gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày đêm

Bạn đang xem: gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày đêm

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

gió nào sau đây thay đổi hướng theo ngày đêm?

A: gió máy ôn đới

B: gió máy mậu dịch

C: gió máy khu đất, gió máy biển cả

D: gió máy fơn

Vì: buổi ngày gió máy thổi kể từ biển cả vô lục địa còn đêm hôm gió máy thổi kể từ lục địa đi ra biển cả nên xẩy ra hiện tượng lạ gió máy khu đất và gió máy biển cả và thay cho thay đổi phía theo gót ngày đêm

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: trường cao đẳng bách khoa nam sài gòn

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.5

2 vote