đơn vị đo cường độ điện trường

I. Điện trường

Bạn đang xem: đơn vị đo cường độ điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện

Giả sử tao bịa nhị ngược ước tích điện ngược dấu vô một bình kín rồi bú mớm hết bầu không khí rời khỏi thì lực bú mớm thân ái nhị ngược ước mạnh lên. Như vậy, cần sở hữu một môi trường xung quanh nào là tê liệt truyền tương tác điện thân ái nhị ngược ước. Môi ngôi trường này đó là điện trường

2. Điện trường

Điện ngôi trường là một dạng vật chất (môi trường) xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện ngôi trường ứng dụng lực điện lên những điện tích không giống bịa vô nó.

II. Cường độ điện trường

1. Khái niệm cường độ điện trường

Giả sử sở hữu một điện tích điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này tạo nên một điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, bịa bên trên tê liệt một điện tích điểm test q và xét lực điện ứng dụng lên q. Theo quyết định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực điện càng nhỏ. Ta thưa điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa xăm Q càng yếu. Từ tê liệt sở hữu khái niệm cường độ điện trường: cường độ điện ngôi trường đặc thù cho việc mạnh, yếu của điện ngôi trường bên trên một điểm.

2. Định nghĩa

Cường độ điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại ứng dụng lực của điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt. Nó được xác lập vị thương số của độ rộng lớn lực điện F ứng dụng lên một điện tích test q (dương) bịa bên trên điểm tê liệt và độ rộng lớn của q.

$E = \frac{F}{q}$

E là cường độ điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tao xét.

3. Vectơ cường độ điện trường

Cường độ điện ngôi trường được biểu diễn vị một vectơ gọi là vectơ cường độ điện ngôi trường.

$\overrightarrow E  = \frac{{\overrightarrow F }}{q}$

Vectơ cường độ điện ngôi trường $\overrightarrow E $ có:

- phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện ứng dụng lên điện tích test q dương;

- chiều lâu năm (môđun) biểu diễn độ rộng lớn của cường độ điện ngôi trường bám theo một tỉ xích nào là tê liệt.

4. Đơn vị đo cường độ điện trường

Đơn vị đo cường độ điện ngôi trường là vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm

Cường độ điện ngôi trường của một điện tích điểm Q vô chân không:

$E = \frac{F}{q} = k\frac{{\left| Q \right|}}{{{r^2}}}$

6. Nguyên lí chồng chất điện trường

Các điện ngôi trường $\overrightarrow {{E_1}} ,\overrightarrow {{E_2}} $ đồng thời ứng dụng lực điện lên điện tích q một cơ hội độc lập cùng nhau và điện tích q Chịu ứng dụng của điện ngôi trường tổng thích hợp $\overrightarrow {{E}} $:

Xem thêm: trường đại học xã hội và nhân văn

$\overrightarrow E  = \overrightarrow {{E_1}}  + \overrightarrow {{E_2}} $

Các vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên một điểm được tổng thích hợp bám theo quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình ảnh những đàng mức độ điện

Đặt nhị ngược ước sắt kẽm kim loại vô một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, sở hữu trở nên vị thuỷ tinh ma vô suốt, vô đựng dầu cơ hội điện. Cho một không nhiều những phân tử cơ hội điện (như mạt cưa) ở lửng lơ vô dầu. Khuấy đều những phân tử cơ hội điện rồi tích điện ngược dấu mang lại nhị ngược ước. Ta tiếp tục thấy những phân tử cơ hội điện ở dọc từ những đàng nối nhị ngược ước gọi là đàng mức độ điện.2. Định nghĩa

Đường mức độ điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên mỗi điểm của chính nó là giá bán của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt. Hay, đàng mức độ điện là đàng nhưng mà lực điện ứng dụng dọc Từ đó.

3. Hình dạng đàng mức độ của một số điện trường

-  Ta chỉ vẽ được những đàng mức độ điện trong mỗi tình huống giản dị và đơn giản như: đường sức điện vô điện ngôi trường của một điện tích điểm như hình sau:

-  Trong những tình huống không giống thì cần tự sướng và vẽ bám theo hình ảnh chụp như hình sau:

4. Các đặc điểm của đàng mức độ điện

a) Qua mỗi điểm vô điện ngôi trường chỉ mất một đàng mức độ điện.

b) Đường mức độ điện là những đàng được bố trí theo hướng. Hướng của đàng mức độ điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt.

c) Đường mức độ điện của điện ngôi trường tĩnh điện là hàng không kín. Nó ra đi kể từ điện tích dương và kết giục ở điện tích âm. Nếu chỉ mất một điện tích thì những đàng mức độ chuồn kể từ điện tích dương rời khỏi vô rất rất hoặc di chuyển kể từ vô rất rất đến điện tích âm.

d) Tuy những đàng mức độ điện là dày đặc, tuy nhiên tao chỉ vẽ một số không nhiều đàng bám theo quy ước: Số đàng mức độ trải qua một diện tích nhất quyết định bịa vuông góc với đàng mức độ điện bên trên điểm nhưng mà tao xét thì tỉ lệ với cường độ điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt.

5. Điện ngôi trường đều

Là điện ngôi trường nhưng mà vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên từng điểm đều sở hữu nằm trong phương, chiều và độ lớn; đàng mức độ điện là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

Xem thêm: giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt