóa học của quy trình thụ tinh anh ở động vật hoang dã là: 
 • Điều nào là về sinh đẻ của động vật? 
 • Điều nào là ko đúng vào lúc nói tới kiểu dáng thụ tinh anh ở động vật? 
 • Thụ tinh anh vô tiến thủ hoá rộng lớn thụ tinh anh ngoài
 • Ưu thế nổi trội của kiểu dáng sinh đẻ hữu tính là gì?