head up là gì

calum-macaulay-60673-unsplash

Bạn đang xem: head up là gì


1. HEADS UP

Heads Up’ là 1 kể từ mới nhất. Trong giờ đồng hồ Anh-Mỹ, nó được dùng để làm thông tin điều gì cơ chuẩn bị sửa xẩy ra nhằm người tao sở hữu thời hạn sẵn sàng trước. Trong câu tại đây, một ông sếp bên trên một Trụ sở ở San Fransisco nghe rằng là 1 group quản ngại trị viên bên trên trụ sở chủ yếu ở Thủ đô New York chuẩn bị cho tới thăm hỏi Trụ sở doanh nghiệp nhằm coi nhân viên cấp dưới bên trên phía trên thực hiện ăn rời khỏi sao. Ông bèn tụ họp nhân viên cấp dưới lại và báo mang lại bọn họ biết về tin cậy này nhằm sẵn sàng ý thức. Ông nói:

  • I want to lớn give you all a heads up that some big shots from Thủ đô New York will be here next Monday to lớn see how we’re doing. So let’s make sure our desks are clean and that we show them what we are doing. We want to lớn put on a good show for them.

(Ông sếp nói: Tôi mong muốn báo mang lại quý khách biết trước nhằm sẵn sàng là 1 vài ba hero cần thiết kể từ Thủ đô New York sẽ tới phía trên nhập loại Hai cho tới nhằm coi tất cả chúng ta thực hiện ăn rời khỏi sao. Vì thế, tất cả chúng ta cần thiết lưu giữ mang lại bàn giấy má được thật sạch sẽ, và chỉ mang lại bọn họ biết tất cả chúng ta đang khiến gì. Chúng tao mong muốn bọn họ thấy là tất cả chúng ta thao tác cực kỳ hiệu suất cao.)


2. GIVE A HEADS UP

To give a heads up” người sử dụng để lấy mang lại ai cơ vấn đề hoặc tiếng chú ý trước.

Xem thêm: trường đại học tài nguyên và môi trường hà nội

  • We want to lớn give you a heads up that we will be checking all your work performance this Friday.“ (Chúng tôi mong muốn thông tin trước mang lại anh biết là Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục đánh giá sản phẩm thao tác của anh ấy nhập loại sáu tuần này.)

3. BÀI TẬP:

Ví dụ nào là tại đây người sử dụng ‘heads up’ chủ yếu xác?

  1. Heads up! Let’s go to lớn lunch. (Coi chừng! Hãy chuồn ăn trưa nào là.)
  2. I need to lớn tell you something. Heads up! (Tôi cần thiết rằng với các bạn điều này. Coi chừng!)
  3. Heads up! There’s a hurricane coming. We need to lớn evacuate! (Coi chừng! Cơn báo chuẩn bị đổ xô rồi. Chúng tao rất cần phải di tản!)

Người dịch: Thủy Ngân

Nguồn: learnenglish.vn

Xem thêm: 1 tỷ có bao nhiêu số 0