đề thi tin học lớp 4 kì 2 năm 2021

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2021 – 2022 theo đuổi Thông tư 22 bao gồm 2 đề đua cuối kì môn Tin học, sở hữu cả đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng ma mãnh trận 4 cường độ tất nhiên. Qua cơ, canh ty thầy cô nhận thêm tay nghề nhằm thi công đề đua học tập kì 2 mang lại học viên của tôi.

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 4 kì 2 năm 2021

Đồng thời, cũng canh ty những em học viên lớp 4 luyện giải đề thiệt thuần thục, nhằm sẵn sàng thiệt chất lượng tốt kiến thức và kỹ năng mang lại kỳ đua thời điểm cuối năm 2021 – 2022. Cạnh cạnh đề đua môn Tin học tập, thầy cô và những em rất có thể xem thêm tăng đề đua môn Tiếng Việt, Toán. Chi tiết chào thầy cô và những em chuyển vận free 2 đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4:

Đề đua kì 2 môn Tin học tập lớp 4 theo đuổi Thông tư 22

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ trọng %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL

1. Thế giới trực tuyến: Những điều em đang được biết, dò la tìm kiếm vấn đề nâng lên, lưu lại trang.

Bạn đang được xem: Sở đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2021 – 2022 theo đuổi Thông tư 22

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Thế giới trực tuyến: Thư năng lượng điện tử của em, gửi và nhận thư năng lượng điện tử, cai quản lí vỏ hộp thư năng lượng điện tử.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1.0

0.5

1.5

15%

3. Soạn thảo văn phiên bản nằm trong Microsoft Word:

Rèn luyện kĩ năng đang được biết, tạo nên và dùng phiên bản, văn phiên bản dạng cột, dùng Text Box.

Số câu

1

1

TH1

TH2

1

3+2TH

Số điểm

0.5

0.5

3.0

3.0

0.5

7.5

75%

Tổng

Số câu

4

3

TH

TH

1

8+2TH

Số điểm

2.0

1.5

3.0

3.0

0.5

10

100%

Tỷ lệ %

20%

15%

30%

0 %

30%

0.5%

0%

100%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2 TH

Xem thêm: tên tiếng nhật của bạn là gì

6

60%

Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học tập

Họ Và Tên: ………………………………….

Lớp: ………………………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: TIN HỌC KHỐI 4
NĂM HỌC 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (15 phút 4 điểm)

Câu 1: Hãy chỉ ra rằng đâu là trình duyệt web?

A. Google Chrome
B. Excel
C. Violympic.vn
D. Microsoft Word

Câu 2: Trong trang Web, www được ghi chép tắt vì như thế kể từ nào? (0.5đ)

A. trang web word
B. world wide web
C. trang web wide web
D. trang web

Câu 3: Trong những địa điểm vỏ hộp thư năng lượng điện tử sau, địa điểm vỏ hộp thư năng lượng điện tử này đúng?

[email protected]
B. Hạ[email protected]C.NguyễnVănQuyế[email protected]
D. Đứ[email protected]

Câu 4. Thư năng lượng điện tử rất có thể gửi mang lại ai?

A. Chỉ gửi cho chính mình vô trường
B. Tất cả thư năng lượng điện tử sở hữu địa điểm đúng
C. Chỉ gửi cho chính mình vô lớp
D. Chỉ gửi mang lại những người dân quen

Câu 5: Hãy chỉ ra rằng thao tác tạo nên bảng?

A. Insert/ Table
C. Insert/ Picture
B. Insert/ Textbox
D. Insert/ WordArt

Câu 6: Để dùng được khí cụ tạo nên chữ thẩm mỹ em triển khai thao tác nào?

A. Insert/ Text Box
B. Page Layout/Columns
 C. Insert/ WordArt
D. Insert/ Table

Câu 7: Tổ phù hợp phím nhằm lưu lại một trang web là phím nào?

A. Ctr +D
B. Ctr + S
C. Ctr + F
D. Ctrl + V

Câu 8: Để chèn một Text Box mang lại văn phiên bản nhấp con chuột vô Tab nào?

A. trang chủ
B. Insert
C. View
D. Page Layout

II. Thực hành: (20 phút 6đ)

Lưu bài xích với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo nên một bảng theo đuổi kiểu mẫu bao gồm những cột: STT, Họ và thương hiệu, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Câu 2 (3đ):Em hãy gõ đoạn văn tại đây rồi phân chia nhì cột theo đuổi kiểu mẫu sau đây.

Thư năng lượng điện tử là gì?

“Thư năng lượng điện tử” là thư tín được truyền rằng bên trên khối hệ thống mạng Internet bên dưới dạng số hóa việc gửi thư và nhận thư trải qua một thông tin tài khoản. Muốn dùng thư

điện tử bạn phải ĐK với ngôi nhà cung ứng thư năng lượng điện tử một thông tin tài khoản mang lại riêng rẽ bản thân.

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2021 – 2022

I. Lý thuyết: (4.0 điểm, mỗi câu trúng 0.5 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

A

B

A

B

A

C

A

B

II. Thực hành (6 điểm)

Lưu bài xích với tên: Tênhọcsinhlớp4.doc (Ví dụ: Lan4A1.doc)

Câu 1: (3đ)

Em hãy tạo nên một bảng theo đuổi kiểu mẫu bao gồm những cột: STT, Họ và thương hiệu, Nữ, Lớp, Ngày sinh

STT

HỌ VÀ TÊN

NAM/NỮ

LỚP

NGÀY SINH

Tạo được bảng (2 điểm)

Nhập vấn đề (1 điểm)

Câu 2 (3đ):

Gõ văn phiên bản và phân chia cột (3 điểm)

Mời chúng ta chuyển vận tệp tin tư liệu nhằm coi tăng nội dung chi tiết

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo Dục

Bản quyền nội dung bài viết nằm trong Trường trung học cơ sở Hồng Thái TP Hải Phòng. Mọi hành động sao chép đều là gian ngoan lận!

Nguồn phân chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (usguide.org.vn)

Xem thêm: tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận