hàm thống kê số lượng trong excel

Bạn biết đấy hàm thống kê số lượng trong excel với thật nhiều, giống như hàm COUNTIFS, RANK, COUNT …. Mỗi hàm này còn có công dụng, vai trò không như là nhau. Nếu chúng ta ko lưu giữ được công thức những hàm thống kê thì cùng tham ô khảo list hàm nhập Excel dưới đây.

Bạn đang được coi bài xích viết: Các hàm đo đếm con số nhập Excel và cơ hội sử dụng

Bạn đang xem: hàm thống kê số lượng trong excel

Hàm đo đếm con số nhập Excel là gì?

Định nghĩa

thống kêhệ thống các phương pháp lấy, tổ hợp, giải thích và đo lường và tính toán nhằm mục tiêu đáp ứng cho tới quá trình đo đạtđưa ra Kết luận.

Các hàm đo đếm con số nhập Excel​ dùng nhằm thực hiện gì?

phần mềm của những hàm thống kê nhập Excel:

 • giúp bạn đo lường và tính toán dễ dàng những giá trị như: Tính tổng, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất,…
 • thao tác chuyên nghiệp hơn khi sử dụng Excel.
 • kết hợp được với rất nhiều hàm không giống nhằm hỗ trợ hoạt động.

Các hàm thống kê số lượng trong excel

Hàm COUNT

Hàm COUNT là hàm kiểm đếm con số dù với chứa chấp thành quả là số nhập sản phẩm dù được quy lăm le trước.

Xem thêm: Cách dùng hàm TRIM nhập Excel đặc biệt đơn giản

công thức của hàm COUNT:

=COUNT(value1, value2, …)

Trong đó:

 • Value1: Là tham ô chiếu dù hoặc sản phẩm dù với chứa chấp thành quả số tuy nhiên các bạn mong muốn kiểm đếm.
 • Value2: Là tham ô chiếu dù hoặc sản phẩm dù bổ sung cập nhật với chứa chấp thành quả số tuy nhiên các bạn muốn kiểm đếm.

Ví dụ: Đếm con số học viên được trao học tập bổng nhập bảng tài liệu.

Nhập công thức: =COUNT(G2:G12) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 4, nghĩa là nhập bảng tài liệu phía dưới với 4 các bạn học viên được trao học tập bổng.

Ví dụ Hàm COUNT

Hàm COUNTA

Hàm COUNTA là hàm kiểm đếm con số dù ko trống rỗng nhập sản phẩm dù được quy lăm le trước.

công thức của hàm COUNTA:

=COUNTA(value1, value2, …)

Trong đó:

 • Value1: Là tham ô chiếu dù hoặc sản phẩm dù với chứa chấp thành quả tuy nhiên các bạn mong muốn kiểm đếm.
 • Value2: Là tham ô chiếu dù hoặc sản phẩm dù bổ sung cập nhật với chứa chấp thành quả tuy nhiên các bạn mong muốn kiểm đếm.

Ví dụ: Đếm con số học viên xếp loại Đạt nhập bảng tài liệu bên dưới.

Nhập công thức: =COUNTA(F2:F12) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 7, có nghĩa là nhập bảng tài liệu với 7 các bạn học viên được xếp loại Đạt.

Ví dụ Hàm COUNTA

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF là hàm kiểm đếm con số dù đáp ứng bám theo ĐK cho tới trước.

bí quyết của hàm COUNTIF:

=COUNTIF(range,criteria)

Trong đó:

 • range: Vùng tài liệu với chứa chấp giá trị tuy nhiên các bạn mong muốn tổng ăn ý và thống kê.
 • criteria: Điều khiếu nại nhằm thanh lọc kiểm đếm thành quả nhập vùng tài liệu.

Ví dụ: Đếm con số học viên với điểm tầm kể từ 8 trở lên trên.

Nhập công thức: =COUNTIF(E2:E12,”>=8″) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 4, có nghĩa là nhập bảng tài liệu bên dưới với 4 các bạn học viên đạt điểm tầm kể từ 8 trở lên trên.

Ví dụ Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTIFS là hàm kiểm đếm con số dù đáp ứng theo không ít ĐK cho tới trước.

công thức của hàm COUNTIFS:

=COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó:

 • Criteria_range1: Vùng tài liệu với chứa chấp thành quả tuy nhiên các bạn muốn thống kê.
 • Criteria1: Điều khiếu nại nhằm thanh lọc kiểm đếm thành quả nhập criteria_range1.
 • Criteria_range2, criteria2,…: Vùng tài liệu và ĐK bổ sung cập nhật.

Ví dụ: Đếm con số học viên với điểm toán là 10 và điểm tầm kể từ 8 trở lên trên.

Nhập công thức: =COUNTIFS(B2:B12,”=10″,E2:E12,”>=8″) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 2, nghĩa là nhập bảng tài liệu bên dưới, với 2 các bạn học viên đạt điểm toán là 10 và điểm tầm kể từ 8 trở lên trên.

Ví dụ Hàm COUNTIFS

Hàm COUNTBLANK

Hàm COUNTBLANK là hàm kiểm đếm con số dù trống rỗng nhập một vùng tài liệu.

công thức của hàm COUNTBLANK:

=COUNTBLANK(Range).

Trong đó:

Range: Là vùng tài liệu tuy nhiên các bạn muốn kiểm đếm dù trống rỗng.

Ví dụ: Đếm con số dù trống rỗng nhập cột XẾP LOẠI.

Nhập công thức: =COUNTBLANK(F2:F12) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 4, có nghĩa là nhập cột xếp loại bên dưới, với 4 dù trống rỗng.

Ví dụ Hàm COUNTBLANK

Hàm SUMIF

Hàm SUMIF là hàm tính tổng giá trị bám theo ĐK cho tới trước.

công thức của hàm SUMIF:

Xem thêm: suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật vũ nương

=SUMIF(range, criteria, sum_range)

Trong đó:

 • Range: Là vùng tài liệu tuy nhiên các bạn muốn xét ĐK.
 • Criteria: Điều khiếu nại nhằm xét những dù cần thiết tính tổng.
 • Sum_range: Tính tổng vùng tài liệu với tài liệu phù hợp với ĐK.

Ví dụ: Tính tổng giá trị học tập bổng giành riêng cho học viên với điểm toán là 10.

Nhập công thức: =SUMIF(B2:B12,”=10″,G2:G12) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 4.000.000, có nghĩa là tổng giá trị học tập bổng cần thiết trao cho học viên với điểm toán là 10 là 4.000.000.

Ví dụ Hàm SUMIF

Hàm SUMIFS

Hàm SUMIFS là hàm tính tổng thành quả theo không ít ĐK cho tới trước.

công thức của hàm SUMIFS:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,…)

Trong đó:

 • Sum_range: Là vùng tài liệu tuy nhiên các bạn mong muốn tính tổng.
 • Criteria_range1: Là vùng tài liệu tuy nhiên các bạn mong muốn xét ĐK.
 • Criteria1: Điều khiếu nại nhằm xét những dù nhập criteria_range1.
 • Criteria_range2, criteria2,…: Là vùng tài liệu và ĐK bổ sung cập nhật nhằm xác định thành quả cần thiết tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng giá trị học tập bổng giành riêng cho học viên với điểm của 3 môn toán, lý, hóa kể từ 8 trở lên trên.

Nhập công thức: =SUMIFS(G2:G12,B2:B12,”>=8″,C2:C12,”>=8″,D2:D12,”>=8″) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 5.000.000.

Ví dụ Hàm SUMIFS

Hàm RANK

Hàm RANK là hàm thứ hạng một thành quả nhập vùng tài liệu hoặc list.

công thức của hàm RANK:

=RANK(number,ref, order)

Trong đó:

 • Number:giá trị tuy nhiên các bạn mong muốn thứ hạng.
 • Ref: Là vùng tài liệu với chứa chấp thành quả tuy nhiên các bạn muốn biết xếp hạng của giá trị đấy.
 • Order: Là loại sắp xếp tăng dần dần hoặc hạn chế dần dần. hoàn cảnh order=0 (mặc lăm le nếu như quăng quật qua) thì giá trị so với vùng tài liệu sẽ được phân bổ theo trình tự hạn chế dần dần. ngược lại nếu không giống 0 thì phân bổ tăng dần dần.

Ví dụ: xếp hạng điểm 8 nhập cột điểm tầm.

Nhập công thức: =RANK(E12,E2:E12) và nhấn Enter. Ta được thành quả là 4.

Ví dụ Hàm RANK

Các lỗi thông thường gặp gỡ khi dùng hàm đo đếm con số nhập Excel

Lỗi sai vết chấm, vết phẩy, vết chấm phẩy

nguyên nhân: dùng sai vết phân cơ hội trong số những thành phần nhập hàm

Cách xung khắc phục: sử dụng đích thị vết phân cơ hội hoặc chỉnh sửa lại lăm le dạng

Để hiểu một cơ hội rõ rệt hơn về kiểu cách tiến hành các bạn đọc thêm: Cách quy đổi vết phân cơ hội nhập Excel

Lỗi ko viết lách được số 0

nguyên nhân lỗi: vẫn ko có ký tự động phụ hoặc ko trả format.

Nguyên nhân viết lách ko được số 0 nhập Excel

nguyên nhân viết lách không nên số 0 nhập Excel

Cách xung khắc phục: Thêm ký tự động dấu ‘ nhập trước số 0 hoặc trả quý phái format Text. Tại trên đây bản thân chỉ dẫn tăng dấu ‘ như hình.

Khắc phục lỗi viết lách ko được số 0 nhập Excel

Khắc phục lỗi viết lách không nên số 0 nhập Excel

Cố lăm le sản phẩm, cột nhằm dễ dàng thực hiện

mục đích là nhằm đơn giản tiến hành hoặc nắm bắt lượng tài liệu nhập bảng tính hiệu trái ngược nhất.

Để hiểu một cơ hội rõ rệt hơn về kiểu cách tiến hành các bạn tham khảo: Cách thắt chặt và cố định cột, sản phẩm nhập Excel

Lỗi #NUM!

Là lỗi tài liệu loại số. Trong Excel thông thường với 3 nguyên nhân chủ yếu tạo ra lỗi #NUM!.

 • Trong bí quyết với đối số với tài liệu là loại số ko phù hợp.
 • dùng hàm lặp lên đường tái diễn dẫn theo hàm ko thể dò la rời khỏi Search Engine Results Page.
 • sử dụng hàm trả về thành quả là số quá rộng hoặc quá nhỏ vượt lên trước ngoài năng lực đo lường và tính toán của Excel.

Để hiểu rõ rệt hơn về lỗi #NUM! quý khách hàng tham khảo: Cách sửa lỗi #NUM! Trong Excel

Lỗi #VALUE!

Là lỗi hiển thị thành quả thành quả gặp hư hỏng hại trong lúc đo lường và tính toán. phần đông thông thường gặp gỡ là do công đoạn nhập bí quyết hoặc tự những dù đang được tham ô chiếu bị lỗi.

Để hiểu rõ rệt hơn về lỗi #VALUE! quý khách hàng tham khảo: Cách sửa lỗi #VALUE! Trong Excel

Lỗi #DIV/0!

Là lỗi quy tắc tính khi phân tách cho tới số 0 hoặc sai hàm khi tiến hành quy tắc phân tách cho tới số 0.

Để hiểu một cơ hội rõ rệt hơn về lỗi #DIV/0! quý khách hàng đọc thêm: Cách sửa lỗi #DIV/0! Trong Excel

Lỗi #N/A!

Là lỗi không kiếm thấy thành quả hay những lỗi được trả về khi công thức không kiếm thấy thành quả.

 

Tổng kết

Trên đây chủ yếu là hướng dẫn hàm thống kê số lượng trong excel và những cơ hội xử lý tuy nhiên Thế giới táo khuyết muốn gửi cho tới các bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọcsẽ được thêm nhiều thông tinkiến thức hữu ích.

Nguồn: Tổng hợp

Xem thêm: 1 tỷ có bao nhiêu số 0

Cảm ơn tiếp tục Reviews post