điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 quảng ngãi

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm 2021 tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi vẫn công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm học tập 2021 – 2022 của những ngôi trường bên trên địa phận tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 bên trên Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Bạn đang xem: điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 quảng ngãi

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi vẫn theo lần lượt công tía điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 những ngôi trường trung học phổ thông Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Bình Sơn năm 2021

Theo bại, Trường trung học phổ thông Bình Sơn sở hữu điểm trúng tuyển chọn là 27.6 điểm. Số học viên trúng tuyển chọn vô ngôi trường là 458 học viên và 2 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ năm 2021

Điểm trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông Số 1 Đức Phổ là 24.9 điểm. Số học viên trúng tuyển chọn vô ngôi trường là 400 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn là 30.5 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 2 Mộ Đức tuyển chọn 360 học viên với điểm xét tuyển chọn là kể từ 26.1 điểm trở lên trên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp năm 2021

Trường trung học phổ thông Võ Nguyên Giáp sở hữu điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng một là 25.9 điểm, nguyện vọng 2 là 28.5 điểm.Tổng số học viên trúng tuyển chọn là 562 học viên, vô bại sở hữu 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Tư Nghĩa sở hữu điểm trúng tuyển chọn 23.9 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 481 học viên, vô bại sở hữu 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành năm 2021

Trường trung học phổ thông Số 1 Nghĩa Hành sở hữu điểm trúng tuyển chọn 24.8 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 366 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng năm 2021

Điểm trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông Phạm Văn Đồng là 22.9 điểm . Số lượng trúng tuyển chọn là 363 học viên, sở hữu 2 học viên được tuyển chọn trực tiếp. Sáng ngày 22/6, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt điểm tuyển chọn sinh vô lớp 10 của 05 ngôi trường trung học phổ thông công lập. Đó là những trường: trung học phổ thông Trần Kỳ Phong, trung học phổ thông Ba Gia, trung học phổ thông Lê Trung Đình, trung học phổ thông Đường Chu Văn An và trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Kỳ Phong sở hữu điểm tuyển chọn sinh nguyện vọng một là 20,5 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 457 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Ba Gia năm 2021

Trường trung học phổ thông Ba Gia 18,3 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn 455 học viên, vô bại sở hữu 01 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Trung Đình sở hữu điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 23,2 điểm, nguyện vọng 2 là 25,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 511 học viên, vô bại sở hữu 05 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Đường Chu Văn An năm 2021

Trường trung học phổ thông Đường Chu Văn An sở hữu điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 17,0 điểm, nguyện vọng 2 là 19,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 331 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh sở hữu điểm xét tuyển chọn là 17,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 140 học viên. Chiều ngày 22/6, Tỉnh Quảng Ngãi nhận thêm 04 ngôi trường trung học phổ thông công lập công tía điểm tuyển chọn sinh vô lớp 10, năm học tập 2021 -2022. Đó là những trường: trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa, trung học phổ thông Trần Quang Diệu, trung học phổ thông số 2 Đức Phổ.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng năm 2021

Xem thêm: thu ăn măng trúc đông ăn giá

Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng sở hữu điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 19,1 điểm, nguyện vọng 2 là 22,1 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 447 học viên, sở hữu 02 học viên được tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 2 Tư Nghĩa năm 2021

Trường trung học phổ thông số 2 Tư Nghĩa sở hữu điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 13,0 điểm, nguyện vọng 2 là 15,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 380 học viên, sở hữu 01 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu năm 2021

Trường trung học phổ thông Trần Quang Diệu sở hữu điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 20,6 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 351 học viên, sở hữu 02 học viên tuyển chọn trực tiếp.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Số 2 Đức Phổ năm 2021

Trường trung học phổ thông số 2 Đức Phổ sở hữu điểm xét tuyển chọn nguyện vọng một là 16,4 điểm, nguyện vọng 2 là 18,5 điểm. Số lượng trúng tuyển chọn là 390 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết năm 2021

Chiều ngày 15/6, Trường trung học phổ thông thường xuyên Lê Khiết công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10, năm học tập 2021-2022. Lớp thường xuyên giờ đồng hồ Anh sở hữu điểm trúng tuyển chọn tối đa với 37,7 điểm. Lớp ko thường xuyên sở hữu điểm chuẩn chỉnh là 22,75 điểm. Lớp thường xuyên Toán tuyển chọn 70 học viên, sở hữu điểm xét tuyển chọn kể từ 33,5 điểm trở lên trên. Lớp thường xuyên Tin tuyển chọn 33 học viên, vô bại sở hữu 22 học viên nguyện vọng thường xuyên Tin sở hữu điểm xét tuyển chọn 26,25 điểm trở lên; tuyển chọn bổ sung cập nhật 11 học viên sở hữu nguyện vọng gửi kể từ thường xuyên Toán lịch sự thường xuyên Tin với điểm xét tuyển chọn kể từ 29,85 điểm trở lên trên. Lớp thường xuyên Lý tuyển chọn 35 học viên sở hữu điểm xét tuyển chọn kể từ 37,4 điểm trở lên trên. Chuyên Hóa tuyển chọn 35 học viên kể từ 36,66 điểm trở lên trên. Chuyên Sinh tuyển chọn 35 học viên sở hữu điểm kể từ 33,3 điểm trở lên trên. Lớp thường xuyên Văn 35 tuyển chọn học viên sở hữu điểm xét tuyển chọn kể từ 32,25 điểm trở lên trên. Lớp thường xuyên giờ đồng hồ Anh tuyển chọn 72 học viên, điểm xét tuyển chọn kể từ 37,7 điểm trở lên trên. Chuyên Sử-Địa tuyển chọn 35 học viên. Cụ thể, thường xuyên Sử tuyển chọn 18 học viên, điểm xét tuyển chọn kể từ 28,45 điểm trở lên; thường xuyên Địa tuyển chọn 17 học viên sở hữu điểm xét tuyển chọn kể từ 27,65 điểm trở lên trên. Tổng số sở hữu học viên được xét tuyển chọn vô những lớp thường xuyên là 350 học viên. Lớp ko thường xuyên tuyển chọn 79 học viên sở hữu điểm xét tuyển chọn kể từ 22,75 điểm trở lên trên. Tổng số sở hữu 429 sỹ tử được tuyển chọn vô ngôi trường đạt 99,77% tiêu chí được giao phó.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Vạn Tường năm 2021

Trường trung học phổ thông Vạn Tường sở hữu điểm chuẩn chỉnh nguyện vọng một là 15.9 điểm, nguyện vọng 2 là 17.9 điểm. Tổng số học viên trúng tuyển chọn vô ngôi trường là 447 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ năm 2021

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ sở hữu điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 là 21.6 điểm, nguyện vọng 2 là 23.9 điểm. Tổng số trúng tuyển chọn là 273 học viên.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Phương năm 2021

Trường trung học phổ thông Nguyễn Công Phương sở hữu điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 16 điểm, nguyện vọng 2 là 18.7 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ năm 2021

Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ sở hữu điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.7 điểm, nguyện vọng 2 là 17.8 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Thu Xà năm 2021

Trường trung học phổ thông Thu Xà sở hữu điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.3 điểm, nguyện vọng 2 là 19.2 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh năm 2021

Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh sở hữu điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 16.5 điểm, nguyện vọng 2 là 18.6 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn năm 2021

Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn sở hữu điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng một là 15.4 điểm, nguyện vọng 2 là 17.4 điểm. Hầu không còn, những ngôi trường đều sở hữu con số học viên trúng tuyển chọn đạt và vượt lên trước tiêu chí được giao phó. Như vậy, ở Tỉnh Quảng Ngãi vẫn sở hữu 25 ngôi trường trung học phổ thông công lập và Trường trung học phổ thông thường xuyên Lê Khiết công tía điểm tuyển chọn sinh vô lớp 10, năm học tập 2021 -2022.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 Quảng Ngãi

New: Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 Tỉnh Quảng Ngãi 2021-2022 sẽ tiến hành công ty chúng tôi update ngay lúc Sở GD-ĐT công tía đầu tiên.

Trường Chuyên Lê Khiết

Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2021 của ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Lê Khiết
LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 33,50
Chuyên Tin Toán lịch sự Tin: 29,85
Chuyên Lý 37,40
Chuyên Hóa 36,66
Chuyên Sinh 33,30
Chuyên Văn 32,25
Chuyên Tiếng Anh 37,70
Chuyên Sử 28,45
Chuyên Địa 27,65
Không chuyên 22,75

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Lương Thế Vinh 16.5 18.6    
2 THPT Thu Xà 15.3 19.2   Dự đua đầy đủ 03 môn và không tồn tại bài xích đua nào là sở hữu điểm bên dưới 1,0
3 THPT Sơn Mỹ 15.7 17.8    
4 THPT Nguyễn Công Phương 16 18.7    
5 THPT Nguyễn Công Trứ 21.6 23.9    
6 THPT Vạn Tường 15.9 17.9    
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 19.1 22.1    
8 THPT số 2 Tư Nghĩa 13 15.5    
9 THPT số 2 Đức Phổ 16.4 18.5    
10 THPT Trần Quang Diệu 20.6 22.7    
11 DTNT tỉnh 17.5      
12 THPT Ba Gia 18.3      
13 THPT Trần Kỳ Phong 20.5 25.7    
14 THPT Chu Văn An 17 19.7    
15 THPT Lê Trung Đình 23.2 25.7    
16 THPT Bình Sơn 27.6      
17 THPT Số 1 Đức Phổ 24.9      
18 THPT Trần Quốc Tuấn 30.5      
19 THPT Số 2 Mộ Đức 26.1      
20 THPT Võ Nguyên Giáp 25.9 28.5    
21 THPT số 1 Tư Nghĩa 23.9      
22 THPT số 1 Nghĩa Hành 24.8      
23 THPT Phạm Văn Đồng 22.9      
24 THPT Lê Quý Đôn 15.4 17.4    

 

Bạn mong muốn đem công ty, cửa hàng, vị trí, cửa hàng,.. của tớ vô nội dung bài viết này. Hoặc mong muốn đặt điều banner lăng xê, phấn khởi lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc gmail [email protected]