học viện hành chính quốc gia tphcm

Theo cơ nấc điểm sàn xấp xỉ kể từ 15-21,5 điểm.

Điểm sàn những ngành, thường xuyên ngành theo gót sản phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 của Học viện Hành chủ yếu Quốc gia

Học viện Hành chủ yếu Quốc gia: Điểm sàn xét tuyển chọn ĐH theo gót sản phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: học viện hành chính quốc gia tphcm

Học viện Hành chủ yếu Quốc gia: Điểm sàn xét tuyển chọn ĐH theo gót sản phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 - Hình ảnh 2.

Học viện Hành chủ yếu Quốc gia: Điểm sàn xét tuyển chọn ĐH theo gót sản phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 - Hình ảnh 3.

Xem thêm: trường cao đẳng y tế tiền giang

Học viện Hành chủ yếu Quốc gia: Điểm sàn xét tuyển chọn ĐH theo gót sản phẩm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: một giọt máu đào hơn ao nước lã