hình nón được tạo thành như thế nào

Câu hỏi:

17/03/2020 48,001

Bạn đang xem: hình nón được tạo thành như thế nào

Hình nón được tạo ra trở thành Lúc tảo hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

Nếu đặt điều mặt mũi lòng của hình nón tuy vậy song với mặt mũi phẳng lặng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân nặng và hình chiếu cạnh sở hữu hình tròn trụ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình trụ được tạo ra trở thành như vậy nào? Nếu đặt điều mặt mũi lòng của hình trụ tuy vậy song với mặt mũi phẳng lặng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh sở hữu hình dạng gì?

Câu 2:

Hình cầu được tạo ra trở thành như vậy nào? Các hình chiếu của hình cầu sở hữu điểm sáng gì ?

Câu 3:

Cho những phiên bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

a) Hãy hiểu những phiên bản vẽ nhằm xác đánh giá dạng của những vật thể bại.

b) Hãy khắc ghi (x)vào dù phù hợp của bảng 6.4 nhằm chứng thật sự đối sánh tương quan trong số những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những phiên bản vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Câu 4:

Xem thêm: đại học xã hội và nhân văn tphcm

Hãy hiểu phiên bản vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu sở hữu hình dạng như vậy nào? (tam giác cân nặng ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện tại độ cao thấp này của khối tròn xoe xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng cơ hội điền những cụm kể từ vô ngoặc đơn vô bảng 6.1, 6.2,6.3)

Câu 5:

Bằng cơ hội điền vô điểm ... những cụm kể từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình tròn trụ,hình chữ nhật vô những mệnh đề tại đây nhằm tế bào mô tả cơ hội tạo ra trở thành những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

a) Khi tảo ...(hình chữ nhật) một vòng xung quanh một cạnh cố định và thắt chặt ,tao được hình trụ(h6.2a).

b) Khi tảo ...(hình tam giác vuông) một vòng xung quanh một cạnh góc vuông cố định và thắt chặt ,tao được hình nón (h6.2b).

c) Khi tảo ...(nửa hình tròn trụ ) một vòng xung quanh 2 lần bán kính cố định và thắt chặt ,tao được hình cầu (h6.2c).

Em hãy kể một só vật thể sở hữu dạng những khối tròn xoe xoay tuy nhiên em biết ?

Câu 6:

Các em sở hữu biết những dụng cụ này được thực hiện rời khỏi ra sao không?

Xem thêm: cách đăng nhập momo không cần mã xác nhận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK