đổi từ km/h sang m/s

Làm thế nào là nhằm quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và ngược lại? Chúng tớ tiếp tục tìm hiểu hiểu về điều này nhập nội dung bài viết này. (Ảnh: Pxhere)

Bạn đang xem: đổi từ km/h sang m/s

Bài ghi chép này tiếp tục tìm hiểu hiểu quan hệ thân thuộc nhì đơn vị chức năng km/h và m/s, đôi khi chỉ dẫn quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và mét bên trên giây sang trọng kilômét bên trên giờ (m/s sang trọng km/h) vì như thế khí cụ quy đổi và bảng quy đổi.

1. Cách thay đổi km/h sang trọng m/s vì như thế công thức. 1m/s vì như thế từng nào km/h?

Theo Howmanyounces, việc quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và mét bên trên giây sang trọng kilômét bên trên giờ (m/s sang trọng km/h) thực đi ra rất rất đơn giản dễ dàng vì như thế cả nhì đơn vị chức năng đều được dùng nhằm đo vận tốc.

Mét và kilômét được dùng nhằm đo chiều nhiều năm, trong lúc giây và giờ được dùng nhằm đo thời hạn.

Giữa bọn chúng sở hữu quan hệ như sau:

1 kilômét (km) = 1000 mét (m) → 1 m = 1/1000 km

1 giờ (h) = 3600 giây (s) → 1 s = 1/3600 h

Vì vậy, nếu như tất cả chúng ta mong muốn quy đổi km/h trở thành m/s và m/s trở thành km/h, tất cả chúng ta rất có thể viết:

1 km/h = 1000 m / 3600 s = 5m / 18s = 0,277778 m/s

1 m/s = (1/1000) km / (1/3600) h = 3600 km / 1000 h = 18 km / 5 h = 3,6 km/h

Hai công thức ở đầu cuối này được cho phép tất cả chúng ta đơn giản dễ dàng quy đổi m/s trở thành km/h và km/h trở thành m/s.

đổi km/h sang trọng m/s, km/h sang trọng m/s
Một đồng hồ thời trang đô vận tốc km/h bên trên ôtô. (Ảnh: Wikipedia)

2. Những ví dụ về quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và mét bên trên giây sang trọng kilômét bên trên giờ (m/s sang trọng km/h)

4 m/s vì như thế từng nào km/h?

Để quy đổi vận tốc đang được cho tới tính vì như thế mét bên trên giây trở thành vận tốc tính vì như thế km/h, tất cả chúng ta rất có thể viết:

v = 4 m/s = 4 * 18/5 km/h = 14,4 km/h

Vì vậy, 4 m/s vì như thế 14,4 km/h.

Xem thêm: nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

40 km/h vì như thế từng nào m/s?

Để quy đổi vận tốc đang được cho tới tính vì như thế km/h trở thành vận tốc đang được cho tới tính vì như thế mét bên trên giây, tất cả chúng ta rất có thể viết

v = 40 km/h = 40 * 5/18 m/s = 11,111 m/s

Vì vậy, 16 km/h vì như thế 4,444 m/s.

100 km/h sang trọng m/s:

v = 100 * 5/18 = 27,77 m/s

100 m/s sang trọng km/h:

v = 100 * 18/5 m/s = 360 km/h

3. Công cụ tự động hóa quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và mét bên trên giây sang trọng kilômét bên trên giờ (m/s sang trọng km/h)

Để quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) các bạn vui sướng lòng nhập độ quý hiếm cần thiết quy đổi nhập dù Enter speed, rồi nhấn nhập nút Convert.

Trong tình huống bạn thích quy đổi mét bên trên giây sang trọng kilômét bên trên giờ (m/s sang trọng km/h), vui sướng lòng nhấn nhập nút Choose other units, rồi lựa chọn m/s, rồi các bạn nhập độ quý hiếm cần thiết quy đổi nhập dù Enter speed, độ quý hiếm km/h ứng tiếp tục hiện tại nhập thành quả quy đổi thứ hai.

4. Bảng quy đổi kilômét bên trên giờ sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và mét bên trên giây sang trọng kilômét bên trên giờ (m/s sang trọng km/h)

Dưới đấy là những bảng tương hỗ quy đổi thời gian nhanh kể từ km/h sang trọng mét bên trên giây (km/h sang trọng m/s) và mét bên trên giây sang trọng km/h (m/s sang trọng km/h):

Kilômét bên trên giờ (km/h) Mét bên trên giây (m/s)
1.0 0,2777
2.0 0,5555
3.0 0,8333
5.0 1.3888
8,0 2.2222
10,0 2.7777
20,0 5.5555
30,0 8.3333
50,0 13.888
100,0 27.777
Mét bên trên giây (m/s) Kilômét bên trên giờ (km/h)
1.0 3.6
2.0 7.2
3.0 10.8
5.0 18,0
8,0 28,8
10,0 36,0
20,0 72.0
30,0 108.0
50,0 180.0
100,0 360.0

Để hiểu biết thêm độ quý hiếm, vui sướng lòng dùng khí cụ quy đổi.

Văn Thiện

Theo Howmanyounces

Xem thêm:

Xem thêm: trường cao đẳng công nghệ và thương mại hà nội

  • 1 tấc vì như thế từng nào cm? Cách thay đổi li, phân, tấc, thước sang trọng cm
  • 1 yard vì như thế từng nào mét, centimet, dm, km, inch, và feet?
  • Đổi inch sang trọng milimet, 1 inch vì như thế từng nào mm? 1 milimet là từng nào inch?