giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam

Tóm tắt

Giáo trình hỗ trợ mang lại SV những học thức vừa phải cơ phiên bản, vừa phải sâu sát, mang tính chất khối hệ thống về quy trình Thành lập và hoạt động và chỉ đạo cách mệnh của Đảng Cộng sản VN. Chương nhập môn, trình diễn về đối tượng người sử dụng, tính năng, trọng trách, nội dung và cách thức phân tích, tiếp thu kiến thức lịch sử hào hùng Đảng Cộng sản VN. Nội dung chủ yếu 03 chương: Chương 1 nêu quy trình Đảng Cộng sản VN Thành lập và hoạt động và chỉ đạo đấu giành giành cơ quan ban ngành (1930 - 1945); Chương 2 nêu về quy trình Đảng chỉ đạo nhị cuộc kháng chiến kháng nước ngoài xâm, triển khai xong giải hòa dân tộc bản địa, thống nhất tổ quốc (1945 - 1975); Chương 3 nêu quy trình Đảng chỉ đạo toàn quốc quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội và tổ chức công việc thay đổi (từ năm 1975 cho tới nay).

Bạn đang xem: giáo trình lịch sử đảng cộng sản việt nam

Ngôn ngữ:vi
Thông tin tưởng nhan đề:Giáo trình lịch sử hào hùng Đảng Cộng sản VN : Dành mang lại bậc ĐH hệ ko chuyên nghiệp lý luận chủ yếu trị
Nhà Xuất Bản:Chính trị Quốc gia Sự thật
Loại hình:Book
Mô miêu tả vật lý:440 tr.
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng phần mềm VNU- LIC quét tước QRCode này nhằm mượn tài liệu)

Xem thêm: cách đăng nhập momo không cần mã xác nhận

(Lưu ý: Sử dụng phần mềm Bookworm nhằm coi không thiếu thốn tư liệu. Quý khách hàng gọi rất có thể chuyên chở Bookworm kể từ App Store hoặc Google play với kể từ khóa "VNU LIC”)

Xem thêm: đại học khoa học xã hội nhân văn

Tài liệu liên quan