get at là gì

Nếu các bạn từng vướng mắc Get at là gì và cấu hình chuẩn chỉnh của cụm kể từ này nhập giờ đồng hồ Anh thì các bạn tránh việc bỏ lỡ nội dung bài viết này. Lời giải cụ thể và ví dụ thực tiễn sẽ hỗ trợ học viên thực hiện rõ rệt những do dự của tớ.

Ý nghĩa của cụm kể từ GET AT

1/ Chỉ trích

Ex: His quấn is always GETTING AT him for arriving late.

Bạn đang xem: get at là gì

Ông công ty luôn luôn chỉ trích anh ấy vì như thế cho tới muộn.

2/ Có ý, dự định, ý muốn

Ex: What bởi you think she’s GETTING AT? I’ve no idea what she wants.

Bạn nghĩ về coi cô ấy đang xuất hiện ý gì? Tôi không hiểu nhiều cô ấy ham muốn gì cả.

3/ cũng có thể tiếp cận, lần tìm tòi hoặc truy cập

Ex: It’s on the top shelf and I can’t GET AT it.

Nó phía trên giá bán tối đa rồi, tôi ko thể với cho tới nó.

4/ Đe đe, ăn năn lộ

Ex: The gangster GOT AT the jury, who found them not guilty of all charges despite the evidence presented in court.

Băng đảng này đang được ăn năn lộ quan tiền tòa, người nhưng mà phán bọn họ không có tội ở toàn bộ những cáo buộc tuy vậy những dẫn chứng đang được trình diện bên trên tòa án.

Cấu trúc GET AT SOME THING

Ý nghĩa: Khi ai cơ đang được đạt được điều gì cơ, bọn họ tăng thêm ý nghĩa cơ hoặc đang được nỗ lực thể hiện tại nó

Ex: I’m not sure what you’re getting at – don’t you think I should come tonight?

Tôi ko kiên cố các bạn đang được có được gì – các bạn ko nghĩ về tôi nên cho tới tối ni sao?

Ex: What bởi you think the poet is getting at in these lines?

Bạn nghĩ về thi sĩ nhẫn tâm đắc điều gì ở những dòng sản phẩm này?

Ex: It’s not clear what he’s getting at in this section of the article.

Xem thêm: trường cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội

Không rõ rệt anh ấy có được gì nhập phần này của bài bác báo.

Ex: She didn’t understand what her husband was getting at.

Cô không hiểu nhiều ông chồng bản thân đang khiến gì.

Ex: It’s obvious what he’s getting at. He wants you to lớn cook dinner.

Rõ ràng là các thứ anh ấy đang được có được. Anh ấy ham muốn các bạn nấu nướng bữa tối.

Ex: What are you getting at?

Bạn đang được có được gì vào?

Ex: What they’re getting at is that they think the house is overpriced.

Những gì bọn họ có được là bọn họ cho là mái ấm được định vị quá cao.

Các cụm kể từ liên quan:

 • about
 • bounce
 • cant
 • canvass
 • counterpose
 • drop
 • grab
 • how about…? idiom
 • imply
 • indication
 • insinuate
 • insinuating
 • intimate
 • maybe
 • move
 • on the table idiom
 • overtone
 • proposition
 • put sth to sb
 • table

Cấu trúc GET AT SOME BODY

1/ Chỉ trích một người liên tục

Ex: He keeps getting at u and I really don’t know what I’ve done wrong.

Anh ấy liên tiếp tiến công tôi và tôi thực sự ko biết tôi đã làm những gì sai.

Cụm kể từ liên quan:

Xem thêm: tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

 • admonish
 • admonitory
 • barracking
 • bawl
 • be a reproach to sb/sth idiom
 • be in sb’s face idiom
 • beat yourself up
 • berate
 • carpet
 • chastise
 • flay sb alive idiom
 • give sb what for idiom
 • lecture
 • put sb in their place idiom
 • rollicking
 • scold
 • telling-off
 • there’ll be hell to lớn pay idiom
 • ticking-off
 • wigging

2/ Để khiến cho tác động phạm pháp cho tới một người, thông thường bằng phương pháp hỗ trợ chi phí cho tới bọn họ hoặc rình rập đe dọa họ

Ex: The accused claimed that the witness had been got at.

Bị cáo nhận định rằng nhân hội chứng đã biết thành bắt bên trên.

Cụm kể từ liên quan:

 • Augean
 • bad cheque
 • bagman
 • baksheesh
 • bribe
 • embezzlement
 • extortion
 • false accounting
 • fraud
 • fraudulence
 • insider dealing
 • match-fixing
 • money laundering
 • pass sth off as sth
 • pay sb off
 • perjury
 • phishing
 • pyramid scheme
 • siphon
 • the Augean Stables idiom

Cụm kể từ chuồn với GET khác

 • get across
 • get ahead
 • get along
 • get along with
 • get at
 • get away
 • get away with
 • get by on
 • get down
 • get on
 • get out
 • get out of
 • get round to
 • get to
 • get together