Hợp đồng Repo (Repurchase Agreement) là gì? Rủi ro tín dụng đối với giao dịch Repo


Hợp Đồng Mua Lại (Repo Agreement)

Ý tưởng

Bạn đang xem: Hợp đồng Repo (Repurchase Agreement) là gì? Rủi ro tín dụng đối với giao dịch Repo

thỏa thuận mua lại nó bằng tiếng Anh Hợp đồng mua lại, gọi là repo.

Hợp Đồng Mua Lại (Repo Agreement) hay còn gọi là thỏa thuận mua lại Là hợp đồng mua bán chứng khoán với nghĩa vụ của người bán là mua lại chứng khoán đó từ người mua ở một mức giá nhất định vào một ngày nhất định trong tương lai.

Thiên nhiên

Giá mua và giá bán (mua lại) đều được xác định trong hợp đồng. Về bản chất, thỏa thuận repo là một khoản vay được thế chấp, trong đó tài sản thế chấp là các công cụ thị trường tiền tệ, chứng khoán kho bạc, chứng khoán thế chấp, chứng khoán đảm bảo bằng tài sản hoặc thậm chí là cổ phiếu.

Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là lãi vay. Việc xác định giá mua lại căn cứ vào lãi suất repo đã thỏa thuận với khách hàng.

Công thức tính lãi repo (xác định giá thanh toán)

Các điều khoản của thỏa thuận repo thường ngắn, phổ biến nhất là qua đêm hoặc vài ngày. Repo qua đêm là khoản vay một ngày; Các khoản cho vay phát hành dưới hình thức Repo với thời hạn trên một ngày được gọi là Term Repo.

Các thỏa thuận mua lại dài hạn thường được ký kết với các điều khoản tiêu chuẩn như 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hoặc 1, 2, 3 tháng hoặc 6 tháng. Thời hạn của thỏa thuận repo có thể được thỏa thuận trên cơ sở “mở” tùy thuộc vào nhu cầu vốn của người đi vay và khả năng hoàn trả vốn của người cho vay, thỏa thuận có thể tiếp tục như một loạt thỏa thuận repo qua đêm. Chúng có thể được gia hạn hàng ngày với mức giá (lãi suất) thay đổi tùy theo điều kiện thị trường.

Xem thêm: Changpeng Zhao (CZ) là ai? Tất tần tật thông tin về CEO Binance

Ví dụ: nếu giá thị trường của chứng khoán thế chấp giảm, người cho vay sẽ yêu cầu người đi vay mua lại chứng khoán sớm hoặc trả nhiều tiền hơn, hoặc bổ sung thêm chứng khoán vào hợp đồng.Repo.

Rủi ro tín dụng đối với giao dịch repo

Ngay cả với tài sản chất lượng cao làm tài sản thế chấp cho giao dịch repo, cả hai bên tham gia giao dịch đều phải đối mặt với rủi ro tín dụng.

Ví dụ: nhà đầu tư X sử dụng 2 triệu đô la trái phiếu lãi suất cao làm tài sản thế chấp cho thỏa thuận mua lại với thương nhân Y để vay 2 triệu đô la và mua lại 2 triệu đô la. . Nếu nhà đầu tư X không thể mua lại trái phiếu X, nhà kinh doanh Y đương nhiên có thể giữ tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, nếu lãi suất trên thị trường trái phiếu tăng lên sau khi đóng repo, giá trị thị trường của trái phiếu sẽ giảm và do đó nhà kinh doanh Y sở hữu trái phiếu có giá trị thị trường thấp hơn số tiền mà nhà kinh doanh Y cho nhà đầu tư X vay. Rủi ro bây giờ thuộc về thương nhân Y.

Ngược lại, khi giá trị thị trường của trái phiếu tăng lên, nhà đầu tư X sẽ lo lắng về việc trả lại tài sản thế chấp và lãi suất phải trả cho nhà kinh doanh (với giá mua lại cao hơn). Y khi đó sẽ cao hơn giá trị thị trường của trái phiếu. tín dụng. Nhà đầu tư X hiện đang sở hữu rủi ro.

(Văn học: Giáo trình thị trường tài chính và định chế tài chính, NXB Kinh tế TP.HCM)

Xem thêm: phương trình phản ứng của glucozơ với thuốc thử fehling