hàm căn bậc 2 trong excel

Với các quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách trong Excel bọn chúng ta đều hay dùng và biết phương pháp thực hiện. Nhưng với những quy tắc tính với số nón, tính căn thì lại ít dùng. Vậy trong Excel việc tính căn bậc 2, căn bậc 3, cơ hội viết lách số mũ như vậy nào? Hãy nằm trong Học Excel Online lần hiểu qua chuyện nội dung bài viết này nhé.

Cách viết lách số nón trong Excel

Bạn đang xem: hàm căn bậc 2 trong excel

Trong toán học tập, viết lách số nón thông thường đem dạng:

Ô A1 tất cả chúng ta thấy chữ số 2 được viết lách nhỏ rộng lớn và ở phía bên trên, phía bên phải của chữ A.

Ô A2 tất cả chúng ta thấy chữ số 2 được viết lách ngang mặt hàng, cơ hội chữ A vì chưng ký tự động nón là ^ (phím shift + số 6).

Trong 2 cơ hội viết lách bên trên, bọn chúng ta đều hiểu là A nón 2, tuy vậy trong Excel, cơ hội viết ở ô B1 mới được tính để đi ra thành quả. Còn cơ hội viết ở A1 chỉ là để trình diễn bên dưới dạng text nhưng mà thôi.

Ví dụ:

Ở ô A3, tất cả chúng ta nhập số lượng 42 bên dưới dạng TEXT (có lốt nháy đơn ( ‘ ) ở trước số 4. Sau đó Format Cells, định dạng cho tới số 2 về dạng văn bản Superscript

Ở ô A4, tất cả chúng ta viết lách =4^2 đã tạo ra thành quả là 16

Như vậy cơ hội viết lách số nón trong Excel là: A nón n =A^n

Cách viết lách căn bậc 2 trong Excel

Ngược lại với số mũ đó là số căn. Để viết lách căn bậc 2 trong Excel, tao đem cơ hội viết lách như sau:

Căn bậc 2 của A =A^(1/2)

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá

Ví dụ:

Căn bậc 2 của 16 là 16^(1/2) = 4

Như vậy hoàn toàn có thể tổng quát:

Căn bậc n của A =A^(1/n)

  • Căn bậc 3 của A =A^(1/3)
  • Căn bậc 5 của A =A^(1/5)

Hàm căn bậc 2 trong Excel

Ngoài đi ra trong Excel còn có một hàm riêng để tính căn bậc 2, đó là hàm SQRT. Cách viết lách như sau:

Hàm SQRT(number) là hàm hùn tính đi ra thành quả căn bậc 2 của một số. Lưu ý là hàm này chỉ tính căn bậc 2, không áp dụng cho những bậc không giống.

Kết luận

Như vậy tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tổng kết lại một vài kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng như sau:

  • Viết số mũ dạng A^n
  • Căn bậc 2 đem hàm SQRT
  • Căn bậc n của một số đem dạng A^(1/n)

Ngoài đi ra những bạn cũng có thể xem thêm một vài nội dung bài viết nằm trong chủ đề sau đây:

Hàm POWER, hàm tính lũy quá nhập Excel

Định dạng tài liệu toàn tập dượt nhập Excel

Làm ngôi nhà công thức nhập Excel

Xem thêm: trường đại học công nghiệp hà nội